Sunteți pe pagina 1din 2

Temă istorie

PAS 1 – Citiți cerința temei.

Analizați obiectivele următoare și spuneți care sunt corect formulate sau care nu. Argumentați
răspunsul foarte pe scurt.

O1 - să localizeze în timp și spațiu evenimente istorice ;


O2 – să aplice informațiile dobândite în construirea de enunțuri;
O3 – să completeze schema lecţiei, extrăgând idei principale din expunerea urmărită;
O4 – să formuleze puncte de vedere despre personalitatea lui Carol I;
O5 - să recunoască granițele României în timpul domniei lui Carol I;
O6 - să realizeze o prezentare a unei figuri de voievod/domn utilizând surse diverse de informare,
inclusiv TIC;
O7 - să valorifice în activitățile de grup abilitățile personale ce vizează selecția informațiilor
relevante, comunicarea eficientă.

PAS 2 – Completați chestionarul înainte de efectuarea temei:

Chestionarul
PANAS
Următoarea scală se compune dintr-un număr de cuvinte care descriu diferite
sentimente şi emoţii. Citeşte fiecare item şi apoi scrie lângă fiecare cuvânt cifra
corespunzătoare din scala de mai jos. Indică în ce măsură simți aceste stări după ce ai
citit tema:
1 2 3 4 5
Foarte puţin Puţin Moderat Destul de mult Extrem
sau deloc

1. Activ 11. Ostil


2. Speriat 12. Nerăbdător
3. Atent 13. Vinovat

4. Înfricoşat 14. Mândru


5. Alert 15. Entuziast
6. Nervos 16. Ruşinat
7. Agitat 17. Supărat
8. Puternic 18. Hotărât
9. Inspirat 19. Stresat

10. Iritat 20. Interesat (de)

Pas 3 – Efectuarea temei :


…..
PAS 4 – Completați chestionarul după efectuarea temei :

Chestionarul
PANAS
Următoarea scală se compune dintr-un număr de cuvinte care descriu diferite
sentimente şi emoţii. Citeşte fiecare item şi apoi scrie lângă fiecare cuvânt cifra
corespunzătoare din scala de mai jos. Indică în ce măsură simți aceste stări după ce ai
efectuat tema:
2 2 3 4 5
Foarte puţin Puţin Moderat Destul de mult Extrem
sau deloc

4. Activ 14. Ostil


5. Speriat 15. Nerăbdător
6. Atent 16. Vinovat

4. Înfricoşat 14. Mândru


5. Alert 15. Entuziast
6. Nervos 16. Ruşinat
7. Agitat 17. Supărat
10. Puternic 20. Hotărât
11. Inspirat 21. Stresat

10. Iritat 20. Interesat (de)