Sunteți pe pagina 1din 3

3.

COMPUŞI CU GRUPE FUNCŢIONALE DI- și TRIVALENTE

COMPUȘI CARBONILICI
Def. Sunt compuşi organici care au în moleculă grupe >C=O (carbonil).
Se clasifică în:
- Aldehide – sunt compuși  care conțin în molecula lor o grupă carbonil, care
se leagă de un atom de hidrogen și de un radical hidrocarbonat

- Cetone ce conțin ca grupă funcțională o grupare carbonil (>C=O), care se


leagă de doi radicali. O grupare de cetonă conține trei atomi de carbon. În
comparație cu aldehidele, cetonele au o grupare carbonil legată de atomi de
carbon în ambele direcții de legătură.

Gruparea C=O este o funcţiune divalentă

R R' R H
C
C C
O
gruparea O O
carbonil cetona aldehida

Nomenclatură pentru aldehide


Conform regulilor IUPAC, nomenclatura aldehidelor se stabilește astfel:
 stabilirea catenei cu cei mai mulți atomi de carbon.
 Adăugarea sufixului -al la denumirea alcanului respectiv: H-CHO-metanal,
CH3CHO etanal etc.
 În cazul aldehidelor aromatice , acestea se denumesc prin adăugarea denumirii
aldehidei la radicalul aromatic fenilmetanal, sau adăugarea denumirii radicalului
aldehidic la hidrocarbură formilbenzen (nomenclatură destul de rar utilizată)

Denumire Cetone

 
H3C C CH2 CH3 Br H2C H2C C CH CH3 H3C C CH3 C CH3
O O CH3
metil etil cetona O O
-bromoetil izopropil cetona acetona
acetofenona
Numele aldehidelor derivă deseori de la cel al acizilor carboxilici:
COMPUȘI CARBOXILICI

Def. Sunt compuşi organici care au în moleculă una sau mai multe grupe –
COOH
(carboxil). Formula generală R – COOH.
Nomenclatură. Utilizam cuvântul acid urmat de numele hidrocarburii şi sufixul
oic. Numărul de grupe carboxil se specifică prin prefixe (di, tri ) adăugate înaintea sufixului oic.
CH3 – COOH HOOC – COOH COOH
acid etanoic acid etan dioic
(ACID ACETIC) (ACID OXALIC)

acid benzoic
Au şi denumiri uzuale (notate în paranteze).

Clasificare:
1. după natura radicalului:
• acizi saturaţi: CH3 – CH2 – COOH acid propionic

• acizi nesaturaţi: CH2=CH – COOH acid acrilic


COOH
• acizi aromatici: acid benzoic

2. după numărul de grupări – COOH


• acizi monocarboxilici: CH3 – CH2 – CH2 – COOH
acid butanoic
(ACID BUTIRIC)

• acizi policarboxilici: HOOC – CH2 – CH2 –COOH


acid butandioic
(ACID SUCCINIC)
Structura grupării carboxil:
–C=O conţine o grupare carbonil şi o grupare hidroxil ,,OH”
OH legate la acelaşi radical
Reprezentanţi:

1 .Acidul acetic CH3 – COOH


•proprietăţi — lichid incolor solubil în apă cu miros înţepător ;
pf.+118°C
• utilizări conservant; în alimentaţie sub denumirea de oţet (8°-
12°); pentru obţinerea esterilor

2 .Acidul benzoic
CH3

• proprietăţi – solid; poate sublima; puţin solubil în apă


• utilizări – împreună cu benzoatul de sodiu se utilizează la
conservarea alimentelor şi în farmacie.

S-ar putea să vă placă și