Sunteți pe pagina 1din 9

CODURI – PROTOCOALE MEDICALE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE SF.

SPIRIDON IAȘI

Nr. Decumire Sectie Clinica Cod


crt
1. Imunologie și Alergologie PP 1.
2. Chirurgie Vasculara PP 2.
3. Medicină Internă III PP 3
4. Oro-Maxilo-Facială PP 4
5. Endocrinologie PP 5
6. Chirurgie IV PP 6
7. Oftalmologie PP 7
8. Chir. Plast. Microchir. Reconstr. PP 8
9. Hematologie PP 9
10. Dermatologie PP 10
11. Medicina Interna II PP 11
12. Ortopedie si Traumatologie PP 12
13. ORL PP 13
14. Cardiologie PP 14
15. SPIAM PP 15
16. Gastroenterologie PP 16
17. Neurologie PP 17
18. Diabetologie PP 18
STRUCTURA PROTOCOL PRACTICA (DIAGNOSTIC/ TRATAMENT/ DIAGNOSTIC SI
TRATAMENT)
A. PARTEA INTRODUCTIVĂ
A.1. Diagnosticul.
A.2. Codul bolii (CIM 10).
A.3. Utilizatorii:
A.4. Scopurile protocolului.
A.5. Definiţiile și prescurtările folosite în document.

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.1/9


A.6. Informaţie epidemiologică.
B. PARTEA GENERALĂ
B.1. Nivelul consultativ specializat (Ambulatoriu integrat).
B.2. Nivelul consultativ specializat (Secții clinice).
C.1. ALGORITMI DE CONDUITĂ
C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR
C.2.1.Clasificare.
C.2.2.Etiologia.
C.2.3. Profilaxia.
C.2.4. Conduita pacientului.
C.2.4.1. Anamneza.
C.2.4.2.Examenul fizic.
C.2.4.3.Investigatii paraclinice.
C.2.4.4.Diagnosticul diferential.
C.2.4.5.Criterii de spitalizare.
C.2.4.6.Tratament.
C.2.4.7.Evolutie
C.2.4.8.Supravegherea pacientilor.
C.2.5.Riscuri.
C.2.6. Complicatii.
D.RESURSE UMANE ȘI MATERIALE NECESARE REALIZĂRII PROTOCOLULUI
E.INDICATORI DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI ȘI
INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE A PROTOCOLULUI

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ
A.1. Diagnosticul: CARCINOMUL SPINOCELULAR/ EPITELIOMUL SPINOCELULAR
A.2. Codul bolii (CIM 10):
 C00.0- CSC buză superioară;
 C00.1- CSC buză inferioară;
 C00.6-CSC comisura buzelor.

A.3. Utilizatorii: Secţia Dermatovenerologie (diagnostic clinic, examinare paraclinica, confirmare


histologica, tratament topic/chirurgical, raportarea cazului in registrul pacientilor oncologici, urmarire

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.2/9


postterapeutica) şi Ambulatoriul integat. (diagnostic clinic, examinare paraclinica, confirmare
histologica, tratament topic/chirurgical, evaluarea criteriilor de spitalizare, raportarea cazului in
registrul pacientilor oncologici)
A.4. Scopurile protocolului:
 creșterea proporţiei pacienţilor cu carcinom spinocelular ce se adreseaza serviciului
dermatovenerologie în stadii cât mai precoce;
 creșterea numărului de pacienţi cu carcinom spinocelular, care beneficiază de educaţie în
domeniul profilaxiei secundare a bolii, pentru a preveni complicaţiile;
 creșterea calității examinării clinice şi paraclinice a pacienţilor cu carcinom spinocelular;
 creşterea numărul de pacienţi cu carcinom spinocelular care au beneficiat de tratament adecvat
şi creșterea numărul de pacienţi la care nu au apărut recidive;
 prevenirea recurențelor cancerului cutanat spinocelular şi investigarea eventualelor metastazări;
 profilaxia corespunzătoare a leziunilor cutanate precanceroase la pacienţii cu istoric familial de
neoplasm cutanat;
 ameliorarea calitatății vieţii pacienţilor cu carcinom spinocelular.
A.5. Definiţiile și prescurtările folosite în document
CSC Carcinom spinocelular
MTS Metastaze
HPV Human Papilloma Virus
UV Ultraviolete
CBC Carcinom bazocelular
CT Computer tomograf

A.6. Informaţie epidemiologică


Incidenţa carcinomului spinocelular este evaluată la 6-12: 100000 în ţările europene şi 30-60: 100000
în SUA şi Australia cu o rată de 5:1 până la 10:1 pentru CBC şi CSC.
Carcinoamele cu metastaze ganglionare regionale au rata de supravieţuire la 5 ani de 20-25%.

B. PARTEA GENERALĂ
B.1. Nivelul consultativ specializat (Ambulatoriu integrat)
 examinarea activă a pacienţilor din grupurile cu risc sporit de dezvoltare a CSC;
 examinarea activă, a pacienţilor care prezintă leziuni precanceroase precum keratoze actinice,
leucoplazii, cicatrici, boala Bowen, eritrodisplazie Queyrat;
 anamneza şi evaluarea factorilor de risc;
 examenul clinic complet;

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.3/9


 recomandări privind investigaţiile necesare, tratamentul și dieta;
 evaluarea eficienței tratamentului;
 evaluarea criteriilor pentru spitalizare.
B.2. Nivelul consultativ specializat (Secții clinice)
 Stabilirea planului de investigaţii şi a tratamentului;
 Prevenirea complicaţiilor infecţioase sau metastatice;
 Monitorizarea pacienţilor cu complicaţii ale CSC.
C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR
C.2.1.Clasificarea
După număr:
 Unice;
 Multiple.

După aspectul clinic:


 Nodular;
 Ulcerat;
 Ulcero-vegetant;
 Verucos.
După localizare:
 pe mucoase (mucoasa bucală, buza inferioară, mucoasa genitală);
 pe tegument ( pe leziuni preexistente: keratoze actinice etc).
C.2.2.Etiologia:
 Factori favorizanţi:
o Radiaţiile ultraviolete: UVB sunt mai nocive pentru piele decât cele de tip UVA;
o Radiaţiile ionizante;
o Leziuni cutanate peexistente: carcinoame in situ, keratoze actinice, boală Bowen etc;
o Carcinogeni chimici: arsenicul, gudroane de huilă, pesticide, insecticide;
o Fumatul;
o Microtraumatisme locale;
o Imunosupresia.
C.2.3. Profilaxia
Măsuri de profilaxie primară în carcinomul spinocelular:

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.4/9


 Informarea populaţiei referitor la factorii de risc pentru carcinoame cutanate (keratozele
actinice, procese degenerative cronice şi inflamatorii, terapii imunosupresoare, infecţia cu unele
tulpini HPV etc);
 Informarea populaţiei cu privire la importanţa fotoprotecţiei cutanate şi modalităţile de
realizare ale acesteia;
 Evitarea medicamentelor fotosensibilizante, mai ales în anotimpurile însorite: retinoizi,
antibiotice din grupul ciclinelor;
 Consilierea persoanelor cu istoric familial de neoplazie cutanatră;
 Conduita terapeutică adecvată a leziunilor tegumentare pre-canceroase.
Profilaxia secundară în carcinomul spinocelular:
 Reducerea factorilor ce pot condiţiona recurențele;
 Evitarea expunerii la soare fără utilizarea filtrelor de fotoprotecţie;
 Evitarea medicamentelor fotosensibilizante şi a microtraumatismelor locale;
 Reevaluari periodice dermatologice şi interdisciplinare;
C.2.4. Conduita pacientului
C.2.4.1. Anamneza
 Prezenţa leziunilor cutanate precanceroase, care în evoluţie s-au transformat malign;
 Expunere prelungită la soare;
 Istoric familial de neoplasm cutanat;
 Precizarea debutul leziunilor cutanate, tratamentul administrat şi evoluţia carcinomului
spinocelular după tratamentul efectuat;
 Comorbidităţile pacientului cu carcinom spinocelular şi medicaţia acestora;
 Prezența statutului de fumător;
 Abuzul de alcool sau alte substanţe toxice;
 Patologiile digestive concomitente;
 Stresul.
C.2.4.2.Examenul fizic
 nodul dur, la început mic, cu suprafaţa neregulată, care creşte în dimensiuni;
 leziunea poate ulcera în timp, devine distructivă;
 carcinomul poate apărea pe leziuni preexistente de tipul keratozei actinice, cheilitei
erozive actinice, leucoplaziei prin apariţia unui nodul dur şi infiltrarea leziunii;
 localizare: pe suprafeţe fotoexpuse, buza inferioară, mucoasa bucală, mucoasa
genitală.

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.5/9


C.2.4.3. Investigatii paraclinice
o Teste biologice şi biochimice: în scopul excluderii complicaţiilor și evidențiere a patologiilor
asociate:
 Hemoleucograma;
 Teste biochimice: TGO,TGP, GGT, bilirubina totală şi directă, amilaza serică, ureea,
creatinina, glucoza, fierul seric;
 teste de coagulare – în vederea prelevării biopsiei cutanate;
o Biopsie din tumoră în scop diagnostic;
o Examen histopatologic al tumorii excizate şi determinarea gradelor Broders;
o Ecografie ganglionară;
o Investigarea complicaţiilor: radiografie toracică, ecografie abdoimino-pelviană, CT, examen
bacteriologic
C.2.4.4.Diagnosticul diferential:
 Carcinomul bazocelular;
 Botriomicom;
 Keratoacantomul;
 Papiloame ulcerate;
 Piodermita vegetanta;
 Ulcere venoase sau arteriale;
 Şancrul sifilitic;
 Ulcerul tuberculos;
C.2.4.5.Criterii de spitalizare
Criterii de internare în regim electiv în secția Dermatovenerologie a pacienților cu CSC
 cazuri noi, suspecte de a fi carcinoame spinocelulare pentru diagnostic şi tratament;
 cazuri vechi tratate, pentru control;
 cazuri vechi recidivate;
 cazuri complicate (infecţii, metastaze).

C.2.4.6.Tratamentul
Obiective:
 maximale: rata de vindecare care se poate obţine este peste 95%;
 minimale: îndepărtarea completă apreciată clinic şi histologic;
 prevenirea complicaţilor;

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.6/9


 profilaxia recidivelor.
Posibilităţi terapeutice:
 Varianta terapeutică va fi aleasă în funcţie de mărimea tumorii, localizare, prezenţa
factorilor de risc, vârsta pacientului şi starea generală a acestuia;
 Excizia tumorii: pentru tumorile cu risc scăzut, cu diametru mai mic de 2 cm se
recomandă o margine de 4 mm, ceea ce asigură o rată a vindecrii de 95%;
Notă! Pentru carcinoamele cu risc crescut se recomandă o margine de siguranţă mai mare
sau control histologic al marginilor de excizie;
 Pentru carcinoamele buzei inferioare se poate realiza închiderea primară prin sutura
marginilor plăgii operatorii, în cazul în care s-a excizat până la o treime din buză; pentru
excizii mai largi este necesar utilizarea lamboului;
 Chirurgia Mohs;
 Crioterapie, curetaj şi electrocauterizare;
 Radioterapie: doze fracţionate de 3-5 Gy per zi până la o doză totală de 50-80 Gy; este o
metodă terapeutică rezervată pacienţilor vârstnici şi tumorilor cu ritm de creştere foarte
rapid;
 Disecţia ganglionului santinelă pentru unele cazuri de carcinoame cu risc crescut;
 Citostatice în cazul metastazelor la distanţă.
C.2.4.7.Evolutia
 în absenţa tratamentului de îndepărtare a tumorii, aceasta poate evolua spre complicaţii.
 carcinoamele cu metastaze ganglionare regionale au rata de supravieţuire la 5 ani de
20-25%.
C.2.4.8.Supravegherea pacientilor:
 controlul cazurilor vechi tratate pentru depistarea eventualelor recidive;
 controlul periodic al pacienţilor care au avut carcinoame trebuie să aibă în vedere examenul
complet al tegumentului pentru depistarea unor tumori noi, deoarece mulţi pacienţi au un risc
crescut;
 Monitorizarea pacienţilor cu complicaţii.
C.2.5.Riscuri: metastazarea
C.2.6. Complicatii:
 infecia bacteriană a tumorilor ulcerate;

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.7/9


 metastazare: mai frecventă şi mai rapidă în formele slab diferenţiate, formele cu
localizare pe mucoase, cele dezvoltate pe cicatrici sau radiodermite, tumorile cu
diametru mai mare de 2 cm şi grosime mai mare de 4 mm.
D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA
PREVEDERILOR PROTOCOLULUI
D1. Ambulatoriu integrat
 Medic primar/specialist, asistent medical, infirmier, registrator;
 Dotarea standard a Cabinetului de Ambulatoriu de Dermatologie
D2. Sectie clinica specializată
-personal: medici primari/specialiști dermatovenerologi, asistente medicale, infirmiere,
registrator medical, secretar
- resurse tehnico-sanitare: dermatoscop, trusă pentru intervenţii dermato-chirurgicale,
tensiometru, electrocauter, sursă oxigeno-terapie, laborator de analize medicale si anatomie
patologica
- medicație – conform recomandărilor de mai sus, in functie de forma clinica de boala si
incadrarea in diagnostic.

E. INDICATORI DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII PROTOCOLULUI


INDICATORI DE EFICIENTA SI EFICACITATE A PROTOCOLULUI
- Proporția pacienților diagnosticați cu CSC;
- Proporția pacienților cu CSC examinați și tratați conform recomandărilor din protocoale;
- Proporția pacienților cu CSC supravegheați conform recomandărilor din protocoale.

F. LISTA DE DIFUZARE PROTOCOL


Prezentul protocol se distribuie catre:
- Medicul sef de clinica
- Medicul curant din sectia clinica si din ambulatorul de specialitate
- Asistenta de salon si asistenta din cabinetul de ambulator
- Infirmiera de pe sectia clinica
- Ingrijitoarea de pe sectia clinica
- Laboratorul de analize
- Farmacia spitalului
- SMCSM

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.8/9


G. RESPONSABILITATILE ATRIBUITE FIECARUI GRUP DIN LISTA DE DISTRIBUIRE
A PREZENTULUI PROTOCOL
- Medicul sef de clinica – asigurarea aplicarii prezentului protocol in sectia clinica si ambulatorul
de specialitate
- Medicul curant din sectia clinica si din ambulatorul de specialitate – stabilirea diagnosticului, a
formei de boala, stabilirea schemei de tratament si urmarirea evolutiei in cursul internarii,
stabilirea schemei de tratament la externare si a evaluarilor de control, informarea cu privire la
masurile de profilaxie si reducere a complicatiilor in cadrul bolii
- Asistenta de salon si asistenta din cabinetul de ambulator – aplicarea recomandarilor de
tratament conform indicatiilor medicului curant, aplicarea procedurilor de asistenta a
pacientului internat conform prezentului protocol
- Infirmiera de pe sectia clinica – aplicarea procedurilor de ingrijire a pacientului internat
conform protocolului
- Ingrijitoarea de pe sectia clinica – aplicarea procedurilor de ingrijire a pacientului internat
conform protocolului
- Laboratorul de analize -efectuarea analizelor si distribuirea rezultatelor conform
recomandarilor medicului curant
- Farmacia spitalului – asigurarea medicamentelor necesare efectuarii tratamentului pe durata
spitalizarii
- SMCSM - evaluarea corectitudinii intocmirii prezentului protocol

Bibliografie:
1. https://srd.ro/index.php/informatii-medicale/ghiduri-terapeutice
2. J.L. Bolognia – Dermatology - fourth edition 2018
3. Fitzpatrick – Dermatology in General Medicine

Document UZ INTERN Formular cod FV- ed.1, rev.0/ 01.08.2016Pag.9/9