Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţie regresie multiplă

Pentru a decide în ce zonă să fie amplasată o agenţie de turism, managerul


realizează un studiu. Astfel, el consideră că succesul afacerii este cuantificat prin
profitul anual brut obţinut (mii euro). Factorii, consideraţi determinanţi pentru
succesului acestei afaceri, sunt:
 numărul de locuitori pe o rază de un kilometru (mii loc.)
 venitul mediu al locuitorilor de pe o rază de un kilometru (sute euro)
 numărul competitorilor pe o rază de un kilometru
 preţul unui pachet turistic (euro)
Rezultatele obţinute în urma prelucrării în EXCEL a datelor înregistrate pentru un
eşantion de 15 agenţii de turism selectate aleator sunt:

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R .......
R Square 0,74
Adjusted R
0,63
Square
Standard
19,96
Error
Observations ......
ANOVA df SS MS F Sig. F
Regression ................. ................. 2797,67 7,02 0,0058
Residual ................. ................. .................
Total ................. .................

Standard P-
Coefficients t Stat Lower 95% Upper 95%
Error value
Intercept -136,29 134,81 -1,01 0,36 - 436,66 164,09
Nr. Loc. 9,73 .......... 1,21 0,25 -8,18 .........
Venit 11,33 .......... ....... 0,003 4,99 ........
Competitori .......... 8,09 ....... 0,10 ........... 3,58
Preţ 35,32 15,26 2,31 0,04 1,32 69,32
Se cere:
a) Precizaţi care este funcţia de regresie şi interpretetaţi estimatorii acesteia;
b) Stabiliţi validitatea modelului de regresie, după precizarea lui (valoare critică =
4,96);
c) Să se testeze semnificaţia parametrilor modelului de regresie, pentru un nivel
de semnificaţie de 5% (valoare critică = 2,228)
d) Măsuraţi intensitatea legăturii cu indicatorul adecvat şi testaţi semnificaţia
acestuia;
e) Să se precizeze ponderea de influenţă a factorilor.

S-ar putea să vă placă și