Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Uniunea Europeana este un parteneriat : b: economic si politic


2. Formarea pietei comune a condus la tranformarea
monopolurilor nationale in : a - transnationale
3. Dreptul Uniunii a luat nastere prin acordul de vointa al
statelor membre ? A- da
4. Printre tratatele modificatoare ale Tratatului privind Uniunea
Europeana se numara :c - Tratatul de la Nisa , Lisabona
5. Dreptul de retragere unilaterala al unui stat membru din Ue a
fost introdus de :b - Tratatul de la Lisabona

1 din 4
6. Care institutie a Uniunii Europene are drept de initiativa
legislativa ?b - Comisia Europeana
7. Cine dispune asupra aprobarii finale a ansamblului bugetului
Ue ?c - Parlamentul European
8. Orientarile politice generale in cadrul Uniunii Europene sunt
stabilite de :c - Consiliul European
9. Curtea de Justitie a Uniunii Europene are in componenta :a –
tribunalul de la prima instanta si tribunalul functiei publice
10. Procedura intrebarilor preliminare vizeaza :c - si a , si b ( legi
interne ale statelor ue + directive , decizii , regulamente )

2 din 4
11. Ordinea juridica a Uniunii Europene se inspira din :c - Ambele
12. Izvoarele Dreptului Uniunii Eupene sunt :c - ambele
13. Normele juridice de drept unional sun aplicabile in ordinea
juridica :b - imediat ,direct si prioritar
14. Parlamentul poate exercita motiunea de cenzura impotriva :a
- ambelor
15. Controlul legalitatii actelor adoptate impreuna de catra
Parlamentul European si Consiliu , a actelor Consiliului, ale
Comisiei si ale BCE , altele decat recomandarile si avizele se
realizeaza prin intermediul :c- recursul in anulare

3 din 4
16. Pentru institutiile Uniunii Europene acordurile incheiate de
aceasta au caracter :b - obligatoriu
17. Principiile de baza care stau la baza stabilirii Competentelor
UE sunt :c - principiul atribuirii , subsidiaritatii si
proportionalitatii
18. Uniunea Europeana detine competenta exclusiva in
urmatoarele domenii :b- politica comerciala comuna
19. Cetatenia UE :c – completeaza cetatenia nationala
20. Spatiul de libertate , securitate si justitie este asigurat prin :c -
si a , si b

4 din 4

S-ar putea să vă placă și