Sunteți pe pagina 1din 1

Noti informativi

privind evolufia pandemiei provocatd de infeclia COVID-|Q


per raionul Ungheni la data de 12'05'2021

Cod Portocaliu - 4 localitdli

Num6rul
Incidenla la 100 mii Popula{ia Codul
Nr. Denumirea localitdtii de cazuri
populalie
active
a
110,3 2 781 Ro$u
I Orasul Cornesti J

39.9 32 530 Verde


2 Orasul Ungheni 13

0 0 769 Verde
J Satul Agronomovca
4 Satul Alexeevca 0 0 | 027 Verde
0 0 612 Yerde
5 Satul Blindesti
0 585 Verde
6 Satul Boghenii Noi 0
n 0 0 390 Verde
Satul Boghenii Vechi
0 0 698 Verde
8 Satul Buciunieni
0 0 229 Verde
9 Satul Bulhac
I 4t.9 2 385 Verde
10 Satul Bumbata
0 0 2 020 Verde
11 Satul Busila
0 0 539 Verde
12 Satul Buzduganii de Jos
0 0 561 Verde
13 Satul Buzduganii de Sus
I 48 2 081 Verde
t4 Satul Cetireni
0 0 r 996 Verde
l5 Satul Chirileni
16 Satul Cioropcani 0 0 | 569 Verde

Satul Condratesti I 92.3 I 083 Portocaliu


t7
Satul Cornesti I 49 2038 Verde
t8
19 Satul Cornova 0 0 I t29 Verde
0 0 387 Verde
20 Satul Coseni
0 0 3 111 Verde
2l Satul Costuleni
0 0 327 Verde
22 Satul Curtoaia
0 0 601 Verde
23 Satul Drujba
0 0 269 Verde
24 Satul Elizavetovca
0 0 336 Verde
25 Satul Floreni
0 0 728 Verde
26 Satul Floresti
0 0 43s Verde
27 Satul FloritoaiaNoua
0 0 920 Verde
28 Satul Floritoaia Veche
Satul FraSinesti 0 0 | 375 Verde
29
Satul Gherman I 57.8 | 730 Portocaliu
30
0 0 863 Verde
3l Satul Graseni
I 134,9 741 Roqu
JZ Satul Grozasca
131,9 758 Rosu
JJ Satul Hircesti
.0 0 570 Verde
34 Satul fIristoforovca
0 0 r52 Vedre
35 Satul Iivoreni