Sunteți pe pagina 1din 2

25.03.

2020 Teme
1. Istoria 1. Subiectul: Centre de cultură şi de educație. Ctitorii lăcașelor sfinte. manual
pagina 55
- Citiți cu atenție tema, apoi realizați itemii.
Teme pentru acasă:

Scieți pe caiet.
Subiectul: „Casa Părintească”, după Spiridon Vangheli pagina 104 – 105
2. L. română
Scrieţi tot ce vă trece prin minte la auzul cuvântului ,, Casa
Părintească”

Casa
Părinte
ască

Analizați PPT – date biografice despre Spiridon Vangheli


De citire cuvintelor cheie din chenarul de la pagina 104
Lectura textului - pagina 104 (lecturați expresiv textul)
Se va explora textul citit în baza întrebărilor (oral)
1. Unde și când se desfășoară acțiunea?
2. De ce a fost nevoit Sandu să plece de acasă?
3. Cum a procedat tatăl băiatului pentru a-i salva viața?
4. Ce boală l-a încărunțit pe Sandu?
5. Ce sentimente a trăit mama așteptându-și fiul?
Ceea ce-i marcat cu galben rog să-mi trimiteți audio sau video

3. L. română Pentru dezvoltarea inteligenței multiple:(realizați pe caiet)


1) Explicați sensul figurilor de stil (expresii plastice):
o Graiul s-a întors
o -E mut, săracul!
o A sclipuit parale
o Să fi fost rândunică gasea drumul spre casă
o Dar cum să cuprindă casa?
2) Selectați figurile de stil (expresii plastice) și numițile (comparație, epitet,
personoficare):
Aminteșteți și Rețineți !
Personificarea este o figură de stil prin care unor obiecte, ființe le sunt atribuite
limbaj, însușiri, comportamente umane. Personificarea, spre deosebire de epitetul
personificator, are obligatoriu in componenta un verb.
Ex: „Doar izvoarele suspina
Pe cand codrul negru tace”
Epitetul  este o figură de stil care constă în alăturarea unui cuvânt calificativ (o
însușire / grup de însușiri) la altul. Epitetele pot fi exprimate prin adjective,
Ex: „feti frumosi cu par de aur”
Comparația este o figură de stil în care doi termeni, aflați în relație de
asemănare, sunt puși în paralel, pentru a scoate în evidență caracteristicile unuia
dintre ei. Comparatia are intotdeauna doi termeni (comparat si comparant), uniti
cu ajutorul prepozitiilor „ca”, „precum”, „cat”, „asemenea”, sau cu ajutorul verbelor
„a parea”, „a semana” sau „a se asemana”.
Ex: „ca un glob de aur luna stralucea”

Mama are mâinile ca de pâine, par fără putere, dar ele pot fi pernă pentru prunci... are
mers de pasăre, părul ei îmi apare ca plantele plutitoare, ochii ei sunt pace adâncă.
(Gheorghe Tomozei „Părinții”)

3) Alcătuiți diamantul pentru unul din cuvintele cheie ale textului.


Completați diamantul
1r.-cuvântul
2r.-cuvinte –însușiri
3r.-cuvinte –acțiuni
4r.-o propoziție din 4 cuvinte
5r.-un cuvânt generalizator

4) Comentați citatul în 5-7 propoziții: Tot ce sunt sau sper să devin îi datorez
familiei, mamei și tatălui.