Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 24.04. 2014


Clasa: Pregătitoare A
Profesor Învăţământ Primar:
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Ce meserie aş vrea să am....?
Subiectul: Sunetul v şi literele ,,V, v” de tipar
Tipul lecţiei: Comunicare și însuşire de cunoştinţe
Scopul: Însuşirea de noi cunoştinţe referitoare la literele ,,V, v”
Competențe specifice:
Comunicare în limba română
1.3.-identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt , a silabelor şi a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;
3.1-Recunoaşterea unor cuvinte uzuale,din universul apropiat,scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.1.- trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;
Matematică şi explorarea mediului
1.1 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
Muzică şi mişcare
2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.
Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple,pe baza interesului direct
Obiective operaţionale:
O1.3. 1 - să despartă corect cuvintele în silabe,obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii clasei despart corect cuvinte formate din
doua silabe ;
O1.3. 2 – să sesizeze sunetul v şi să stabilească poziţia lui în cuvânt,obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii clasei identifică cel
puţin poziţia sunetului într-un cuvânt aflat in pozitia initiala;
O3.1.1- să citească litere,obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii clasei recunosc cel puţin litera învăţată;
O4.1.1 - să scrie literele V,v de tipar,obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii clasei realizează corect elementele grafice ce
compun literele;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, metoda fonetică analitico- sintetică, jocul didactic,ciorchinele;
Resurse: puzzle, litere carton,calculator,lipici,valiză,imagini,fişe,jetoane cu litere,făină,vapoare,bani din ciocolată;
Forme de organizare: activitate frontală, individuală,în perechi,în grup;
Durata: 35 minute/15 min activitate recreativă

Momentele Ob.op Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Resurse Forme de Evaluare
lecţiei C.I. procedee organizare
Moment Se asigură condiţiile necesare Se pregătesc pentru Frontal
organizatoric desfăşurării orei de comunicare în limba lecţie.
română.
Reactualizare Joc:,,Mâna lipicioasă,,-elevii care se ţin Elevii ascultă explicaţiile Joc didactic Frontal
a de degetul ridicat de doamna spun un şi găsesc cuvinte.
cunoştinţelor cuvânt(meserie) care începe cu sunetul Intonează cântecul.
MM dat.
-cântecul 1000 de idei
Captarea AV/A Se solicită elevilor,în pereche,să realizeze Realizează puzzle-ul. Piese puzzle Perechi Aprecieri
atenţiei P puzzle-ul pe care îl au pe bănci. Exerciţiul lipici verbale
Ce aţi descoperit?-meserii care contin Conversaţia
sunetul
Anunţarea Prezint elevilor tema lecţiei:,,Sunetul şi Ascultă cu atenţie. Conversaţia Frontal
temei şi a literele V,v,, şi obiectivele lecţiei pe
obiectivelor înţelesul lor.
Prezentarea Se adresează următoarele întrebări: Elevii răspund la Conversaţia Frontal Observare
noului Ce puteţi să-mi spuneţi despre această întrebări. sistematic
conţinut şi meserie? ă
dirijarea Aleg o propoziţie.Solicit elevii să afle Metoda
învăţării câte cuvinte are propoziţia,prin bătăi din fonetică
picioare. analitico-
Îi rog să despartă cuvântul care conţine sintetică
sunetul v în silabe.
O1.3.2 Câte silabe are cuvântul?Care este prima
silabă...?
Ce sunete se aud în silabă?
Cu ce sunet începe cuvântul? Microfon
Joc:microfonul fermecat-se cere elevilor
O1.3.1 sa găsească cuvinte care încep /se Explicaţia
termină cu sunetul v; Conversaţia Valiza Perechi
Joc:Valiza Ciorchinele Imagini Probă
Se extrage o imagine,denumesc obiectul Elevii stabilesc poziţia Coală orală
respectiv,il despart în silabe şi în funcţie sunetului în cuvânt.
de poziţia sunetului v lipesc imaginea în
ciorchine. Literele
Observaţia model
Prezentarea literei V,v de tipar;
Întreb elevii din ce este realizată litera. Exerciţiul Frontal
Pe tablă sunt mai multe elemente
grafice.Rog elevii să vină la tablă şi să ia Fişă Individual Observare
MEM elementele care compun litera,formând Elevii rezolvă sarcina. Jetoane sistematic
astfel litera nouă. ă
Se solicită elevilor să încercuiască litera
O3.1.1 V,v din fişa şi să precizeze câte litere
sunt. Făină
Rog elevii să găsească litera V din
jetoanele de pe masă,să mai adauge o
MM literă sau două şi să citească silaba
/cuvântul. Vapoare
O4.1.1 Îi rog să traseze în aer,pe bancă,în făină. culori
-exerciţii de încălzire a
mâinilor:cântec,,Am o casuţă mică,,
Se solicită elevilor să realizeze pe un
vapor un rând cu litera V,v.
Fixarea Joc-Încărcăm vapoarele Elevii lipesc imaginile. Explicaţia Vapoare În grup Aprecieri
cunoştinţelor O1.3.2 Se solicită elevilor, lucrând în grupuri, să Jocul Imagini verbale
încarce vapoarele cu marfă cu obiecte a didactic Lipici
căror denumire încep /se termină cu Bani de
Av/Ap sunetul v.Ei vor veni cu marfa în port şi ciocolată
în calitate de vânzător vor vinde marfa
primind o recompensă.(bani de ciocolată)
Obţinerea Distribui fişele de evaluare şi întreb Elevii rezolvă fişa. Explicaţia Fişă de Individual Proba
performanţelo elevii ce cred ei că au de făcut. Exerciţiul lucru Frontal scrisă
r Repetăm sarcinile. Se corectează,dacă e Autoevalu
Precizez timpul de lucru. cazul. are
Afişez rezolvarea subiectelor. Bifeaza cu
v
Activitate în Av/Ap Cantecul ,,Ram zam zam,, . Calculator Aprecieri
completare verbale
Concluzii şi Se fac aprecieri asupra modului în care Ascultă. Frontal Aprecieri
aprecieri elevii au participat la lecţie. verbale