Sunteți pe pagina 1din 40

Dana Oprea, Laura Răducanu,

Nicoleta Popescu, Ana-Maria Paraschiv

Călătorie prin lumea


textelor literare
clasa
din MANUALUL
de limba română a III-a

partea I

exerciții, vocabular
lecturi, evaluări

Citeşte lecturile şi vei


primi diploma de membru
al Ordinului Cititorilor!

Acest caiet aparține elevului/elevei:


...........................................................................

I editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Călătorie prin lumea textelor literare din manualul de limba română :
clasa a III-a : exerciții, vocabular, lecturi recapitulări, evaluări / Dana
Oprea, Laura Răducanu, Nicoleta Popescu, Ana-Maria Paraschiv. - Bascov :
Elicart, 2018
2 vol.
ISBN 978-606-768-165-9
Semestrul 1. - 2018. - ISBN 978-606-768-166-6

I. Oprea, Dana
II. Răducanu, Laura
III. Popescu, Nicoleta
IV. Paraschiv, Ana-Maria

37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin Editurii


Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea drepturilor de
proprietate intelectuală. Nicio parte din acest volum nu poate fi
copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
UNITATEA
Bun rămas, vacanță!
Bun găsit, școală!
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

Amintiri din vacanţă


— Am petrecut o vacanţă atât de interesantă! le spune Matei colegilor.
Aceştia s-au adunat în curtea şcolii pentru deschiderea unui nou an şcolar. Sunt nerăb-
dători să descopere lucruri noi, împreună cu doamna învăţătoare. Dar, mai întâi, ei doresc
să-şi povestească aventurile din vacanţă, aşa că se strâng toţi în jurul lui Matei.
— Ia spune! Ce ai făcut?
— Cel mai mult mi-a plăcut în tabără la munte. Cabana în care am stat era în mijlocul
pădurii, lângă o peşteră. Am cercetat peştera de mai multe ori cu prietenii mei şi am găsit
acolo…
— Copii, e timpul să fiţi atenţi! Începe festivitatea de deschidere! se aude vocea doam-
nei învăţătoare.
Toţi se aşază frumos în rând, dar aşteaptă cu nerăbdare prima recreaţie!

1 Răspunde la întrebări:
• Unde se află copiii?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• În ce anotimp se petrece întâmplarea?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• Ce i-a plăcut cel mai mult lui Matei?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect:
• Unde era situată cabana în care a stat Matei?
în curtea şcolii într-o peşteră
pe malul mării în mijlocul unei păduri
• Cu cine a explorat el peştera?
cu colegii cu doamna învăţătoare
cu prietenii cu părinţii

3
• De ce crezi că prima recreaţie e aşteptată cu nerăbdare de copii?
pentru că vor să se joace
pentru că toţi vor să povestească ce au făcut
pentru că vor să afle ce a găsit Matei în peşteră
3 Scrie cuvinte care să aibă înţeles asemănător cu cele subliniate în text.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Formează perechi de cuvinte cu înţeles opus:


nou atenţi se adună nerăbdare prima interesantă

neatenţi vechi răbdare ultima plictisitoare se risipesc

nou
_______________ vechi
 _______________ _______________  _______________
_______________  _______________ _______________  _______________
_______________  _______________ _______________  _______________

5
Transcrie, din text, câte un enunţ care să aibă la sfârşit unul din semnele de punctuaţie:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
?
___________________________________________________________________________________
!
___________________________________________________________________________________

6
Imaginează-ţi ce a găsit Matei în peştera din tabără!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7 Scrie un bilet prin care Matei îşi anunţă unul dintre colegi că s-a întors din tabără.

______________________
NU UITA:
________________________________  să pui data;
 să scrii formula de
___________________________________________________ adresare;
___________________________________________________  conţinutul să fie
legat de cerinţă;
___________________________________________________
 să scrii formula de
___________________________________________________ încheiere;
___________________________________________________  să semnezi biletul.
___________________________
___________________________

4
UNITATEA
Poveștile pământului
Spiridușul cel bun al cărții
după Ada Teodorescu

1 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile:


Spiriduşul cel bun al cărţii locuieşte în pădure.
Grija spiriduşului era ca nu cumva cuvintele să se adune şi să dea înţelesuri
greşite.
Spiriduşul cel bun vrea să-i pedepsească pe copiii neascultători.
Băieţelul, în cartea căruia stă spiriduşul, pune tot felul de întrebări legate de
poveştile citite.
2 Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: 3 Desenează ilustraţia de pe coperta
cărţii al cărei titlu este: „Cartea –
• noaptea  _____________________ prietenul meu cel mai bun”.

• seara  _____________________

• hain  _____________________

• neatent  _____________________

• zburdalnic  _____________________

• necazuri  _____________________

4 Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text:


Spiriduşul cel rău îi pedepseşte pe copiii neascultători.
Spiriduşul cel bun al cărţii se prezintă.
Spiriduşul cel bun le aminteşte copiilor, în somn, poveştile pe care le-au ascultat
seara.
5 Transcrie enunţul în care ne este prezentat rolul scriitorului.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5
6 Alege cuvintele potrivite din coloana din partea dreaptă pentru a completa enunţurile:

Mă numesc ___________________ şi locuiesc într-o carte de poveşti


___________________ , ascuns între ___________________ şi am înţelesuri
Spiriduşul cel bun
grijă ca nu cumva ___________________ să se adune în aşa fel
file
încât să dea ___________________ greşite. cuvintele

7 Completează „Jurnalul cu triplă intrare”:

Fragmentul meu preferat din textul Motivul pentru care am M-a făcut să mă
„Spiriduşul cel bun al cărţii” este: ales fragmentul gândesc la…
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________

8 Pornind de la prima literă a cuvântului „CARTE”, scrie propoziţii care să înceapă cu


aceeaşi literă:

C ___________________________________________________________________________
A ___________________________________________________________________________
R ___________________________________________________________________________
T ___________________________________________________________________________
E ___________________________________________________________________________

9 Formulează întrebări referitoare la textul lecţiei:

Cine?

De ce? Ce?

Când? Unde?

6
10 Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul „haine” să aibă alt sens decât cel din textul
lecţiei din manual:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11 Spiriduşul cel bun al cărţii spune: „Văd pe feţele voastre o întrebare şi cred că am şi
ghicit-o”. Care crezi că este întrebarea? Scrie-o mai jos.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12 Dintre însuşirile de mai jos, alege-le pe cele care crezi că se potrivesc Spiriduşului bun.
politicos grijuliu nepăsător poznaş
îngăduitor egoist fericit neştiutor

13 Alcătuieşte enunţuri despre Spiriduşul cel bun, folosind însuşirile descoperite la exer-
ciţiul anterior.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14 Realizează corespondenţa între următoarele expresii şi sensul lor:


• „a vorbi ca din carte” • a face o ultimă încercare
• „a se pune pe carte” • a vorbi ca un om învăţat
• „cum scrie la carte” • a-şi arăta gândurile sau planurile
• „a da cărţile pe faţă” • a se apuca serios de învăţat
• „a juca ultima carte” • aşa cum trebuie
Alcătuieşte propoziţii cu două dintre expresii, la alegere!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
15 Tu ai grijă de cărţi? Completează tabelul, alegând dintre acţiunile de mai jos:
păstrez cărţile în ordine; scriu pe cărţi; folosesc semne de carte; ţin cărţile pe jos;
citesc cărţile în întregime; nu fac notiţe pe cărţi; îndoi colţurile paginilor;
rup paginile pentru a face avioane.
Aşa da! Aşa nu!
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

7
16 Uneşte corespunzător personajele cu titlul poveştii. Povesteşte pe scurt ce ştii despre
fiecare personaj.
Harap-Alb Lizuca bunicii ursul Sora-Soarelui

Ion Mihail
Creangă Sadoveanu

Harap-Alb Dumbrava
minunată

Spânul Patrocle Împăratul Sfânta Miercuri

17 FII CREATIV! Creează o scurtă poezie despre cărţi.


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

18 Caută în dicţionar următoarele cuvinte, care se regăsesc în textul lecţiei. Notează


definiţiile găsite şi reţine-le!
a se abate zulufi
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

19 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!

Spiriduşul cel bun al cărţii locuieşte într-o __________________________________


şi stă ascuns între ______________ , aşteptând ca nu cumva _____________________
să se adune şi să dea _____________________ greşite.
De asemenea, tot el le apare în ________________ copiilor şi le aminteşte
______________ citite seara, având mari ______________ cu spiriduşul cel rău care îi
pedepseşte pe copiii ________________________ .

PORTOFOLIU – Autor pentru o zi!


Imaginează-ţi că eşti autor de carte. Ce carte ai vrea să tipăreşti? Care ar fi titlul? Ce
ar cuprinde cartea ta? Ce imagini ai introduce? Realizează o mapă cu foi în care să
scrii toate aceste lucruri (pe scurt), inserând fotografii / imagini potrivite.

8
Povestea pământului și a muncii
Legende populare românești

1 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile:


Mai întâi a fost făcut pământul cel înconjurat de ape.
Luna şi stelele au fost însărcinate ca ele să fie luminătoarele nopţilor.
Cerului i s-a dat porunca să încălzească aerul, pământul şi apele.
Pământul a primit îndatorirea de a hrăni toate vietăţile, animalele şi pe toţi
oamenii lumii.
2 Spune ce crezi!
• La ce se referă expresia „Luna cea schimbătoare”? Dar „stelele cele fără de număr”?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• Pământul nu dorea să-i dea omului „mură în gură”, pentru că:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• „I s-a schimbat neteda-i faţă în munţi şi văi” înseamnă că:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect:
• Cerul a fost rânduit pentru: a încălzi aerul, pământul şi apele.
a-şi revărsa lumina asupra tuturor făpturilor sale.
respirarea oamenilor şi loc de petrecere pentru zburătoare.
• Mărilor le-a fost hărăzit: să hrănească toţi oamenii lumii.
să stingă setea oamenilor şi a vietăţilor.
să-şi reverse lumina asupra tuturor făpturilor.
4 Completează diagrama, răspunzând la următoarele întrebări:
Deosebiri Asemănări Deosebiri 1. Ce rol au Soarele
şi Luna?

2. Când apare Luna


pe cer? Dar soarele?

3. Ce vieţuitoare de
noapte ştii? Dar de
zi?
LUNA SOARELE
9
5 Aşază următoarele elemente în ordinea în care au fost create:
Pământul Cerul Omul Apele

6 Lucrează după model: zburător  zburătoare

schimbător  ____________________ stătător  ____________________


mirositor  ____________________ curgător  ____________________

strălucitor  ____________________ roditor  ____________________

7 Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru:

făpturi = _____________________ frică = ____________________


trebuincioasă = _____________________ sumedenie = ____________________
hrană = _____________________ roditor = ____________________

8 Caută în text cuvântul înrudit cu „trebuincioasă” şi alcătuieşte cu el un enunţ.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9 Pune în corespondenţă cuvintele cu sens opus:
mai întâi stăpân să încălzească lumină stătătoare

să răcorească întuneric la urmă curgătoare slugă

10 Completează cu „s-a” / „sa”:


• Aşa _______ rânduit, cerul să fie pentru respirarea oamenilor.
• Soarelui i _______ dat poruncă să încălzească aerul, pământul şi apele cu lumina ______ .
• Pământul _______ cutremurat de frică, după care i ______ schimbat neteda _______ faţă.
• Pământul va hrăni toate vieţuitoarele din glia _______ .

11 Scrie cât mai multe însuşiri pentru:


Soare Lună Stele Ape

10
12 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!
îndatorire glie
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!
În legenda populară ______________________________________________ ni se
descrie cum au apărut elementele naturii, dar şi ce __________ au. Astfel, cerul a fost
creat pentru ___________________ oamenilor şi a vietăţilor, soarele pentru a
__________________ aerul, pământul şi apele, luna şi stelele sunt _____________
___________________ nopţii, mările şi apele curgătoare pentru a ______________
setea oamenilor şi a vietăţilor, iar pământul pentru a ______________ vietăţile şi
animalele.
Omul, rânduit ______________ peste toate cele, va primi hrana necesară de la
______________ , atâta timp cât îl va lucra şi îl va îngriji.

AFLĂ MAI MULTE!


Legenda este o povestire fantastică care are şi elemente reale. Se transmite
pe cale orală şi poate fi în proză sau în versuri. Legendele explică originea
vietăţilor, producerea unor evenimente sau a unor fenomene. (exemplu:
„Legenda ciocârliei”, „Muma lui Ştefan cel Mare”, „Mircea cel Mare şi solii”,
„Povestea zilelor săptămânii” etc.)

14 Tu ce legendă ştii? Scrie (pe scurt) o legendă care îţi place.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15 PORTOFOLIU
Compune o legendă despre cum a apărut pe lume fulgerul. Ataşează imagini / foto-
grafii textului tău.

11
Cu nasul în carte
după Nina Cassian

1 Marchează cu „X” caseta corespunzătoare răspunsului corect, conform informaţiilor


din textul lecţiei:
• Domniţa trăia:
într-o pădure într-un oraş îndepărtat într-o ţară de foarte departe
• Domniţa citea:
în fiecare seară fără preget dimineaţa, pe răcoare
• Domniţa era mândră ca:
bufniţa păunul privighetoarea
• Domniţa voia:
să ia premiu-ntâi să meargă la stână să meargă-n pădure

2 Scrie, în perechi, cuvintele care rimează în poezie. Adaugă şi tu un cuvânt pentru


fiecare pereche.
Exemplu: departe – carte – parte
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3 Completează comparaţiile cu animalul potrivit! Vezi model: mândră ca păunul


şireată ca o ____________________ înţelept ca o ______________________
blând ca un ____________________ curajos ca un ______________________
harnică ca o ____________________ puternic ca un ______________________

4 Colorează casetele în care sunt scrise cuvinte ce o descriu pe domniţă:


frumoasă înaltă blândă rea

mândră ţâfnoasă
modestă ciudată
nepăsătoare veselă

5 Transcrie versul în care vorbeşte mierloiul.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Scrie toate modalităţile de despărţire la capăt de rând a cuvintelor din versul de mai sus.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12
6 Completează „diamantul” de mai jos.
1

1. Personajul principal al textului; 2. Două însuşiri ale personajului; 3. Trei acţiuni ale
personajului principal; 4. O propoziţie formată din patru cuvinte, rostită de miel; 5. Ce vrea
să obţină personajul principal?

7 JURNAL DE LECTURĂ. Alege una din cărţile pe care le-ai citit şi completează tabelul:
Titlul
Părerea generală
despre carte

Personajul preferat

Părerea despre
celelalte personaje

Ce m-a impresionat cel


mai mult

Ce mi-a displăcut

Aş recomanda cartea?
De ce?

8 Găseşte explicaţiile următoarelor expresii:

• „a duce de nas”

• „a fi cu nasul pe sus”

• „a-şi lua nasul la purtare”

• „a strâmba din nas”

• „a da nas în nas cu cineva”

13
• „a sta cu nasul în carte”

9 Ţie îţi place să citeşti? Alege una dintre cele două variante şi argumentează.
Da, îmi place... Nu, nu-mi place...
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________

10 Realizează benzi desenate care să ilustreze primele trei strofe ale poeziei.

Alcătuieşte o povestire cu ajutorul ilustraţiilor de mai sus, prima reprezentând


începutul, a doua continuarea, iar cea de-a treia sfârşitul.
______________________________________________________________ NU UITA!
______________________________________________________________ • să dai un titlu
potrivit textului;
______________________________________________________________
• să aşezi corect
______________________________________________________________ textul în pagină;
______________________________________________________________ • să formulezi
______________________________________________________________ propoziţii clare şi
complete;
______________________________________________________________
• să scrii ideile noi
______________________________________________________________ cu alineat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!
bolta cetini
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!
În această poezie, poeta ____________________________ vorbeşte despre viaţa
unei __________________ , care trăia cu ______________ în carte. Ea a renunţat la
toate frumuseţile vieţii pentru a __________ .

14
Ordinul Cititorilor
Vrei să faci parte din Ordinul Cititorilor?
Poţi deveni membru al Ordinului dacă vei înde-
plini toate misiunile din acest auxiliar, numit
„Călătorie prin lumea textelor literare – clasa a III-a”. Pentru a-ţi recunoaşte
acest statut, ţi se va acorda o diplomă care va dovedi meritele tale de cititor.
Îţi dorim mult succes!

MISIUNEA 1 – Parcurge următoarea lectură!

Vântul şi Soarele
(traducere după Konstantin Uşinski)
Într-o zi, blândul Soare și Vântul de miazănoapte cel mânios s-au luat la
ceartă care dintre ei este mai puternic. În cele din urmă, pentru că nu
cădeau la înțelegere, s-au hotărât să-și măsoare puterile asupra unui călă-
tor care își vedea liniștit de drumul său.
— Ia privește! a spus Vântul, o dată voi sufla asupra lui și îi voi rupe
hainele!
A început să sufle din toate puterile sale, dar cu cât sufla mai strașnic, cu
atât mai tare își strângea omul haina în jurul său. Mormăia morocănos
călătorul, ocărând vremea rea, dar mergea mai departe.
Vântul s-a mâniat cumplit și a început să urle de furie, trimițând asupra
bietului drumeț ploi torențiale și ninsori abundente. Blestemând vijelia ce
se abătuse asupra lui, omul a scos din rucsac o centură cu care s-a
încins la brâu ca vântul să nu îi smulgă hainele de pe el. Atunci,
vântul s-a convins că nu va reuși niciodată prin forțele sale
dezlănțuite să îl abată pe drumeț din călătoria sa.
Văzând neputința adversarului, Soarele a început să zâm-
bească de după nori. Apoi și-a trimis razele sprintene să usuce
și să încălzească pământul și, odată cu el, pe drumețul înghețat de
frig. Călătorul a simțit căldura plăcută a Soarelui și s-a înveselit. I-a bine-
cuvântat măreția și, simțindu-se ocrotit, și-a scos hainele groase.
— Vezi, i-a spus blândul Soare Vântului mânios, prin bunătate și răb-
dare poți face mult mai multe lucruri decât prin răutate și nerăbdare!

15
EVALUARE – UNITATEA 2
Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele de mai jos:

— Ei, dar tu cine mai eşti?


— Eu sunt Greierele Vorbitor, răspunse ciudata făptură. Locuiesc în această odăiţă de
mai bine de o sută de ani.
— În odăiţa asta eu sunt stăpân! Şterge-o de aici!
— Bine, am să plec, cu toate că îmi pare rău să părăsesc casa în care am locuit mai
bine de o sută de ani, răspunse Greierele Vorbitor. Dar, înainte de a pleca, nu strică să-ţi
dau un sfat.
— Că mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bătrân!
— Ei, Buratino, Buratino, începu să-l dăscălească greieraşul, lasă-te de prostii, ascultă-l
pe Carlo, nu mai fugi de acasă şi, de mâine chiar, să începi a te duce la şcoală! Ascultă
sfatul meu, altminteri să ştii că te pândesc primejdii mari şi întâmplări înfricoşătoare.
(din Cheiţa de aur sau Minunatele păţanii ale lui Buratino, de Alexei Tolstoi)

1 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:


Personajele textului sunt Greierele Vorbitor şi Buratino.
Greierele locuia în odăiţă de mai bine de cincizeci de ani.
Greierele îi dă lui Buratino un sfat.
Pe Buratino îl aşteptau multe aventuri dacă nu se ducea la şcoală.

2 Descrie cele două personaje, aşa cum apar în textul citit. (cum arată, ce fac etc.)

Buratino Greierele Vorbitor


_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________

3 Transcrie din text sfatul Greierului Vorbitor pentru Buratino.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Completează corect propoziţiile, folosind cuvintele: la / l-a, s-a / sa.

Buratino ______ prezentat greieraşului drept stăpânul odăiţei. El ______ invitat să pără-
sească locuinţa _____.
Greierul Vorbitor ___ sfătuit să se ducă ____ şcoală.

16
5 Caută în text cele două cuvinte care denumesc obiecte mai mici şi alcătuieşte câte un
enunţ cu fiecare.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6 Desparte în silabe cuvintele formate din patru silabe, din textul citit.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7 Completează enunţurile cu termeni cu sens asemănător cu al cuvintelor scrise între paran-
teze:

* Bunicul îmi dă multe (poveţe) ______________ pline de înţelepciune.


* Prin iarba înaltă mişună (fiinţe) _______________________ mărunte.
* I-am spus fratelui meu mai mic să (o şteargă) _______________ afară.
* Doamna ne (învăţa) _________________ cu răbdare.
* Copiii mici sunt mai expuşi la (pericole) _______________________ .
* (Evenimentele) _____________________ recente ne-au adus împreună.

8 De ce ar trebui Buratino să meargă la şcoală? Argumentează în 4-5 rânduri.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9 Completează casetele cu termenii potriviţi, alegând dintre:


strofă vers autor ilustraţie titlu

Cu nasul în carte
după Nina Cassian

„Treceau anotimpuri cu soare şi ploaie,


cu ierburi şi flori, cu ninsori şi pâraie.
Domniţa, cu nasul în carte întruna,
uita cum e soarele, roua şi luna.”

Autoevaluează-te! FB B S

17
UNITATEA
Călătorie pe un nor
Furtuna
după Ruth Stiles Gannett

1 Marchează cu „X” caseta corespunzătoare răspunsului corect, conform informaţiilor


din textul lecţiei:
• Autorul textului „Furtuna” este:
Mihail Sadoveanu Ruth Stiles Gannett Silvia Kerim
• Personajele textului sunt:
Elmer şi balena băiatul şi dragonul Elmer şi dragonul
• Elmer şi dragonul s-au odihnit pe: o stâncă o buturugă o plajă
• Cei doi au mâncat: 7 banane 2 mandarine 7 mandarine
• Dragonul a aterizat prin furtuna dezlănţuită pe:
o insulă un copac nisip
• Când s-au trezit, erau înconjuraţi de:
o ceaţă groasă o familie de delfini dinozauri
• Apa creştea şi descreştea din cauza:
mareei furtunii tunetelor care bubuiau în jur
2 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile:
Elmer şi balena au zburat toată dimineaţa pe deasupra valurilor.
Băiatul urmărea busola ca să se asigure că mergeau în direcţia bună.
Se apropia o corabie.
Elmer şi dragonul au tras un pui de somn în mijlocul oceanului.
Când s-au trezit, furtuna se dezlănţuise mai rău.
La răsăritul soarelui, dragonul fusese acoperit de apă.
3 Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele, alese de tine, care să emoţioneze cititorul.
• cerul devine din albastru, gri închis _________________________________________
• valurile se făceau mai albe şi mai sălbatice _________________________________________
• un vânt feroce _________________________________________
• trăsnetele pârâiau _________________________________________
• ceaţă groasă _________________________________________

18
4 JURNALUL CU TRIPLĂ INTRARE! Completează rubricile jurnalului:
Fragmentul care m-a impresionat Motivul pentru care am M-a făcut să mă
cel mai mult ales acest fragment gândesc la…
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________
_________________________________ _______________________ _______________________

5 Marchează cu un „x” caseta corespunzătoare emoţiei pe care ai simţit-o când ai citit


fragmentul ales la exerciţiul anterior.

6 Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri:


______________________________________________________________________________
• Elmer verifica busola pentru a vedea dacă merg în direcţia corectă.

______________________________________________________________________________
• Băiatul se hotărî să plece, gândindu-se că astfel ar putea lăsa în urmă furtuna.

______________________________________________________________________________
• Dragonul dădea din aripi tot mai încet.

______________________________________________________________________________
• Toţi dragonii pot dormi în picioare.

7 Găseşte în lecţie cuvintele cu sens opus pentru:


albit  ______________ aproape  ______________ a apune  ______________

deschis  ______________ domestice  ______________ a adormi  ______________

uscate  ______________ în spate  ______________ a plânge  ______________

slab  ______________ caldă  ______________ a ateriza  ______________

8 Marchează cu „x” varianta corectă:

înegrit înnegrit a înota a înnota

a înebuni a înnebuni înăscut înnăscut

înorat înnorat înecat înnecat

19
9 Transcrie din textul „Furtuna” enunţurile ce reprezintă informaţii imaginate de autoare.
Aşază-le în ordinea în care s-au petrecut evenimentele şi dă un alt titlu textului tău.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10 Spune-ţi părerea! Crezi că ploaia poate „ataca”? Justifică răspunsul tău. De ce crezi că
autoarea s-a exprimat astfel?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11 Ce indică cuvântul „pleosc”?


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Scrie câte un cuvânt care să indice sunetul:
trăsnetului: ________________ vântului: ________________ ploii: ________________

12 Realizează pe caietul de teme un text literar, de câteva rânduri, despre un fenomen al


naturii (ninsoare, rouă, curcubeu, viscol etc.)

13 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!


devastator dezlănţuit
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!
Toată dimineaţa, Elmer şi ______________ au zburat pe deasupra ______________
albastre şi ______________ . Din cauza ______________ dezlănţuite, dragonul a fost
nevoit să aterizeze în mijlocul ______________ , pe un ______________ de nisip. Erau
înconjuraţi de o ______________ groasă, care începuse a se ridica odată cu răsăritul
______________ .

20
Țara lui Vreau-și-primesc
după André Maurois

1 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile:


Mişeta a pornit pe tărâmul viselor ca să-şi facă toate poftele.
În scoarţa copacului era o vizuină.
Pe croitoreasa zânelor o chema Celesta.
Rochiile de zâne puteau fi făcute din cinci ţesături.
Mişeta şi-a ales o rochie de cer înstelat.
Ţesătura de cer a fost adusă de un vultur.

2 Completează „diamantul” de mai jos.


1

1. Personajul principal al textului; 2. Două cuvinte care pot caracteriza personajul prin-
cipal; 3. Numele personajelor secundare; 4. Patru acţiuni ale personajului principal;
5. Starea personajului principal la sfârşitul poveştii.

3 Transcrie din textul lecţiei enunţul care o descrie pe Celesta.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Ce personaj ţi-a plăcut cel mai mult? Argumentează!


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5 Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul „zbor” să aibă sensuri diferite:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

21
6 Formulează întrebări referitoare la text, completând „explozia stelară”:

Cine?

Ce?
De ce?

Când? Unde?

7 Uneşte expresia cu explicaţia ei:

• „a face cale întoarsă” • a pregăti ceva

• „din cale-afară” • a împiedica

• „a pune la cale” • a se întoarce din drum

•„ a ieşi în calea cuiva” • foarte, neobişnuit

• „a sta în calea cuiva” • a întâmpina pe cineva

Alcătuieşte enunţuri cu două dintre expresiile de mai sus.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8 Alege dintre cuvintele date şi formează perechi de cuvinte cu sens asemănător:
ascensor, a se sui, numaidecât, cocoţată, fericită, a se urca,
de treabă, urcată, imediat, bucuroasă, cumsecade, lift
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9 Crezi că Ţara lui Vreau-şi-primesc există? Unde se află ea? Argumentează răspunsul tău
pe spaţiul dat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

22
10 Caută în textul lecţiei cuvinte cu înţeles opus pentru:
tânăr  ______________ asemănător  ______________
groaznic  ______________ incomplet  ______________
îndrăzneală  ______________ se coborî  ______________
dedesubt  ______________ perceptibil  ______________

11 Scrie-ţi şi tu visurile pe norii din „Ţara lui Vreau-şi-primesc”:

Ţara lui Vreau-şi-primesc

12 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!


imperceptibil împăturită
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!
Textul narativ „Ţara lui ____________________________________” prezintă întâm-
plările prin care trece Mişeta pe tărâmul __________________ al viselor. Aici este
întâmpinată de un __________________ , ce o îndrumă către biroul croitoresei
_________________________ . Aceasta o îmbracă în cea mai _____________________
rochie de zână.

14 JOCUL „Povestea cu mai mulţi autori”. Com- A fost odată ca


puneţi împreună o poveste, respectând regulile niciodată…
de mai jos:

Reguli: Copiii se aşază în cerc. Primul copil începe o


poveste imaginată de el. Când copilul care urmează la
rând se simte pregătit, spune STOP. Din acel moment,
continuă povestea, aşa cum doreşte el. Se procedează
la fel şi cu următorii „povestitori”, până când cineva
compune un final. Nu uitaţi să păstraţi un şir logic al
întâmplărilor! Vă propunem ca temă „Oraşul în care
toate lucrurile erau albastre”.

23
O vizită la Cumuleta
după George Ricus

1 Marchează cu „X” caseta corespunzătoare răspunsului corect, Tu ştii ce înseamnă


conform informaţiilor din textul lecţiei: Cumulus?
• Andreea zboară în văzduh: Cumulus sunt un gen
dimineaţa la prânz noaptea de nori cu aspect de
• Cumulus şi Andreea se duc la: vată şi culoare alb-
Cumuleta mama Andreei acasă la Andreea strălucitor. Ei au
• A cui era ziua? contur bine delimitat
a Cumuletei a lui Cumulus a Andreei şi se dezvoltă pe cer,
• Mama lui Cumuls era: mai ales pe verticală.
Stăpâna apelor Stăpâna norilor Stăpâna mărilor
• Bunătăţile de pe masa de abur fuseseră aduse de:
tornade şi cicloni nori şi stele lună şi soare

2 Realizează „harta” povestirii:


Titlul Personajele
Locul şi timpul întâmplării

Autorul

Întâmplările importante Expresii care ţi-au plăcut

3 Transcrie din textul „O vizită la Cumuleta” câte un enunţ care exprimă:


• comunicarea unei
informaţii

• solicitarea unei
informaţii

• bucuria

24
4 Aşază enunţurile în ordinea întâmplărilor din textul lecţiei:
Cumulus o luă pe Andreea într-o călătorie peste mări şi ţări, oceane şi continente.
Norul descuie o poartă de abur.
Oaspeţii Cumuletei s-au aşezat la masă.
Era ziua lui Cumulus.
Andreea începu să se îndoiască de cele întâmplate.
Pe masa de abur erau bunătăţi aduse de tornade şi cicloni.

5 Rezolvă exerciţiul folosind METODA CUBUL!


1. Descrie casa în care locuieşte Cumulus.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Compară Găseşte comparaţii, conform modelului: părul ca aurul.

norii ca ______________________ lacuri ca ________________________


munţi ca ______________________ pământul ca ________________________

3. Analizează De ce crezi că norul Cumulus a lut-o pe Andreea la el acasă?


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Asociază Realizează corespondenţa între norii ce conţin cuvinte cu sens opus.

bucuros a şopti încuie harnice

a ţipa leneşe trist descuie

5. Aplică Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „poartă” să aibă sensuri diferite:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Argumentează „O vizită la Cumuleta” este un text narativ? Argumentează răspunsul
tău.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

25
6 Cine vorbeşte? Uneşte corespunzător şi completează cu semnele de punctuaţie potrivite.
„ Eu sunt Andreea „ Fii binevenită printre
mă recunoşti ” noi norii fiinţă
pământeană ”

Andreea Cumulus Cumuleta

„ La mama mea Cumuleta Azi


„ Tu eşti darul meu ” împlinesc cinci ani ”

7 Completează enunţurile cu „într-o” / „într-un” sau „dintr-o” / „dintr-un”.


• ______________ noapte, Andreea zbură sus, în văzduh.
• ______________ grădină ieşeau raze de toate culorile.
• Cheia lui Cumulus era învăluită ______________ abur.
• Oaspeţii Cumuletei serveau bunătăţi ______________ platou.

8 Transformă dialogul în povestire, folosind cuvinte care fac legătura între idei, precum:
mai întâi, apoi, deoarece.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
— Mă bucur! Şi-acum unde zburăm?
vru să afle Andreea. _______________________________________
— La mama mea, Cumuleta. Azi împli- _______________________________________
nesc cinci ani. Dorinţa ei este să mă sărbă- _______________________________________
torească. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

9 Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


fiinţă = ______________ dibace = ______________ încântare = ______________

oaspete = ______________ dar = ______________ îndată = ______________

10 JOC! Scrieţi pe bileţele următoarele emoţii/stări: bucurie, tristeţe, mirare, spaimă,


dezgust, plăcere, îndoială, hotărâre, plictiseală. Introduceţi bileţelele într-o cutie. Fiecare
copil extrage câte un bileţel şi încearcă să explice cuvântul scris celorlalţi. Aveţi voie să
vă folosiţi doar de gesturi, de mimică şi de poziţia corpului. Cine ghiceşte devine
interpret. La lista emoţiilor puteţi adăuga şi voi altele!

26
11 Imaginează-ţi cum va decurge ziua de naştere a norului Cumulus, răspunzând la între-
bările: ● Cine sunt invitaţii? ● Cum se numesc? ● Cum arată? ● Cum sunt îmbrăcaţi?
● Ce cadouri i-au adus sărbătoritului?

Exemplul nostru de personaj: Împăratul Vânturilor – era îmbrăcat cu o mantie din frunze ruginie
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ ATENŢIE! În compunerea
__________________________________________________________ ta ţine cont de sfaturile
__________________________________________________________ următoare:
- Propoziţiile trebuie să
__________________________________________________________
aibă sens, să se lege
__________________________________________________________ între ele.
__________________________________________________________ - Evită repetarea unor
__________________________________________________________ cuvinte!
__________________________________________________________
- Foloseşte corect
semnele de punctuaţie.
__________________________________________________________ - Compunerea ta trebuie
__________________________________________________________ să conţină o introducere,
__________________________________________________________ un cuprins şi o încheiere.
__________________________________________________________ - Respectă regulile de
aşezare în pagină!
_______________________________________________________

12 Caută în dicţionar următoarele cuvinte, care se regăsesc şi în textul lecţiei din manual.
Notează definiţiile găsite şi reţine-le!
tornadă ciclon brav
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Alcătuieşte propoziţii cu ajutorul cuvintelor notate.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!

Într-o ________________ , Andreea este luată de norul __________________ într-o


călătorie peste mări şi ________________ , ________________ şi continente. Fetiţa
ajunge la mama lui Cumulus, _____________________ , care sărbătorea aniversarea
de 5 ani a fiului ei. Cumuleta şi-a întâmpinat oaspeţii cu bunătăţi aduse de
______________ şi ________________ , din care s-au înfruptat toţi fără ___________ .

27
Ordinul Cititorilor
Misiunea 2 – Parcurge următoarea lectură!
Jurnalul
(de Laura Răducanu)

S-a terminat vacanța de iarnă și școala a început. Ruxandra, o fetiță de nouă ani
și jumătate, privește tristă ceasul deșteptător care o trezește în fiecare dimineață la
ora 7. „Nu s-ar putea să începem cursurile la ora 10? Sau, și mai bine, la ora 11?” se
gândește ea, ridicându-se cu mare greutate din pat.
— Hai, Ruxandra, trezește-te! E deja târziu! Trebuie să te speli, să iei micul dejun
și să te pregătești pentru școală, o zorește mama.
— Trebuie... trebuie... trebuie! îi răspunde fetița, plictisită. Școală și iar școală!
Mai e mult până vine vacanța?
— Altă vacanță? De abia s-a terminat vacanța de Crăciun. În fiecare dimineață
avem aceeași discuție. Lasă văicăreala și hai la masă, spune mama.
Ruxandra nu mai zice nimic. Mușcă leneș din felia de pâine și bea fără chef
laptele fierbinte. Gândul îi zboară la altceva: în pauza mare, Corina, colega de bancă,
va aduce jurnalul și toate fetele vor completa paginile colorate din el. „Oare ce să
scriu în jurnal?” se întreabă fetița.
— Ți-ai verificat ghiozdanul? o trezește mama din visare.
Nu, nu l-a verificat, dar o va face acum. E chiar așa de important? I s-a mai întâm-
plat să uite un caiet ori o carte și nu a pățit nimic.
— Am fost prea obosită aseară și nu ți-am verificat tema la matematică. Sper că
ai rezolvat corect exercițiile! mai adaugă mama.
— Tema la matematică? tresări Ruxandra. A, da! Am... da, am făcut-o, desigur. A
fost ușoară!
— Bine, grăbește-te! Ai grijă cum traversezi și să fii atentă la ore! o sfătui mama,
dându-i ghiozdanul.
— La revedere, mami! strigă Ruxandra, ieșind pe ușă.
Chiar dacă nu vrea să recunoască, fetița e îngrijorată. „Am avut temă la mate-
matică? Ce temă? N-am avut nimic. Doar am verificat. Oricum, am obosit de-atâtea
teme! Cui îi folosesc? Poate o copiez în pauză de la vreun coleg. Dar dacă fac asta, în
jurnal când mai scriu?”
Fără să-și dea seama, a ajuns la școală. Ora a început, dar Ruxandra nu poate fi
atentă.
— Ruxandra, citește primul exercițiu de la temă! îi cere doamna învățătoare.
— Eu? se ridică ea uimită. Eu... am fost ocupată. Nu mi-am făcut tema!
— Cu ce ai fost ocupată? se încruntă doamna.
— M-am gândit ce să scriu în jurnalul Corinei. Să știți, nu-i deloc atât de ușor
cum pare! se scuză Ruxandra.
Doamna învățătoare o privește uimită. Colegii, de asemenea. Ruxandra nu înțe-
lege care este problema. Ce e atât de rău să vrei să scrii în jurnal?!

EXERCIŢIU: Tu ştii de ce doamna învăţătoare şi colegii o privesc uimiţi pe Ruxandra? Unde a


greşit fetiţa?

28
EVALUARE – UNITATEA 3
Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele de mai jos:
„A fost odată ca niciodată o prinţesă pe nume Ellen, care avea trei fraţi. Cu toţii trăiau
fericiţi şi grădinile palatului răsunau de râsetele lor.
Într-o zi, pe când se jucau cu toţii pe pajişte, Roland, unul dintre fraţii prinţesei, lovi
mingea cu putere. Aceasta se înălţă sus, în văzduh, peste cupola bisericuţei din apropiere
şi se pierdu în depărtare.
— Mă duc eu după ea! zise Ellen, îmbujorată de atâta joacă.
— Aşteaptă, te rog, mă duc eu! vru s-o oprească Roland.
Dar sora lui dispăruse deja şi, deşi o aşteptară şi apoi o căutară îndelung, nici urmă de
ea. Cu toţii alergară la vrăjitorul Merlin să-l întrebe unde este Ellen, iar acesta îi lămuri că
a fost răpită de elfi.”
(Prinţul Roland – poveste englezească)

1 Completează „harta” povestirii:


Personajele Titlul Locul şi timpul
desfăşurării acţiunii

Momentul de maximă
Întâmplările importante Încheierea întâmplării
intensitate

2 Marchează cu „X” caseta corespunzătoare răspunsului corect:


• Textul „Prinţul Roland”este:
o poveste o poezie o legendă
• Copiii se jucau cu:
baloane jucării o minge
• Pe unul dintre fraţii lui Ellen îl chema:
Roger Roland Raul
• Ellen a fost răpită de:
pitici elfi troli

29
3 Cu ce expresii mai poate fi înlocuită formula de început a textului: „A fost odată ca
niciodată…”? Exemplifică!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Găseşte cuvinte cu sens opus pentru:


depărtare  ___________________ dispăruse  ___________________
sus  ___________________ fericiţi  ___________________
putere  ___________________ să întrebe  ___________________
se înalţă  ___________________ peste  ___________________

5 Transcrie din textul „Prinţul Roland” enunţul care:


• exprimă o rugăminte

• comunică o informaţie

6 Completează cu „odată” sau „o dată”:

• A fost ______________ o prinţesă care avea trei fraţi.


• A căutat ______________ în calendar pentru a-şi planifica excursia.
• A fugit doar ______________ de lângă el şi a fost suficient.
• Vino ______________ în casă!

7 Scrie un alt final pentru povestea „Prinţul Roland”, utilizând cuvinte şi expresii care fac
legătura între idei („mai întâi”, „apoi”, „după aceea”, „în cele din urmă”). Foloseşte
toate semnele de punctuaţie.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Autoevaluează-te! FB B S

30
UNITATEA
Din lumea reală, în lumea textului
Ruxi
după Matthew Lipman

1 Completează „harta” textului cu informaţii din lecţie:

Personajele Titlul textului şi autorul Locul şi timpul întâmplării

Desfăşurarea acţiunii
Numerotează enunţurile în ordinea întâmplărilor:
Radu stătea într-un picior ca o pasăre flamingo.
Victor a început să vorbească cu girafa.
Victor a plecat să se uite la zebre.
Copiii au vizitat vineri animalele la Grădina Zoologică.
Isabela l-a urmărit pe furiş pe Victor.
Concluzia

Povesteşte pe scurt încheierea întâmplării:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect:


• Textul prezintă: întâmplări reale întâmplări imaginare întâmplări fabuloase
• Copiii au făcut o vizită la: Delfinariu Grădina Botanică Grădina Zoologică
• Mai întâi, au vizitat: păsările peştii reptilele
• Jeni admira: o maimuţă un urs panda un papagal
• Victor a vorbit cu: un elefant un urs panda un pui de girafă

31
3 Uneşte printr-o linie grupurile de cuvinte, pentru a forma propoziţii:
• Victor se uita mai întâi păsările.

• Clasa şi domnul învăţător au vizitat la un cârd de flamingo.

• Radu se uita o pată pe frunte.

• Girafa îi lăsase lui Victor la un pui de girafă.

4 Povesteşte fragmentul în care apare Victor, folosind cuvintele de legătură:


mai întâi, apoi, la un moment dat, la început, în cele din urmă.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5 Care este personajul tău preferat? Bifează şi argumentează!
Jeni Radu Isabela Victor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6 Ai vrea să ai ca animal de companie o pasăre (papagal sau canar)? Completează


tabelul de mai jos cu argumente „pro” şi „contra”, alegând din coloana din partea
dreaptă a paginii. Poţi adăuga şi tu argumente!
Să ai un papagal / canar companie plăcută
PRO (avantaje) CONTRA (dezavantaje) cântă / vorbeşte
trebuie dus la veterinar
este frumos
trebuie cumpărată
mâncare specială
este interesant
trebuie curăţată colivia
ne putem juca cu el

32
7 Caută cuvinte cu sens opus pentru:
dimineaţă  ______________ umed  ______________
uriaş  ______________ înapoi  ______________
bătrân  ______________ frumoasă  ______________
puţin  ______________ bine  ______________
se apropie  ______________ prima  ______________

8 Completează enunţurile cu: „nea” / „ne-a” sau „neam” / „ne-am”.


• Domnul învăţător ______________ spus că mai întâi vom vizita păsările. • Fulgii de
______________ sunt mari şi pufoşi. • Noi ____________ dus în tabără la munte. • La istorie am
discutat despre un ______________ de oameni viteji. • Tanti Maria e ______________ cu
bunica mea.

9 Uneşte cuvintele cu acelaşi sens:

misterioasă pe furiş creatură sumedenie

animal enigmatică pe ascuns mulţime

10 Ţie îţi plac girafele? Alege una dintre cele două variante şi argumentează:

Da, îmi plac pentru că... Nu, nu-mi plac pentru că...

• •

• •

• •

11 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!


flamingo cârd
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Alcătuieşte propoziţii cu aceste cuvinte!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12 JOC! Mima
• Se scriu pe bileţele numele unor personaje din cărţi sau desene animate,
meserii sau animale. Se amestecă bine, apoi primul jucător extrage un bileţel.
El va trebui să mimeze cuvântul scris, astfel încât „spectatorii” să ghicească.
Cine ghiceşte va mima următorul cuvânt.

33
13 Tu ai vizitat Grădina Zoologică? Povesteşte cum a fost, folosind toate semnele de
punctuaţie. Ajută-te de următoarele întrebări:
● Cum este amenajată Grădina Zoologică? ● Ce animale ai văzut? ● Ce
fac animalele? (exemplu: urşii se joacă cu o minge, maimuţa aleargă prin
copaci etc.). ● Ce animal ţi-a plăcut cel mai mult? ● Cu ce impresie ai
rămas după vizitarea Grădinii Zoologice?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Pentru a realiza cele trei
_________________________________________________________ părţi ale unei compu-
_________________________________________________________ neri, alege dintre
_________________________________________________________ expresiile:
_________________________________________________________ - mai întâi, la început 
_________________________________________________________ pentru Introducere
_________________________________________________________ - apoi, după aceea, pe
_________________________________________________________ urmă  pentru Cuprins
_________________________________________________________ - la final, în cele din
_________________________________________________________ urmă  pentru
_____________________________________________________ Încheiere

Completează propoziţiile cu informaţii din textul scris de tine:


● Timpul şi locul acţiunii __________________________________________________________
● Personajele __________________________________________________________
● Încheierea întâmplării __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

14 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!

Textul din manual prezintă întâmplări _______________ , povestite de Ruxi, aflată


împreună cu clasa şi domnul _________________ la Grădina _________________ .
Ruxi şi Isabela îl urmăresc pe furiş pe ______________ , care vorbeşte pentru prima
dată, după atâţia ani, cu un pui de _________________ . În cele din urmă, Ruxi se
declară bucuroasă că a fost prima, după girafă, căreia i se adresase _____________ .

34
Cocoș de munte fotografiat
după Ionel Pop

1 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile legate de


lecţia din manual:
Fotograful voia să surprindă dansul unui cocoş de munte.
În cabană era un urs împăiat.
Paznicul a urcat cocoşul în cireş.
Acvila a atacat cocoşul împăiat.
Fotograful nu a reuşit să surprindă decât nişte cetini de brad.

2 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect, conform informaţiilor


din textul lecţiei:
• Cuvântul-cheie ce reprezintă ideea principală a celui de-al treilea fragment este:
„fotografia” „cocoşul împăiat” „atacul”
• Textul „Cocoş de munte fotografiat” este împărţit în:
3 fragmente 4 fragmente 5 fragmente
• Planul de idei al textului „Cocoş de munte fotografiat” este alcătuit din:
3 idei principale 4 idei principale 5 idei principale
• După ce a văzut fotografiile făcute, fotograful s-a declarat:
mulţumit dezamăgit bucuros

3 Răspunde la întrebări:
• De ce sunt greu de fotografiat cocoşii de munte?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• Ţi s-a părut amuzantă povestea? Argumentează!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Transformă enunţul, ca şi cum vorbele fotografului ar fi povestite de autor:


• Fotograful se codeşte să arate fotografiile, pentru că ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5 Scrie un cuvânt care denumeşte ideea principală a fragmentului de mai sus (altul
decât cel folosit în manual).
______________________________

35
6 Ordonează ideile principale ale planului de idei, apoi povesteşte cu propriile cuvinte
fragmentele corespunzătoare:

Plan de idei Povestirea fragmentului


_______________________________________
_______________________________________
 Acvila a atacat cocoşul împăiat din _______________________________________
molid.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 Fotograful propune să fotografieze _______________________________________
cocoşul împăiat.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 Fotograful este dezamăgit de _______________________________________
fotografiile făcute.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 Fotograful a plănuit fotografierea _______________________________________
dansului unui cocoş de munte.
_______________________________________
_______________________________________

7 Completează diagrama cu asemănările şi deosebirile dintre un cocoş obişnuit şi un


cocoş de munte:

deosebiri asemănări deosebiri

8 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!


molid rafală
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

36
9 Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru:
întâmplare = ______________ copac = ______________

plăcere = ______________ încăierare = ______________

minusculă = ______________ a izbuti = ______________

nemişcat = ______________ comic = ______________

a se camufla = ______________ numaidecât = ______________

10 Completează enunţurile cu forma corectă: „ia” / „i-a” sau „la” / „l-a”.


• Paznicul ______ potrivit _____ vedere şi apoi _____ camuflat piedestalul.
• Paznicul ______ cocoşul împăiat de pe peretele cabanei.
• _____ bunicii este din pânză topită.
• _____ este o notă muzicală.
• ______ dat cartea înapoi şi ____ mulţumit.

11 Pune în corespondenţă cuvintele cu sens opus:


lumină minusculă apropiere şoaptă

imensă depărtare strigăt întuneric

12 Alcătuieşte enunţuri formate din:


• 5 cuvinte, în care cuvântul „cocoşul” să se afle la început
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

• 3 cuvinte, în care cuvântul „cocoşul” să se afle la sfârşit


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

• 6 cuvinte, în care cuvântul „cocoşul” să se afle la interior


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!

Textul _______________________________________________________ , după


_______________________________ , prezintă planul unui ____________________ de
a fotografia ____________________ unui cocoş de munte. După câteva încercări
nereuşite, are ocazia să fotografieze încăierarea dintre o ____________________ şi
cocoşul de munte ____________________________ . În cele din urmă, se declară
____________________ de fotografiile făcute şi speră ca la anul să reuşească să sur-
prindă minunatul dans al ____________________ de munte.

37
Perla de scoică

1 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect, conform informaţiilor


din textul lecţiei:
• Un tânăr privea în vitrina unui magazin de bijuterii:
un inel cu diamante un colier de perle o brăţară de perle
• Colierul era foarte scump, deoarece:
perlele erau autentice erau perle de cultură era un magazin renumit
• Tânărul dorea un dar deosebit pentru aniversarea:
surorii lui prietenei lui mamei lui
• În cele din urmă, tânărul cumpără:
perlele de cultură perlele adevărate inelul cu diamante
2 Alcătuieşte o „fişă de lectură” a lecţiei din manual:

Titlul textului ________________________________________________


Personajele ________________________________________________
Expresii frumoase din text _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Învăţătura textului ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3 Transcrie din textul „Perla de scoică” fragmentul în care ni se explică formarea unei
perle autentice. Dă un titlu potrivit fragmentului copiat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

38
4 Tânărul din text îşi aseamănă mama cu o perlă veritabilă. Tu cu ce ai asemăna-o pe
mama ta? Argumentează răspunsul pe spaţiul dat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5 Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul „amar” să aibă sensuri diferite.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6 Harta inimii mele! Completează „harta inimii” cu:

_____________________ ______________________
_______________________ _______________________
3 calităţi pe _______________________ _______________________ 3 lucruri pe care
care le ai le faci bine
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________

__________________ __________________
__________________ __________________
________________ ________________
____________ ____________
3 defecte pe _________ ________ 3 lucruri pe care
care le ai ai vrea să le
_____ _____
schimbi

7 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!


sidef nedumerit
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8 COMPLETEAZĂ ŞI REŢINE!

Textul ________________________________ este extras din Ghidul „______________


__________________________________” şi prezintă un tânăr aflat în căutarea unui
_________________ deosebit pentru mama lui. Cu banii economisiţi de când era
_______________ , îi cumpără mamei lui un colier de _____________ veritabile.

39
Casa lui Tomi
după Adrian Oprescu

1 Alege explicaţia care ţi se pare corectă:


 La început, câinele nu voia să intre în cuşcă, pentru că:
voia să fie liber nu avea încredere în stăpânul său îi era teamă de noul loc
 Mai târziu, căţelul a intrat singur şi s-a aşezat pe fân, pentru că:
avea încredere în stăpânul său îi plăcea mirosul fânului îi era somn
 Când stăpânul i-a poruncit lui Tomi să intre în cuşcă, acesta a executat comanda pentru că:
era un câine ascultător era un câine caraghios era un câine fricos

2 Alcătuieşte planul de idei al textului din manual şi povesteşte pe scurt fragmentele:

Planul de idei Povestirea pe scurt a fragmentului


_______________________________________
_______________________________________
1. Tomi are casă nouă _______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile:


La inaugurarea cuştii, Tomi nu a vrut să intre. Căţelul nu-şi cunoştea numele.
Stăpânul lui Tomi i-a făcut un pat de frunze. Uşa noii case era din carton.
Înainte de culcare, Tomi scotea botul afară printre pânză şi cadrul intrării.

4 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite. Reţine-le!


a se prelinge dâre a adulmeca
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

40

S-ar putea să vă placă și