Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Eșanu Cristina
IBM-191
Raport

pentru lucrarea de laborator Nr.3

la cursul de “Circuite integrate digitale”

Verificat:
Măgăriu Nicolai

Chișinău – 2021
Tema: Masurarea caracatrisicilor dinamic ale circuitelor digitale.

Scopul lucrării: studierea metodelor de măsurare a timpului de reținere în circuite logice și


construirea caracteristicii de transfer în regim dinamic .

Mersul lucrării:

1. De studiat descrierea lucrării de laborator și a standului experimental .

2. De măsurat timpul de reținere a operatorului logic 2și-nu prin cele două metode 
reprezentate în figura 3.1 și 3.3 prima dată lăsând una din cele două intrări libere și
a doua oară conectând la 1 logic .de comparat rezultatele.

3. Deconectați schema din figura 3.5 pentru măsurarea caracteristici de transfer în


regim de mame de aplicat la intrarea operatorului logic un semnal cu frecvență de
30-40  kHz.

4. După datele obținute desenațiGraficul caracteristicii de transfer. Calculați marginile


de zgomot
T1=1.6 μ sec

T2=1.2 μ sec

T3=0.4 μ sec

T4=1.5 μ sec
t PLH + t PHL 0. 4+1 .5
t p= = =0. 95 μ sec
2 2
T-perioada

Tp=timpul mediu de retinere intr-un operator;

N=nr de elemente in lant;

T 26
t p= = =2. 6
2∗N 10 μ sec

T=26 η sec

N=5 intrari

U=5V

U1=4.99V

U2=0.04V

Timpul de retinere

25*0.4=1 μ sec

5*0.4=2
2-1=1 μ sec

V,,1’’H=1 μ sec

V,,0’’L=1 μ sec

Concluzie:

In lucrarea data am studiat metodele de măsurare a timpului de reținere în circuite logice și


construirea caracteristicii de transfer în regim dinamic .