Sunteți pe pagina 1din 5

dr roman II

Prof. univ.dr. Mihnea Claudiu Drumea

TRUE/FALSE

1. Actio de dolo este o actiune pentru anularea contractelor.

A
2. Legisactiunea sacramentum in rem presupune aducerea obiectului litigios in fata magistratului.
A

3. Cel mai vechi izvor de obligatii este contractul.

A
4. Sponsio laica era accesibil numai cetatenilor romani.

A
5. Stipulatiunea este contractul incheiat in forma verbala prin intrebare si raspuns la care aveau acces si
peregrinii.

A
6. Quasicontractele sunt fapte licite care dau nastere unor efecte juridice asemanatoare cu cele izvorate
din contract.
A

MULTIPLE CHOICE

1. Raportul juridic obligational cuprinde urmatoarele elemente:


a. subiectul, obliectul, ipoteza
b. subiectul, obiectul, sanctiunea
c. elementul material, subiectul si obiectul

2. Creditorul este:
a. subiectul activ al obligatiei intrucat trebuie sa transmita dreptul de proprietate asupra unui
lucru si de a constitui un drept real
b. subiectul activ al obligatiei intrucat are dreptul de a pretinde o plata
c. subiectul pasiv al obligatiei intrucat are dreptul de a pretinde o plata

3. In cazul obligatiilor conjuncte se aplica principiul:


a. divizibilitatii creantelor si datoriilor
b. divizibilitatii creantelor
c. indivizibilitatii

Clasificare BT: Uz Intern


4. Actio de dolo reprezinta:
a. actiunea prin care victima inselaciunii lua initiativa anularii contractului
b. actiunea prin care victima inselaciunii o putea opune cu succes autorului dolului
c. un eveniment viitor si sigur de care depinde exigibilitatea sau stingerea unui drept
d. res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse

5. Possesio ad usucapionem :
a. are ca efect dobandirea proprietatii prin indelunga folosinta, daca sunt intrunite
toate conditiile
b. este posesiunea ce da dreptul la protectie juridica prin efectul interdictelor posesorii
c. este posesiunea unui drept. Prin analogii romanii au admis ca si drepturile, ca si lucrurile
pot fi posedate

6. Erau eliberate de catre pretor in scopul pastrarii unei posesiuni existente:


a. interdictele de precario
b. interdictele retinendae possessionis causa
c. interdictele unde vi

7. Se aplica in cazul imobilelor si se acorda partii care poseda lucruri in momentul eliberarii interdictului:
a. interdictul uti posidetis
b. interdictul utrubi
c. interdictul ius fruendi

8. Avea caracter absolut, exclusiv si perpetuu:


a. proprietatea quiritara
b. proprietatea pretoriana
c. proprietatea familiala

9. Este un mod de dobandire a proprietatii asupra unui lucru confectionat din materialul altuia:
a. specificatiunea
b. accesiunea
c. in iure cessio

10. Contarctele in forma religioasa sunt :


A) sponsio religiosa
B)insiurandum liberti
C)sponsio laica
Clasificare BT: Uz Intern
D)dotis dictio

a. A+B

b. A+B+D

c. A+C+D

11. Prin legea Poetilia Papiria a fost interzisa:


a. aservirea debitorilor insolvabili

b. vanzarea persoanei in strainatate(trans Tiberim)

c. probarea unor datorii izvorate din alte contracte

12. Sunt sanctionate prin actiuni introduse prin edictul pretorului si obliga numai pe una din parti:
a. pactele pretoriene

b. pactele legitime

c. pactele alaturate

13. Pretorul a introdus urmatoarele delicte:


A)metus
B)dolus
C)rapina
D)fraus creditorum

a. A+B

b. A+B+C+D

c. A+C+D

14. Cazurile de stingere a obligatiunilor in mod voluntar sunt:


a. novatiunea
b. moartea
c. prescriptia

15. Care din urmatoarele contracte este solemn:

Clasificare BT: Uz Intern


a. nexum
b. comodatul
c. fiducia

16. Care din urmatoarele contracte este consensual:


a. gajul
b. nexum
c. emfiteoza

17. Constituie viciu de consimtamant la incheierea unui contract:


a. incapacitatea unei parti
b. nerespectarea formei cerute
c. dolus malus

18. Un mod voluntar de stingere a obligatiilor il constituie:


a. confesiunea
b. disparitia bunului
c. remiterea de datorie

19. Conditie a novatiunii este:


a. renuntarea in parte la datorie
b. existenta unei obligatii anterioare
c. numirea unui mandatar

20. Mora debitores in cazul nasterii obligatiei de dezdaunare insemna:


a. intarzierea culpabila a debitorului
b. cazul fortuit
c. invocarea fortei majore

21. Era contract prin care se constituia dota unei fete (promisiunea de dota):
a. dotis cause
b. dotis dictio
c. dotis maritis

22. Stipulatiunea era un act:


a. abstract

Clasificare BT: Uz Intern


b. simulat
c. concret

23. Era delict privat vechi:


a. iniuria (delict de vatamare corporala)
b. rapina
c. metus

24. Este garantie persoanala:


a. sponsio
b. fiducio
c. pignus

Clasificare BT: Uz Intern