Sunteți pe pagina 1din 1

Studiu de caz 2

-se realizează individual-


-valorează 15 p. din cele 40 p. aferente activității de seminar-

Se dau următoarle scopuri ale unei cercetări de tip sondaj:

- studierea gradului de utilizare a serviciilor de streaming


- studierea atituninii față de conceptul de Smart Home
- studierea motivelor de cumpărare a ceasurilor inteligente
- studierea intențiilor de cumpărare pentru autoturisme electrice

Să se aleagă unul dintre scopurile prezentate mai sus și să se proiecteze un sondaj,


urmărindu-se următoarele etape:

a. Stabilirea obiectivelor, ipotezelor și variabilelor cercetării (definite conceptual și


operațional)
b. Definirea colectivității cercetate, a unitatății de observare şi a celei de sondaj
c. Stabilirea coordonatelor spațiale, temporale și modale ale cercetării
d. Elaborarea chestionarului în care să se regăsească, alături de alte întrebări, și:
- o întrebare de calificare
- trei întrebări de identificare
- trei întrebări folosind metode de scalare, atât care presupun evaluarea independentă a
unui stimul, cât și comparative
- o întrebare deschisă
- o întrebare filtru (diferită de întrebarea de calificare)
- o întrebare mixtă
La sfârșitul chestionarului se va indica numărul întrebării/întrebărilor care corespund
acestor categorii
e. În situația în care ați avea un eșantion de 1068 de persoane, să se prezinte metoda de
eșantionare pe care o propuneți.