Sunteți pe pagina 1din 1

Data: Numele.Pr.

Varianta II
Clasa IX-a
1. Fie următoarele diagrame BNF:
<subiect>::=Ion | Irina| Ana
<predicat>::=traduce | citeste
<propozitie>::=<subiect>{,<predicat>}<predicat>
Construiţi diagramele de sintaxă respective

2. Care din secvenţele ce urmează sunt conforme definiţiei unităţii lexicale <identificator>?
a) Problema
b) B112
c) C-4
d) Trei Sume
e) SumaNumerelor
f) Ziua/Luna/Anul
g) Orion_Si_Alfa
h) Ariatriunghiului
i) Rădăcina
j) Solutia_Ecuaţiei
3.Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
a)numerele 1.27e-03, 127e-5 şi 0.127E+1 reprezintă una şi aceiaşi valoare;
b)un număr întreg poate începe cu un semn;
c)numărul 1E1 este scris corect;
d)nici una din afirmaţiile anterioare nu este adevărată;
4. Identificatorul SirDeCaracter este:
a) corect;
b) corect dacă se scrie Sir_De_caractere;
c) incorect dacă se scrie Sir De Caractere;
d) nici una din afirmaţiile anterioare nu este adevărată;
5. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
a) numai comentariul poate fi considerat un separator;
b) în orice loc al programului se poate introduce un spaţiu;
c) nici una din afirmaţiile anterioare nu este adevărată.
6. Un şir de caractere:
a) are doar primele 63 de caractere semnificative;
b) este o lexemă;
c) este delimitat de apostrofuri, dar nu poate conţine aceste semne;
7. Următorul fragment de program conţine cîte o eroare în fiecare linie:
Program pr.1;
[acesta este antetul programului]
constant p=3.14;
var a,b,c,d,e,f,x,y,z:reale;
8.Care din următoarele afirmaţii indică corect erorile de sintaxă din fiecare linie:
a) În linia 1 identificatorul pr.1 nu trebuie să conţină punctul;
b) Comentariul din linia a 2 trebuie să fie scris în 1 linie, în continuarea antetului;
c) În linia a 3 constanta trebuie să fie desemnată prin identificatorul Pi;
d) În linia 4 sunt declarate mai mult de 8 variabile într-o singură linie;