Sunteți pe pagina 1din 2

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC

SIRUL NUMERELOR NATURALE

PROF.INV.PRIMAR: IOANA CHIRITA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SABARENI - GIURGIU

 Joc didactic: Găsește vecinii!


Scopul: Consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere natural
Sarcina didactică: Să găsească numărul mai mic/mai mare cu o unitate decât numărul dat.
Materialul didactic: Jetoane cu numerele naturale de la 0 la 100.
Metode: explicația, exercițiul, demonstrația, convorbirea, problematizarea, observarea.
Regulile jocului: Conducatorul jocului ridică un jeton iar elevii vor trebui să spună vecinii
numărului scris pe jeton. (ex: Numarul 20 – Vecinul mai mic al lui 20 este 19, vecinul mai mare al
lui 20 este 21).
Complicarea jocului: Să găsească vecinul par mai mic/mai mare al numarului dat (ex: veinul par
mai mic decît 20 este 18, vecinul par mai mare decât 20 este 22).
Elementele de joc: aplauze, întrecere, recompense.
Oeganizarea jocului:
 individual: elevul care răspunde corect va devein conducătorul jocului,
 pe echope: elevul cae ridica primul mâna sus și va răspunde correct va câștiga un punct
pentru echipa sa. Va câștiga echipa care a totalizat cele mai multe puncta.

 Joc didactic: Rița veverița

Scop: consolidarea număratului în concentrul 0-10; cunoaşterea locului fiecărui număr pe axa


numerelor naturale; consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una-
două unităţi și a capacităţii de a compune şi descompune un număr dat;

Obiective operaţionale:
-să raporteze cantitatea la număr, respectiv la cifra corespunzătoare, recunoscând şi stabilind
vecinii numerelor;
-să efectueze operaţii simple de calcul oral, recunoscând semnificaţia simbolurilor aritmetice (+; –;
=);
-să compună şi să descompună un număr dat în variante posibile;

Sarcina didactică:
Elevii numără crescător şi descrescător în concentrul 0-10, fixează locului fiecărui număr în şirul
numerelor naturale și efectuează operaţii de calcul matematic în concentrul 0-10;

Materialul didactic: veveriţa, alune, traseul veveriţei, plicuri, jetoane cu cifre.

Desfăşurarea jocului:
Conducătorul jocului (învățătorul) o prezintă pe Riţa-Veveriţa care este foarte supărată pentru că s-
a rătăcit. Pentru a ajunge la scorbura sa trebuie să rezolve mai multe sarcini.
Este amenajat un traseu pe care există din loc în loc sarcini.
Copiii sunt împărţiţi în două echipe. Pe rând, câte un copil de la fiecare echipă va alege un plic şi
va încerca să rezolve sarcina pentru a ajuta veveriţa.
Fiecare răspuns corect este recompensat cu câte o alună. În final, va câştiga echipa care a adunat
cele mai multe alune.

Exemple de sarcini de lucru:


1.  Pune în ordine crescătoare numerele naturale 0-10.
2.  Pune în ordine descrescătoare numerele naturale 0-10.
3.  Numără crescător începând de la 6.
4.  Numără descrescător începând de la 8.
5.  Găseşte vecinul mai mic al lui 9.
6.  Găseşte vecinul mai mare al lui 5.
7.  Descoperă cifra care lipseşte 6...8.
8.  Formează o grupă cu tot atâtea elemenete câti băieți sunt prezenti azi în clasă.
9.  Formeată o grupă cu un element mai mult decât numărul picioarelor unei veveriţe.
10. Mai pune în coş 2 alune. Scrie operaţia corespunzătoare: 6+2=8.
11. Ia din coş 2 alune. Câte au rămas?. Scrie operaţia corespuntătoare: 8–2=6 .
12. Pune 9 nuci în două coşuleţe. Găseşte mai multe variante de descompunere.
13.Completează alunele din coș astfel încât să fie 10 (compunere).

Căştigă echipa care a adunat cele mai multe alune în coşuleţ. Copiii vor primi drept recompense
alune şi nuci din proviziile veveriţei.