Sunteți pe pagina 1din 1

Cod : BCU PO 04/F1

Rev.: 0

CERERE

S.C.:....................................................................
Sediul social:......................................................
Nr. Registrul Comertului:..................................
CUI:...............................
Nr.:................................

Catre,
D.G.E.F.P.L. IASI

Prin prezenta solicitam inregistrarea in calitate de proprietar, urmare a incheierii


contractului de leasing financiar, in evidentele fiscale a mijlocului de transport marca:
............................................................................................................, numar de identificare:
..............................................................., serie motor: ...........................................................,
capacitate cilindrica: ................. cm3, masa maxima autorizata: .............. tone, numar
axe: ..........., sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut DA/NU,
alt sistem de suspensie DA/NU .

Administrator,
………..…………………………
(semnatura si stampila)

CAPITALA
Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11 0232 267582 0232 410266 www.primaria-iasi.ro
ISTORICĂ A
ROMÂNIEI Iași RO-700067; Cod Fiscal: 4541580 informatii@primaria-iasi.ro / PrimariaMunicipiuluiIasi