Sunteți pe pagina 1din 7

Ă

AT
T U
EC v

EF
o
lc
o
V

E
,
la

R G
ri
e

TA
b
a
a

N îr
z

ZE
,
M ru
a d
n

E to
ri

A
x
a

PR
le
ic
V
a
c
to

C h
ir

Teatrele din
Chișinău
27.03.21
L . T „ V a s i l e V a s i l a c h e ”
Teatrul “ Eugene Ionesco “ , amplasat pe strada Grigore Vieru 11 ,a fost fondat cu
puțin timp după proclamarea independenței Republicii Moldova, la 11 septembrie
1991. Teatrul a fost creat la inițiativa unei echipe de actori, proaspeți absolvenți ai
Școlii de teatru „Șciukin” din Moscova, în frunte cu Petru Vutcărău.Cunoscutul
regizor și actor basarabean Petru Vutcărău a fost primul regizor și director
artistic al teatrului, actualmente fiind și directorul teatrului.
PRIMA INSTITUȚIE TEATRALĂ DE
Teatrul Naţ ional
EXPRESIE ROMÂNĂ DIN
BASARABIA ȘI NAVA PILOT A
din Chiş inău
SPAȚIULUI CULTURAL DINTRE
A fost inaugurat oficial la 6 octombrie
PRUT ȘI NISTRU, AL CĂREI
SUCCESOR DE DREPT ESTE 1921, fiind creat printr-o Hotărâre de
ACTUALUL TEATRU NAȚIONAL guvern semnată de ministrul Cultelor
„MIHAI EMINESCU” DE LA ş i Artelor, Octavian Goga, la iniț iativa
CHIȘINĂU. unui grup de fruntaș i ai vieț ii publice
locale în frunte cu Sergiu T. Niţă,
ministru al Basarabiei în guvernul
României, Ștefan Ciobanu, membru al
Academiei Române, scriitorii Nicolae
N. Beldiceanu, Nicolae Beldiman.

Un act de demnitate ș i curaj civic, dar ș i un


gest de restabilire a dreptăț ii istorice, îl
constituie montarea pieselor dramaturgilor
contemporani: Aureliu Busuioc,Ion Druț ă,
Dumitru Matcovschi.

Timp de câț iva ani colectivul Teatrului


Naț ional a produs circa 30 de premiere:
„Legături primejdioase” după Pierre
Choderlos de Laclos, „Un veac de
singurătate” după Gabriel Garcia Marquez,
„Amadeus” după Peter Shaffer, „Steaua fără
nume” de Mihail Sebastian, „Anna
Karenina” după Lev Tolstoi
TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET
,,MARIA BIEȘU”
Istoria Teatrului Național de Operă și
Balet” Maria Bieșu” datează din 1965 cu
montarea operei ”Grozovanul ” de David
Gherșfeld. În prima perioadă de
activitate a teatrului (1956-1970) se
cristalizează repertoriul care include atît
opere naţionale, cît şi creaţii din
LA MOMENTUL DE FAŢĂ
PE SCENA TEATRULUI ACTIVEAZĂ O patrimonial liric universal.
PLEIADĂ DE TINERI SOLIŞTI, CARE AU
CUCERIT DEJA PUBLICUL MELOMAN
CHIŞINĂUIAN: Un aport important în promovarea
- M.ŢONINA, - I.ŞCIOGOLEV, artei lirice naţionale l-au adus regizorii G.
- A. ŢURCAN,
- L.ŞOLOMEI,
- N.STOIANOV,
- R.HVALOV,
Ghelovani şi E. Platon; dirijorii: M.
- G.BERNAZ, - R.HVALOV, Şepper, B. Miliutin, I. Alterman, L.
- G.MUŞUROV, - S.CEAICHEVŞCIUC,
- A. PIHUT, - G.PACATOVICI,
Hudolei şi dirijorul de cor Gh. Strezev.
- R.PICIREANU, - A.TVERDOHLIB.

Perioada 1970-1991 – este o etapă de


înflorire a teatrului. Se îmbogăţeşte
repertoriul teatrului, este completată
trupa artistică, se dezvoltă dotările
tehnice şi relaţiile de colaborare cu
omologii, atît din spaţiul unional, cît
şi din afara hotarelor URSS. Instituţia
era apreciată ca una dintre cele mai
reprezentative scene lirice din întregul
spaţiu sovietic.
Repertoriul teatrului include opere
reputate ale dramaturgiei universale,
clasice şi contemporane şi pe noile creaţii
dramatice ale scriitorilor moldoveni.
Teatrul “Luceafărul” devine în anii 60-70
focarul mişcării teatrale din republică,
TEATRUL NAȚIONAL SATIRICUS
spre care gravitează strălucitele talente “ION LUCA CARAGIALE”
ale timpului, oameni de litere şi de artă.
Printre aceştia dramaturgii Aureliu ESTE O INSTITUȚIE PUBLICĂ, DE
Busuioc, Andrei Strâmbeanu, Ion INTERES NAȚIONAL,
Podoleanu, pictorii Valentina Rusu- SUBORDONATĂ DE
Ciobanu, Glebus Sainciuc, etc.
CONSILIULUI MUNICIPAL
CHIȘINĂU; UNUL DINTRE CELE
PATRU TEATRE DRAMATICE
NAȚIONALE DIN REPUBLICA
MOLDOVA.

Teatrul Republican
”Luceafărul” a fost fondat
în anul 1960 ca teatru
pentru copii și tineret. SATIRICUS a apărut într-un moment
istoric de cotitură, în etapa furtunoasă
La 30 septembrie,s-a de emancipare a conştiinţei naţionale,
dispus redenumirea de demascare şi repudiere a ideologiei
Teatrului pentru Tineret și comuniste, proces care a avut drept
finalitate istorică destrămarea
Copii ”Licurici” în Teatrului imperiului sovietic şi proclamarea
pentru Tineret și Copii independenţei de stat a Republicii
Moldova.
”Luceafărul”.
TEATRULREPUBLICAN
DE PĂPUȘI“LICURICI”
Profesionalismul ş i frumoasele tradiţii spirituale
atrag anual în sala sa circa 90 mii spectatori,
prezentând peste 500 de spectacole – atât în ţară
cât ş i peste hotare. Prestigiosul Teatru
chiş inăuean ş i-a început activitatea, în cadrul
relaţiilor culturale romano-ruse-ucrainene,
stabilite după cel de-al doilea război mondial, cu
spectacolul „Foiş orul” de S. Marsak

Acum la „Licurici” vin strănepoţii celor care au


asistat la primele spectacole. Comunicând zilnic,
prin intermediul poveş tilor, cu micuţii
spectatori, parcă ş i sufletele păpuş arilor se
purifică, se mântuiesc prin muncă ş i iubire…
Şi aş a va fi, sperăm, întotdeauna, căci legătura TEATRUL STUDIO
TEATRUL timpului nu se întrerupe niciodată.
“GENEZA ART”
"SPALATORIE" Teatrul Geneza Art (TGA) este unul din teatrele
independente din Republica Moldova. “Debutul”
TGA a avut loc în ianuarie 2010 cu spectacolul
Teatrul-Spălătorie (creat de “Floare albastră”, un omagiu adus marelui poet
dramaturga Nicoleta Esinencu) Mihai Eminescu “îngerului său blond” poeta
Veronica Micle.
s-a afirmat deja de mai bine de Fondatorii TGA sunt familia Burlaca-Gologan,
10 ani în viaţa culturală de la director Alexandru Burlaca, director artistic
Daniela Burlaca (actriţă ş i regizor).
Chiş inău ca o estradă Obiectivul prioritar al TGA este de a promova
incomodă, spărgătoare de tinerii actori ş i de a alege un repertoriu accesibil
tuturor vârstelor, dar ş i autentic, reieş ind din
cliş ee estetice ş i stereotipuri
amalgamul multicolor de stări ş i situaţii pe care ni
ideologice. le oferă viaţa. Un teatru clasic, cu viziuni
contemporane îndeplinul sens al sintagmei.
( sănătate)

MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE

S-ar putea să vă placă și