Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
Nr. Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
(scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele bugetul autorității/ instituției finanțare
delegate) externă
1 2 3 4 5

1. Ordin nr.AP-43 din 15 aprilie 2021


Cheltuieli aferente
Delegat: Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova
deplasării acoperite din
Delegare la Strasbourg, Republica Cristina Gherasimov – Consilier al Președintelui
bugetul Aparatului
Franceză, în scopul participării Republicii Moldova în domeniul politicii externe
Președintelui Republicii
la sesiunea de primăvară a Adunării Olesea Stamate – Consilier al Președintelui
Moldova
Parlamentare a Consiliului Europei. Republicii Moldova în domeniul justiției.
Suma totală – 71.1 mii lei
Andrei Boghinschi – Specialist principal în Secția
(inclusiv diurnă – 12.8 mii
Perioada 18 – 20 aprilie 2021 comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și
lei, cazare – 17.4 mii lei,
protocol a Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
bilete avia – 40.9 mii lei )

Total 71.1 mii lei