Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Castravete Alina-Elena


Bulevardul Daciei,bl.42/853,sc. E,et.4,ap.75, 080535 GIURGIU (România)
0767628244
alinuta2305@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 23/05/1984 | Naţionalitatea română

LOCUL DE MUNCĂ DORIT Recepționer-Clinica medicală CLINIQMED CONSULT

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

16/12/2018–Prezent Concediu creștere copil


Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, Giurgiu (România)

Tipul sau sectorul de activitate Concediu creștere copil

20/12/2017–15/12/2018 Economist în gestiune economică


S.C. Pizzetto Nutrition S.R.L, Giurgiu (România)

27/08/2016–19/12/2017 Economist în gestiune economică


S.C. Meca Invest S.R.L., Giurgiu (România)

17/09/2014–06/07/2016 Concediu crestere copil


Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, Giurgiu (România)

06/07/2016–27/08/2016 Indemnizație de șomaj


Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului Giurgiu, Giurgiu (România)

16/12/2013–17/09/2014 Indemnizație de șomaj


Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului Giurgiu

02/09/2011–16/12/2013 Consilier economic


S.C. Vega Trade Industries S.R.L, Giurgiu (România)

02/09/2011–18/02/2013 Consilier economic


S.C Gerald Trans S.R.L, Giurgiu (România)
Timp parțial de muncă 4 ore/zi

18/02/2013–12/12/2013 Consilier economic


S.C. Vega Trade Commodities S.R.l, Giurgiu (România)
Timp parțial de muncă 2 ore/zi

02/09/2011–10/10/2011 Consilier economic


S.C. Vega Prod Logistics S.R.L., Giurgiu (România)
Timp parțial de muncă 4 ore/zi

24/6/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Curriculum vitae Castravete Alina-Elena

15/05/2009–10/10/2011 Consilier economic


S.C. Danubius Food Trading S.R.L, Giurgiu (România)

03/12/2007–15/05/2008 Asistent Manager


S.C. Berta Broker de Asigurare S.R.L, București (România)

02/08/2007–02/11/2007 Asistent Comercial


S.C. Producton S.R.L, București (România)

01/07/2006–10/10/2006 Asistent Comercial


S.C. Producton S.R.L, București (România)

15/01/2006–01/07/2006 Contabil
S.C Amiciția S.R.L, Giuirgiu (România)
Timp parțial de muncă 4 ore/zi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

18/02/2019–29/03/2019 Manager Resurse umane


Asociația Alternativa 2013, Giurgiu (România)

27/03/2018–26/04/2018 Curs inspector securitate și sănătate în muncă


S.C. Concultingserv S.R.L., Giurgiu (România)

01/10/2003–15/01/2009 Diplomă de Licență- Administrație Publică


Academia de Studii Economice București-Facultatea de Management, București
(România)

15/09/1999–15/05/2003 Diplomă de Bacalaureat-specializarea finanțe-contabilitate


Grup Școlar Economic Administrativ "Ion Barbu", Giurgiu (România)

15/05/2003–15/05/2003 Certificat de competențe profesionale -tehnician în activități


financiare și comerciale
Grup Școlar Economic Administrativ "Ion Barbu", Giurgiu (România)

15/09/1991–15/06/1999 Certificat de capacitate


Școala nr.4 "Mihai Eminescu", Giurgiu (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie

24/6/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae Castravete Alina-Elena

franceză B1 B1 B1 A2 B1
engleză A1 A1 A1 A1 A1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare - spirit de echipă;


- experiența muncii în echipă dobândită la locul de muncă.
- spirit de observație,
-inițiativă în muncă, rezistentă la sters, flexibilitate în gandire, echilibru emotional, respectarea eticii și
deontologiei profesionale.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent experimentat independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere B

24/6/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3