Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Eșanu Cristina
IBM-191
Raport

pentru lucrarea de laborator Nr.1

la cursul de “Circuite integrate digitale”

Verificat:
Măgăriu Nicolai

Chișinău – 2021
Tema: Studierea operatorilor logici
Scopul lucrării:studierea funcțiiilor logici,operațiile realizate de funcții. Efectuarea lucrului asupra
expresiei funcției logice,conform variantei.

Porțile logice sunt dispozitive electronice numerice cu ajutorul cărora sunt implementate funcțiile
logice și matematice. O poartă logică este un amplificator special care acceptă și genrează
semnale de tensiune corespunzătoare stărilor logice 0 și 1.

Poarta logică are una sau mai multe intrări digitale care formează o combinație de valori binare, iar
la ieșire o singură stare binară. Datorită acestei proprietăți, o poartă logică este un circuit
combinațional.

Fizic, ca și circuit electric, o poartă logică se reprezintă cu contacte electrice (pentru intrări) și
lampă electrică sau LED pentru ieșiri.

Tabela de adevăr stabilește corespondența dintre valorile de adevăr ale variabilelor de intrare și
valoarea de adevăr a funcției în fiecare punct al domeniului.
Partea practică

F= A B́+ AB + AC

A B C F

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

Tabelul 1: Tabela de adevăr

În continuare urmează imagini, a unui circuit din Proteus, ce conțin date din tabela noastră de
adevăr.În momentul în care la ieșire este reprezentat ,,0 “logic la IEȘIRE,LED-ul este stins,iar cînd
este reprezentat ,,1” logic la IEȘIRE,LED-ul este aprins.

Fig 1.1
Fig 1.2

Fig 1.3

Fig 1.4
Fig 1.5

Fig 1.6

Fig 1.7
Fig 1.8

Concluzie:

Realizând această lucrare de laborator am făcut cunoștință cu funcțiile logice, cu porțile logice și de
asemenea am învățat cum se efectuiază tabela de adevăr a unei funcții. Toate acestea ne-au ajutat
să construim schema circuitului ogic în Proteus. Am verificat corectitudinea circuitului prin aplicarea
la ieșire a unui LED care ne indică anumite caracteristici.