Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT LECTIE

I. Partea introductiva
a. Prof
b. Data
c. Scoala generală
d. Clasa a VII-a
e. Disciplina: Biologie

f. Subiectul lecției: Analizatorul olfactiv

g. Durata de desfasurare a lecitiei: 50 min

h. Obiectivul central (scopul) lecției: însușirea de către elevi a unor cunoștințe despre
analizatorul olfactiv

1. Competente speci ce
1.1 Identi carea și observarea alcatuirii și funcțiilor organelor corpului uman

1.2 Utilizarea metodelor și a mijloacelor adecvate studierii organismului uman

1.3 Realizarea activităților experimentale și interpretarea rezultatelor lor

1.4 Reprezetare structurii și functiilor sistemelor biologice pe baza modelelor

1.5 Elaborarea și aplicarea unor algoritmi de identi care, investigare, experimentare și rezolvare a
unor situații problema

1.6 Utilizarea corecta a terminologiei speci ce biologiei

1.7 Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate

Obiective operaționale
Obiective cognitive
Oc 1: sa descrie funcțiile nasului

Oc 2: sa de nească mirosul

Obiective procedurale
Op1: sa recunoască mirosuri în lipsa utilizării analizatorului vizual

Op2: sa determine durata dupa care la expunerea unui miros, analizatorul olfactiv ‘inceteaza sa
mai funcționeze’

Op3: sa măsoare cantitatea de umiditate de la nivelul benzii de hârtie utilizate în testul Schirmer

Obiective atitudinale:
Oa1: sa respecte cerintele din lucrarea practica

Oa2: sa utilizeze corect cunoștințele despre analizatorul olfactiv în viața cotidiana

i. tipul și varianta de Lecție: dobândire de noi cunoștințe

j. resurse procedurale: osservata, conversatia, demonstratia, invitare prin descoperire,


experimentul didactic

k. resurse materiale: videoproiector, manual, tabla, se de lucru, benzi de hârtie, oțet.

l. tipul de organizare al activității: frontal, individual, perechi

Loc de desfasurare: laboratorul de biologie


m. Anticiparea di cultăților: timpul îndelungat în cazul realizarii activităților experimentale.
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi