Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

1. Date personale:
Nume: Şerban
Prenume: Mihai
Vârsta: 16 ani
Adresa: str. Arad, nr.14, Sibiu
Ocupaţia: elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” din Sibiu,
profil filologie

2. Mediul familial:
Tata: Mama:
Nume: Şerban Nume: Şerban
Prenume: Mircea Prenume: Doina
Vârsta: 44 de ani Vârsta: 40 de ani
Ocupaţia: inginer Ocupaţia: medic
Fraţi/surori: nu este cazul
Familia lărgită: bunica maternă, pensionară
Climat familial: favorabil, educativ-formativ
Condiţii de locuit: apartament unic - proprietate personală a părinţilor – 3 camere +
dependinţe – casă particulară, apă curentă, încălzire – gaz metan, curent electric, igiena
întreţinută în permanenţă la nivel ridicat.
Statut socio-economic: mediu spre ridicat

3. Starea de sănătate: foarte bună;


Antecedente personale: boli ale copilăriei
Antecedente ereditare: nu este cazul

4. Rezultate şcolare şi preocupări ale elevului:


Clasa a IX-a: 9,05

1
Clasa a X-a (I sem): 8,90
- nu există medii/obiecte de învîţământ mai mici decât 7
- competiţii şcolare: clasa a IX-a: locul 2 la faza judeţeană a olimpiadei de istorie

5. Date asupra structurii psihologice:


Atenţia: stabilitate în concentrarea atenţiei, nivelul distributivităţii foarte bun;
Memoria: nivel superior al raţionamentului analogic, volum mare al memoriei de
scurtă/lungă durată
Nivel de inteligenţă: mediu-superior
Creativitate: imaginativ, cu iniţiative personale
Temperament: domină combinaţia sangvinic-flegmatic/dominant extrovertit; vesel,
optimist/prudent, selectiv – extrovert, activ-selectiv
Caracter: bun coleg, modest, disciplinat, organizat, ordonat, cu trăsături de lider asertiv
Aptitudini: cognitiv-intelective
Aptitudini speciale: aptitudini pentru învăţarea limbilor străine (limba engleză)
Afectivitate: relativ echilibrat psiho-afectiv; uşoară labilitate emoţională conform vârstei
cronologice

6. Aprecieri diagnostice şi recomandări prognostice


Mihai este un baiat de 16 ani, elev in clasa a zecea, la un liceu cu profil filologie. A locuit şi
locuieşte şi in prezent cu părinţii (tatăl-inginer iar mama-medic) şi cu bunica sa, cu care îşi petrece
majoritatea timpului de acasă, părinţii fiind foarte ocupaţi cu meseria lor.
Este un copil sănătos, energic, cu spirit de iniţiativă. Este preocupat de învăţare, şi preferă în
special, discipline ca literatura română şi străină si istoria. La celelalte discipline învaţă doar pentru notă,
atunci când se aşteaptă să fie ascultat şi nu il preocupă foarte mult.
Structura sa psihologică este caracterizată de stabilitate în concentrarea atenţiei, iar
achiziţionarea de cunoştinte se bazează pe intervenţia memoriei logice. Creativitatea se identifică în
cadrul rezolvării de probleme complexe, euristice şi a realizării diferitelor compuneri şi eseuri cu teme
de literatură şi istorie. Este un elev bun, disciplinat, extrovertit în general, dar şi cu perioade de
introversie (specifice vârstei), cu calităţi de lider, care încearcă să domine în relaţiile cu ceilalţi.
Timpul liber este petrecut de obicei în faţa calculatorului, pasiunea lui fiind jocurile de strategie.

2
Recomandări:
Din aprecierile enumerate mai sus, se pot extrage cateva recomandări pentru optimizarea
comportamentului si orientărilor elevului. Întrucât părinţii îşi petrec majoritatea timpului la servici,
relaţia lor cu Mihai nu este foarte apropiată. Se recomandă activităţi în care sa fie antrenaţi atât părinţii
cât şi copilul, pentru o mai bună relaţionare între acestia.
Mai pot fi de folos participările la sesiuni de comunicări interdisciplinare şi incurajarea elevului
spre a participa la diferite competiţii şi concursuri şcolare cu teme de literatură şi istorice.
Ar fi de preferat ca elevul să participle şi la alte activităţi în cadrul cărora să deţină şi alte roluri
decât cele de lider iar în timpul liber, practicarea unui sport in echipă, alături de jocurile pe calculator ar
fi benefic.