Sunteți pe pagina 1din 3

SC HYPERBO GRUP SRL FOCSANI

APROB,
ADMINISTRATOR,
MIHOC IONEL-VASILIE

INSTRUCTIUNI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA
MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

1. SCOP

Instructiunea are ca scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si/sau


imbolnavire profesionala si asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea
procesului de munca.

2. DOMENIUL

Se aplica la manipularea, transportul si purtarea directa a materialelor in functie de


natura lor.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

SSM – Securitate si Sanatate in Munca


E.I.P. - Echipament individual de protectie
E.I.L. - Echipament individual de lucru
E.T. – Echipament tehnic
L319/2006 – Legea Protectiei Muncii
HG 1425/2006 – Norme Metodologice ale legi 319/2006

4. DOCUMENTATIA DE REFERINTA

Legea 319/2006
HG 1051/2006 manipulare manuala mase
HG 1146/2006 utilizarea echipamentelor de munca

5. RESPONSABILITATI

 Patronul, sefii de sectoare asigura conditiile de protectie muncii si prevenirea


accidentelor de munca si imbolnaviri profesionale

 Instruirea se face conform L319/2006 si HG 1425/2006

Page 1 of 3
 Executantul are responsabilitatea insusirii, respectarii si aplicarii prezentelor
instructiuni.
 Lucratorul desemnat verifica periodic modul de respectare a masurilor SSM
dispuse de prezentele in instructiuni.

6. INSTRUCTIUNEA

 La efectuarea operatiilor de manipulare prin purtare a maselor se vor


repartiza numai muncitorii care corespund din punct de vedere fizic;
 Nu se vor transporta mase care impiedica vizibilitatea;
 Conducatorul locului de munca va stabili numarul de muncitori care vor
efectua manipularea si transportul materialelor;
 Conducatorul lucului de munca va superviza incarcarile sau descarcarile si
in cazul unor abateri sau incidente prin care pot rezulta accidente va
raporta direct tehnicianului de protectia muncii.
 Traseul parcurs de muncitori va fi eliberat de orice obstacole;
 Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau
suprafete taietoare se va face numai cu palmare sau se vor purta manusi de
protectie.
 In cazul transportarii maselor pe planuri inclinate, acestea se vor prevedea
cu parapeti de protectie si sipci impotriva alunecarii;
 Nu se admite accesul la lucru al muncitorilor fara echipament de protectie;
 Depozitarea materialelor in bucati se face astfel incat sa se excluda
pericolul de accidentare, incendii, explozii;
 Depozitarea materialelor pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie
posibila caderea lor;
 Pe rafturi si stalaje unde sunt depozitate materialele va scrie la loc vizibil
sarcina maxima admisa , care nu trebuie depasita;
 La stivuirea materialelor in incaperi greutatea stivelor nu va depasi sarcina
maxima admisa a planseului si/sau a pardoselii;
 Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite
din materiale cu aceeasi forma si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi
tip si dimensiuni;
 In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, sau alte forme
geometrice regulate, cand supraexpunerea se face direct pe ambalaje,
peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele
situate deasupra sa nu prezinte deformari sau deterioari;
 Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea
stivei , se va asigura ca obiectele respective sa poata fi bine prinse cu
unelte de apucare sau cu maiinile;
 Cand o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare,
concomitent de catre mai multi muncitori acestia vor ridica si vor cobora
sarcina numai la comanda conducatorului operatiei;

Page 2 of 3
 La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie astfel asejati
incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care
se manipuleaza;
 Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se
descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau cu alte
scule; muncitorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii;
 Se interzice muncitorilor sa se urce pe furcile autostivuitoarelor in vederea
urcarii sau coboririi din mijloacele auto.
 Se interzice muncitorilor sa cicule in interiorul depozitului pe autovehicole
care nu sunt dotate corespunzator pentru transport de persoane .
 In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat , incarcarea –
descarcarea si deplasarea materialelor grele si voluminoase, se vor executa
de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor
masuri:
- Terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie
eliberat de toate obiectele straine ce impiedica depalsarea;
- In timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal acestea vor fi
impinse numai din partea opusa sensului de deplasare
(spate) folosind rangi.

INTOCMIT,
PFA LAUTARU I. GABRIELA,
SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Page 3 of 3