Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Eșanu Cristina gr. IBM-191

Raport
pentru lucrarea de laborator Nr.7

la cursul de “Măsurări electronice”

Verificat:
Bîrnaz Adrian.
Facultatea FCIM, UTM

Chișinău – 2020
Tema: INTERPRETAREA SEMNALELOR ELECTRICE CU OSCILOSCOPUL DIGITAL ÎN
REGIM X-Y

Obiective:
 familiarizarea cu osciloscopul digital;
 utilizarea osciloscopului în regim XY;
 sincronizarea internă, si externa a osciloscopului;
 determinarea unor parametri ai semnalului

Instrumentarul necesar: osciloscop digital, generator de semnale.

Partea experimental
Utilizarea osciloscopului în regim XY
• Setați generatorul de semnale astfel, încât să genereze două semnale sinusoidale de aceeași
frecvență și amplitudine la ambele ieșiri.
• Setați diferența de fază dintre semnale ca să fie egală cu 0.
• Aplicați semnalele generate la ambele intrări ale osciloscopului.
• Treceți osciloscopul în regim X-Y și vizualizați figura obținută. Memorați imaginea obținută sau faceți
o fotografie pentru raport. Comparațile cu cele din fig. 7.1.
• Modificați diferența de fază la 45° și vizualizați forma imaginii. Înregistrați imaginea obținută.
• Faceți același lucru pentru diferența de fază de 90°, 135° și 180°.
• Modificați frecvența unuia dintre semnale ca să fie cu 0,01 % mai mare. Comparați cu oscilogramele
din fig. 7.1 și prezentați comentarii. Observați imaginile și pentru cazurile în care frecvența unuia dintre
semnale este de 2 și 3 ori mai mare decât frecvența celuilalt, pentru 0°, 45°, 90°, 135° și 180°.

Aceeași frecvență
Frecvență mărită de două ori

Frecvență mărită de trei ori

Sincronizarea internă.
• Setați două semnale diferite la ambele ieșiri ale generatorului de semnale, astfel încât tensiunea să
fie diferită, iar frecvența să difere de 1,1 … 1,9 ori și aplicați ambele ieșiri la intrările osciloscopului.
• Setați tipul sincronizării pe EDGE (front) și modul sincronizării la Auto.
• Configurați osciloscopul astfel încât să vizualizați clar cel puțin un semnal pe ecran.
• Setați sursa de sincronizare ca fiind semnalul aplicat la prima intrare. Modificați nivelul de Trigger, de
la valori foarte mici și până la valori foarte mari, și observați semnalele pe ecran. În ce domeniu
semnalele se văd clar pe ecran?
• Modificați frontul semnalului (Slope) la care se va declanșa baza de timp și observați semnalele.
• Efectuați punctele 3) și 4) și pentru canalul 2.
• Modificați modul sincronizării la Normal. Deconectați ieșirea generatorului și observați semnalele.
• Puneți în funcțiune generatorul de frecvențe. Modificați modul sincronizării la Single. Modificați unii
parametri ai semnalelor generate și observați modificările pe ecran. Folosiți butoanele Force.

La sincronizarea imternă am mărit frecvența


de 1,5 ori și tensiunea la un semnal este
4 V și la celălalt 5 V.

Modificarea nivelului de Trigger:

Canalul 1 Canalul 2
Sincronizarea externă.

• Configurați generatorul astfel, încât să genereze două semnale de tip impuls și aplicațiile la intrările
osciloscopului.
• Setați frecvența semnalelor ca să fie de ordinul MHz-lor iar factorul de umplere mai mic de 10%.
• Setați parametrii semnalului generat de canalul doi al generatorului astfel, încât defazajul semnalului
să fie comparabil cu durata impulsului generat.
• Configurați parametrii osciloscopului astfel, încât impulsul generat să fie desfășurat pe 3 – 5 diviziuni
mari pe orizontală.
• Modificați lent defazajul dintre semnalele generate și observați poziția acestora pe ecran.
• Mutați semnalul care merge mai înainte de la intrarea osciloscopului la intrarea sursei de
sincronizare.
• Configurați sursa de sincronizare la Extern.
• Configurați lent defazajul de la generator și parametrii osciloscopului astfel încât impulsul să fie
vizibil clar pe ecran

Concluzie :
În cadrul acestei lucrări de laborator am lucrat cu semnalele electrice cu ajutorul
osciloscopului digital, însă de această dată l-am utilizat într-un alt regim X-Y. Atunci când
am modificat frecvența cu 0,01 %, am observat că avem acelați rezultat pentru toate
fazele, se rotește. În momentul când la sincronizarea internă am modificat nivelul de
Trigger de la valori mai mici la valori mai mari am observat că semnalul se sincroniza.