Sunteți pe pagina 1din 26

4.9.

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnǎvire


profesionalǎ pentru locul de muncă

Sudor electric
1. Procesul de muncă

Personalul din cadrul locului de muncă sudor electric are ca sarcină de muncă îmbinarea
unor ansambluri și subanslaburi de structuri metalice pentru a realiza structura de rezistență a
unei construcții.

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

● aparat de sudură electric;


● ochelari de protecţie;
● apratură electrică (flex, mașină de găurit portabilă);
● instalaţii electrice;
● ciocane, dălţi, cleşti, patente, etc.
● echipament de protecţie;
● electrozi de diferite tipuri;
● compresor;
● menghină;
● trusă de scule;
● extinctoare;
● truse medicale;

2.2. Sarcina de muncă

● îşi desfăşoară activitatea în cadrul bazei de producție și formațiile de lucru;


● este subordonat maistrului de șantier;
● execută lucrările de sudură și de tăiere cu care este însărcinat;
● răspunde de calitatea şi cantitatea lucrărilor efectuate;
● respectă normele de protecţia muncii şi de PSI conform normativelor în vigoare;
● îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şefii ierarhici superiori;
● răspunde de sculele necesare desfăşurării activităţii în atelierele societăţii;
● are ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, informând periodic conducerea societăţii
referitor la buna desfăşurare a activităţii;
● preia din locul de depozitare sculele şi echipamentele necesare;
● verificǎ vizual integritatea şi starea sculelor şi echipamentelor preluate;
● păstrează curăţenia la locul de muncă;
● respectă normele SSM şi PSI;

2.3. Mediul de muncă

Personalul din cadrul locului de muncă sudor îşi desfăşoară activitatea mai mult în aer
liber şi mai puţin timp în interior, unde mediul de muncă este caracterizat de:

● Iluminat natural si artificial;


● Temperatura, umiditatea variabilă în funcție de anotimp;
● Curenţi de aer naturali şi artificiali;
● Aerisirea incintei se realizează cu un ventilator;
● Diverse câmpuri electrostatice şi electromagnetice de la aparatura utilizată;
● Diverse particule în suspensie rezultate în urma activităţilor de şlefuire, tăiere cu discuri
abrazive şi lustruire;
● Calamităţi naturale pe traseul serviciu – domiciliu;.
● Gaze, vapori, aerosoli (eşapamente);
● Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi);

3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic

1. Organe de maşini în mişcare (prinderea obiectelor de îmbrăcăminte de


sculele electrice de mână);
2. Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport
auto ce se deplasează în incintă);

3. Răsturnări, alunecări, cădere liberă de materiale instabile (căderea piesei de


pe suporţii de sprijinire, cădere de bucăţi de tavan);

4. Deplasări sub efectul propulsiei (proiectare de particule de metal topit


rezultat din tăiere sau sudare);

5. Jet de fluide - rezultate în urma spargerii sau necuplării corespunzătoare a


furtunelor sub presiune;

6. Curgeri de fluide (scurgerea de lichide prin crăpăturile pieselor de tip


rezervor în lipsa verificări iniţiale a faptului că acesta trebuie să fie complet
gol));

7. Contact direct cu suprafete tăioase, intepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere în


pereţii cu crăpături ai pieselor de sudat mai ales în lipsa utilizării mănuşilor de
protecţie, în resturi de materiale incorect manipulate şi/sau depozitate);

8. Recipiente sub presiune (stingătoare, butelii);

Factori de risc termic

9. Blocarea, de cǎtre materialui topit, a curgerii fluidelor spre flacǎrǎ,


generând “întoarcerea flǎcǎrii” în aparatul de tǎiere, în furtunul de oxigen şi
aprinderea materialului din care este confecţionat furtunul de oxigen;

10. Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (suprafeţe


proaspăt tăiate sau sudate);

11. Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucru în aer liber în


anotimpul rece (scule de mână, părţi ale pieselor ce urmează a fi sudate, în
lipsa utilizării mănuşilor de protecţie);

12. Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea


combustibililor, unsorilor, vopselelor depozitate necorespunzător de la flacăra
de sudură, resturi de materiale combustibile nesupravegheate inclusiv şlam
incomplet consumat și încercarea de salvare din incendiu);

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc electric


13. Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice, intervenţii
neautorizate în tablouri electrice);

14. Atingere indirectă (lipsa împământărilor aparatului de sudură electric sau


părţi ale utilajelor neizolate corespunzător);

Factori de risc chimic

15. Contact cu substanţe toxice (inhalare de gaze toxice, fum de la sudură -


riscul apariției bronșitelor acute, subacute și cronice);

16. Contact cu substanţe caustice (soluții de decapare);

17. Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substante inflamabile –


diluanţi, uleiuri, unsori)

18. Explozii (stingătoare, butelii);

Factori de risc fizic

19. Zgomot (produs de bătăile cu ciocanul pentru îndreptat, de sculele de


mână, în general de loviturile asupra pieselor de sudat);

20. Nivel de iluminare ridicat - surprinderea vederii de flacăra/scânteia de


sudură în lipsa măştii de sudură;

21. Radiaţii electromagnetice de la diversele scule electrice;

22. Radiaţii infraroşii directe de la sudură (riscul apariției conjunctivitei,


cheratitei, cataractei);

23. Pulberi pneumoconiogene - ciment, var;

Factori de risc biologic

24. Microbi, virusuri (datorat vestiarelor, barăcilor comune);

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


Absenţe operaţii

25. Sarcina de muncă neprevăzută corespunzător în fişa postului


(nedelimitarea clară a competențelor în caz de defecțiuni);

Solicitare fizică

26. Efort static;

27. Poziţii de lucru forţate sau vicioase;

28. Efort dinamic (la îndreptarea subansamblelor metalice deformate), riscul


apariției afecțiunilor dorso - lombare);

Solicitare psihică

29. Ritm de muncă mare;

30. Operaţii repetitive;

3.4. Factori de risc proprii executantului

Acţiuni greşite

31. Utilizare defectuoasă a EIP (lipsa încălţămintei adecvate (bocanci cu talpă


şi vărf întărit);

32. Deplasări staţionari în zone periculoase (staţionarea în zona de descărcare


- încărcare a pieselor, accident de traseu);

33. Deplasări cu pericol de cădere, alunecare, împiedicare (lipsă marcare căi


de circulaţie, lipsă încălţăminte adecvată);

34. Intervenţii neautorizate în instalaţii electrice sau echipamentele pentru


care nu are autorizaţie de intervenţie;

Comunicări accidentogene

35. Pilotare greşită a autovehiculelor în incintă pentru încărcare - descărcare


containere;
36. Certuri cu conducători auto sau colegii de muncă;

Omisiuni

37. Lipsă instrucţiuni proprii afişate pentru utilajele şi echipamentele folosite;

38. Lipsa prevederii în CIM a obligativității controlului medical periodic și a


responsabilităților SSM;

39. Insuficienţă şi neutilizare EIP, EIL sau materiale igienico-sanitare


specifice locului de muncă în special activităţilor desfăşurate (sudură);.
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
UNITATEA :
DURATA EXPUNERII: 8 h
ECHIPA DE EVALUARE :

4. Fişa de evaluare a locului de 1.


muncă
LOCUL DE MUNCĂ : 2.

Sudor electric 3.

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Organe de maşini în mişcare DECES 7 1 3
producţie mecanic (prinderea obiectelor de îmbrăcăminte
de sculele electrice de mână);
    2. Deplasări ale mijloacelor de DECES 7 1 3
transport (lovire, strivire de mijloace
transport auto ce se deplasează în
incintă);
    3. Răsturnări, alunecări, cădere liberă DECES 7 2 4
de materiale instabile (căderea piesei
de pe suporţii de sprijinire, cădere de
bucăţi de tavan);
0 1 2 3 4 5 6
    4. Deplasări sub efectul propulsiei INV GR III 4 1 2
(proiectare de particule de metal topit
rezultat din tăiere sau sudare);
    5. Jet de fluide - rezultate în urma INV GR III 4 2 3
spargerii sau necuplării
corespunzătoare a furtunelor sub
presiune;
    6. Curgeri de fluide (scurgerea de ITM 3-45 zile 2 4 2
lichide prin crăpăturile pieselor de tip
rezervor în lipsa verificări iniţiale a
faptului că acesta trebuie să fie
complet gol));
    7. Contact direct cu suprafete tăioase, ITM 3-45 zile 2 5 3
intepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere
în pereţii cu crăpături ai pieselor de
sudat mai ales în lipsa utilizării
mănuşilor de protecţie, în resturi de
materiale incorect manipulate şi/sau
depozitate);

    8. Recipiente sub presiune DECES 7 1 3


(stingătoare, butelii);
  Factori de risc 9. Blocarea, de cǎtre materialui topit, ITM 3-45 zile 2 6 3
termic a curgerii fluidelor spre flacǎrǎ,
generând “întoarcerea flǎcǎrii” în
aparatul de tǎiere, în furtunul de
oxigen şi aprinderea materialului din
care este confecţionat furtunul de
oxigen;
0 1 2 3 4 5 6
    10. Temperatură ridicată a unor ITM 3-45 zile 2 4 2
suprafeţe, atinse accidental (suprafeţe
proaspăt tăiate sau sudate);
    11. Temperatura coborâtă a ITM 3-45 zile 2 2 2
suprafeţelor metalice atinse la lucru în
aer liber în anotimpul rece (scule de
mână, părţi ale pieselor ce urmează a
fi sudate, în lipsa utilizării mănuşilor
de protecţie);

    12. Flăcări, flame ca urmare a DECES 7 2 4


aprinderii elementelor combustibile
(aprinderea combustibililor, unsorilor,
vopselelor depozitate necorespunzător
de la flacăra de sudură, resturi de
materiale combustibile
nesupravegheate inclusiv şlam
incomplet consumat și încercarea de
salvare din incendiu);

Mediu de Muncă Factori de risc 13. Curent electric în atingere directă DECES 7 1 3
electric (improvizaţii electrice, intervenţii
neautorizate în tablouri electrice);
    14. Atingere indirectă (lipsa DECES 7 2 4
împământărilor aparatului de sudură
electric sau părţi ale utilajelor
neizolate corespunzător);
0 1 2 3 4 5 6
  Factori de risc 15. Contact cu substanţe toxice INV GR III 4 3 4
chimic (inhalare de gaze toxice, fum de la
sudură - riscul apariției bronșitelor
acute, subacute și cronice);
    16. Contact cu substanţe caustice ITM 3-45 zile 2 2 2
(soluții de decapare);
    17. Contact cu substante inflamabile DECES 7 1 3
(lucrul cu substante inflamabile –
diluanţi, uleiuri, unsori)
    18. Explozii (stingătoare, butelii); DECES 7 1 3
  Factori de risc fizic 19. Zgomot (produs de bătăile cu INV GR III 4 4 4
ciocanul pentru îndreptat, de sculele
de mână, în general de loviturile
asupra pieselor de sudat);
    20. Nivel de iluminare ridicat - N 1 2 1
surprinderea vederii de
flacăra/scânteia de sudură în lipsa
măştii de sudură;
    21. Radiaţii electromagnetice de la N 1 2 1
diversele scule electrice;
    22. Radiaţii infraroşii directe de la INV GR II 5 3 4
sudură (riscul apariției conjunctivitei,
cheratitei, cataractei);
    23. Pulberi pneumoconiogene - ITM 45-180 3 5 4
ciment, var; zile
  Factori de risc 24. Microbi, virusuri (datorat ITM 3-45 zile 2 4 2
biologic vestiarelor, barăcilor comune);
0 1 2 3 4 5 6
Sarcina de Muncă Absenţe operaţii 25. Sarcina de muncă neprevăzută DECES 7 2 4
corespunzător în fişa postului
(nedelimitarea clară a competențelor
în caz de defecțiuni);
  Solicitare fizică 26. Efort static; ITM 45-180 3 3 3
zile
    27. Poziţii de lucru forţate sau ITM 45-180 3 3 3
vicioase; zile
    28. Efort dinamic (la îndreptarea INV GR III 4 2 3
subansamblelor metalice deformate),
riscul apariției afecțiunilor dorso -
lombare);
  Solicitare psihică 29. Ritm de muncă mare; ITM 3-45 zile 2 2 2
    30. Operaţii repetitive; ITM 3-45 zile 2 3 2
Executant Acţiuni greşite 31. Utilizare defectuoasă a EIP (lipsa ITM 45-180 3 3 3
încălţămintei adecvate (bocanci cu zile
talpă şi vărf întărit);
    32. Deplasări staţionari în zone DECES 7 2 4
periculoase (staţionarea în zona de
descărcare - încărcare a pieselor,
accident de traseu);
    33. Deplasări cu pericol de cădere, INV GR III 4 2 3
alunecare, împiedicare (lipsă marcare
căi de circulaţie, lipsă încălţăminte
adecvată);
    34. Intervenţii neautorizate în DECES 7 1 3
instalaţii electrice sau echipamentele
pentru care nu are autorizaţie de
intervenţie;
0 1 2 3 4 5 6
  Comunicări 35. Pilotare greşită a autovehiculelor DECES 7 1 3
accidentogene în incintă pentru încărcare - descărcare
containere;
    36. Certuri cu conducători auto sau ITM 3-45 zile 2 3 2
colegii de muncă;
  Omisiuni 37. Lipsă instrucţiuni proprii afişate DECES 7 1 3
pentru utilajele şi echipamentele
folosite;
    38. Lipsa prevederii în CIM a DECES 7 2 4
obligativității controlului medical
periodic și a responsabilităților SSM;
    39. Insuficienţă şi neutilizare EIP, DECES 7 4 6
EIL sau materiale igienico-sanitare
specifice locului de muncă în special
activităţilor desfăşurate (sudură);.
Locul de muncă: Sudor electric
Nivel global de risc: 3,31

39

Σ Ri xri
i=1 0 x(7x7) + 1 x(6x6) + 0 x(5x5) + 10 x(4x4) + 17 x(3x3) + 9 x(2x2) + 2 x(1x1) 387

Nrg = --------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= --- = 3,31


39 0 x7 + 1 x6 + 0 x5 + 10 x 4 + 17 x 3 + 9 x2 + 2 x1 117

Σ ri
i=1
6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: Sudor electric


Nivel global de risc: 3,31
N IV E L U R I P A R Ţ IA L E D E R IS C

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37
FACTORI DE RISC
7. LEGENDĂ

F1 Organe de maşini în mişcare (prinderea obiectelor de îmbrăcăminte de sculele


electrice de mână);
F2 Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport auto ce
se deplasează în incintă);
F3 Răsturnări, alunecări, cădere liberă de materiale instabile (căderea piesei de pe
suporţii de sprijinire, cădere de bucăţi de tavan);
F4 Deplasări sub efectul propulsiei (proiectare de particule de metal topit rezultat din
tăiere sau sudare);
F5 Jet de fluide - rezultate în urma spargerii sau necuplării corespunzătoare a furtunelor
sub presiune;
F6 Curgeri de fluide (scurgerea de lichide prin crăpăturile pieselor de tip rezervor în
lipsa verificări iniţiale a faptului că acesta trebuie să fie complet gol));
F7 Contact direct cu suprafete tăioase, intepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere în pereţii
cu crăpături ai pieselor de sudat mai ales în lipsa utilizării mănuşilor de protecţie, în
resturi de materiale incorect manipulate şi/sau depozitate);
F8 Recipiente sub presiune (stingătoare, butelii);
F9 Blocarea, de cǎtre materialui topit, a curgerii fluidelor spre flacǎrǎ, generând
“întoarcerea flǎcǎrii” în aparatul de tǎiere, în furtunul de oxigen şi aprinderea
materialului din care este confecţionat furtunul de oxigen;
F10 Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (suprafeţe proaspăt tăiate
sau sudate);
F11 Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucru în aer liber în anotimpul
rece (scule de mână, părţi ale pieselor ce urmează a fi sudate, în lipsa utilizării
mănuşilor de protecţie);
F12 Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea
combustibililor, unsorilor, vopselelor depozitate necorespunzător de la flacăra de
sudură, resturi de materiale combustibile nesupravegheate inclusiv şlam incomplet
consumat și încercarea de salvare din incendiu);
F13 Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice, intervenţii neautorizate în
tablouri electrice);
F14 Atingere indirectă (lipsa împământărilor aparatului de sudură electric sau părţi ale
utilajelor neizolate corespunzător);
F15 Contact cu substanţe toxice (inhalare de gaze toxice, fum de la sudură - riscul
apariției bronșitelor acute, subacute și cronice);
F16 Contact cu substanţe caustice (soluții de decapare);
F17 Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substante inflamabile – diluanţi, uleiuri,
unsori)
F18 Explozii (stingătoare, butelii);
F19 Zgomot (produs de bătăile cu ciocanul pentru îndreptat, de sculele de mână, în
general de loviturile asupra pieselor de sudat);
F20 Nivel de iluminare ridicat - surprinderea vederii de flacăra/scânteia de sudură în
lipsa măştii de sudură;
F21 Radiaţii electromagnetice de la diversele scule electrice;
F22 Radiaţii infraroşii directe de la sudură (riscul apariției conjunctivitei, cheratitei,
cataractei);
F23 Pulberi pneumoconiogene - ciment, var;
F24 Microbi, virusuri (datorat vestiarelor, barăcilor comune);
F25 Sarcina de muncă neprevăzută corespunzător în fişa postului (nedelimitarea clară a
competențelor în caz de defecțiuni);
F26 Efort static;
F27 Poziţii de lucru forţate sau vicioase;
F28 Efort dinamic (la îndreptarea subansamblelor metalice deformate), riscul apariției
afecțiunilor dorso - lombare);
F29 Ritm de muncă mare;
F30 Operaţii repetitive;
F31 Utilizare defectuoasă a EIP (lipsa încălţămintei adecvate (bocanci cu talpă şi vărf
întărit);
F32 Deplasări staţionari în zone periculoase (staţionarea în zona de descărcare - încărcare
a pieselor, accident de traseu);
F33 Deplasări cu pericol de cădere, alunecare, împiedicare (lipsă marcare căi de
circulaţie, lipsă încălţăminte adecvată);
F34 Intervenţii neautorizate în instalaţii electrice sau echipamentele pentru care nu are
autorizaţie de intervenţie;
F35 Pilotare greşită a autovehiculelor în incintă pentru încărcare - descărcare containere;
F36 Certuri cu conducători auto sau colegii de muncă;
F37 Lipsă instrucţiuni proprii afişate pentru utilajele şi echipamentele folosite;
F38 Lipsa prevederii în CIM a obligativității controlului medical periodic și a
responsabilităților SSM;
F39 Insuficienţă şi neutilizare EIP, EIL sau materiale igienico-sanitare specifice locului
de muncă în special activităţilor desfăşurate (sudură);.
8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
I

Sudor electric
MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE COMPETENŢE


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC Măsuri Măsuri de altă
Crt RISC Măsuri tehnice ŞI TERMENE
organizatorice natură
RĂSPUNDERI

0   1 2 3 4 5 6 7
1 F39 Insuficienţă şi neutilizare EIP, EIL sau 6 Evaluarea Instruire Întărirea Administrator Imediat
materiale igienico-sanitare specifice locului riscurilor în pentru autocontrolulu Periodic
de muncă în special activităţilor desfăşurate vederea conștientizare i în sensul Permanent
(sudură);. acordării de EIP a riscului. verificării
pentru locul de conforme a
muncă și EIP.
întocmirea
tabelului pentru
acordarea EIP,
EIL și MIS.
0   1 2 3 4 5 6 7
2 F14 Atingere indirectă (lipsa împământărilor 4 Stabilirea și Instruire Verificarea Administrator Imediat
aparatului de sudură electric sau părţi ale completarea pentru periodică Periodic
utilajelor neizolate corespunzător); sistemului de conștientizare anuală a
protecție a riscului. aparatelor de
împotriva Interzicerea sudură,
electrocutării intervențiilor inclusiv
pentru fiecare neautorizate atestare -
utilaj în parte, în EE. corespunde
afișarea Instalațiile cerințe
modului de electrice din minime SSM.
protecție, șantiere să fie
verificarea realizate de
împământărilor. electricieni
autorizați
0   1 2 3 4 5 6 7
3 F12 Flăcări, flame ca urmare a aprinderii 4 Lucrul cu flacără Prelucrarea în Amplasarea de Personal tehnic Permnanent,
elementelor combustibile (aprinderea deschisă se va face cadrul instruirii indicatoare, PSI, medic periodic.
pe baza unui periodice a panouri SSM şi medicina muncii.
combustibililor, unsorilor, vopselelor permis de lucru cu planurilor de PSI. Formarea
depozitate necorespunzător de la flacăra de foc eliberat de alarmare, prin decizie
sudură, resturi de materiale combustibile compartimentul evacuare în caz internă a
nesupravegheate inclusiv şlam incomplet PSI şi semnat de de incendiu, echipelor de
consumat și încercarea de salvare din persoane demonstraţii salvatori pentru
autorizate; practice de caz de incendiu,
incendiu); perimetrele de folosire a sau dezastre,
lucru vor fi echipamentelor doatrea lor la
delimitate şi de intervenţie şi standarde UE cu
îngrădite. Se vor salvare. Predare mijloace de
lua toate măsurile cu ocazia intervenţie şi
de protecţie instruirilor a protecţie, ex:
necesare: hidranţi, noţiunilor de complet de
stingătoare, prim ajutor în protecţie
eliminarea din zona caz de arsuri, antichimic,
de lucru a intoxicaţii cu aparat izolant,
materilelor gaze toxice, fum costum ignifug,
imflamabile, şi stop cardio - mască contra
informarea respirator. gazelor cu cartuş
sudorilor, filtrant universal,
mecanicilor cu truse prim ajutor.
posibilităţile de
contactare a
pompierilor în caz
de incendiu (nr.
telefoane - afişate
în loc vizibil);

4 F15 Contact cu substanţe toxice (inhalare de 4 Curățarea Instruire Prelucrarea Administrator De câte ori
gaze toxice, fum de la sudură - riscul urmelor de pentru Fișelor este cazul
apariției bronșitelor acute, subacute și vopsele înainte conștientizare Tehnice de Periodic
0   1 2 3 4 5 6 7
cronice); operațiile de a riscului. Securitate a
sudură. substanțelor
Dotare cu utilizate.
mască
împotriva
gazelor toxice
și urmărirea
folosirii ei.
5 F22 Radiaţii infraroşii directe de la sudură 4 Dotarea Instruire din Control Administrator, De câte ori
(riscul apariției conjunctivitei, cheratitei, personalului cu HG medical medic de este cazul
cataractei); vizieră sau 1146/2006, periodic - medicina Periodic
ochelari de intruire de oftalmologic muncii
protecție conștientizare
împotriva a riscului;
radiațiilor
nocive.
6 F19 Zgomot (produs de bătăile cu ciocanul 4 Delimitarea Instruire Control Administrator De câte ori e
pentru îndreptat, de sculele de mână, în locului de pentru medical cazul.
general de loviturile asupra pieselor de sudură și conștientizare periodic - Periodic
sudat); înlăturarea a riscului. verificarea
lucrătorilor cu Verificarea acuității
alte lucrări din purtării auditive
zonă. Dotare cu antifoanelor
antifoane.
7 F25 Sarcina de muncă neprevăzută 4 Completarea Instruire   Administrator Permanent
corespunzător în fişa postului fișei postului cu internă din RI.
(nedelimitarea clară a competențelor în caz instrucțiuni
de defecțiuni); specifice în caz
de reparații.
8 F23 Pulberi pneumoconiogene - ciment, var; 4 Dotarea Instruire Curățirea Administrator Imediat
personalului cu pentru pieselor Periodic
0   1 2 3 4 5 6 7
mască contra conștientizare înainte de permanent
prafului, a riscului. sudură și a
realizarea unei locului de
ventilații muncă
corespunzătoare
.
9 F38 Lipsa prevederii în CIM a obligativității 4 Completarea a Instruire Control Administrator, Periodic
controlului medical periodic și a fişelor de post specifică medical Medic medicina
responsabilităților SSM; cu SSM, RI,L periodic anual muncii
responsabilităţi 319/2006 cu complet:
specifice SSM, NMA radiologic,
obligarea prin aferente. cardiologic,
contractul laborator
individual de (sânge, urină),
muncă a oftalmologic,
întregului ORL,
personal la fizioterapeutic
efectuarea , audiometrie,
CMP. interne,
neurologic,
psihologic,
dermatologic
şi ginecologic
(la femei);

10 F32 Deplasări staţionari în zone periculoase 4 Verificarea Instruire Amplasarea Administrator De câte e
(staţionarea în zona de descărcare - vecinătăților pentru de panouri de cazul
încărcare a pieselor, accident de traseu); înaintea conștientizare orientare - Periodic
începerii a riscului și a avertizare.
lucrărilor. semnalizării
Marcarea zonei SSM conform
de lucru
0   1 2 3 4 5 6 7
conform HG HG 971/2006.
971 și evaluării
riscurilor
locului de
muncă.
11 F3 Răsturnări, alunecări, cădere liberă de 4 Verificarea Instruire Întocmire de Administrator De câte ori e
materiale instabile (căderea piesei de pe incintei în care pentru instrucțiuni cazul.
suporţii de sprijinire, cădere de bucăţi de se execută conștientizare proprii cu Periodic
tavan); lucrări de a riscului. privire modul
sudură și de fixare,
evaluarea sprijinire
riscurilor. înainte de
începerea
activit
9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Sudor electric


este de 3,31 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel
de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
39 factori de risc identificaţi, 11 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

     10 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)


     0
     1 încadrându-se în categoria de risc foarte mare (6)
     0

Cei 11 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F3. Răsturnări, alunecări, cădere liberă de materiale instabile (căderea piesei de pe


suporţii de sprijinire, cădere de bucăţi de tavan); (nivel parţial de risc 4)

F5. Jet de fluide - rezultate în urma spargerii sau necuplării corespunzătoare a


furtunelor sub presiune; (nivel parţial de risc 3)

F8. Recipiente sub presiune (stingătoare, butelii); (nivel parţial de risc 3)

F12. Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea


combustibililor, unsorilor, vopselelor depozitate necorespunzător de la flacăra de
sudură, resturi de materiale combustibile nesupravegheate inclusiv şlam incomplet
consumat și încercarea de salvare din incendiu); (nivel parţial de risc 4)
F14. Atingere indirectă (lipsa împământărilor aparatului de sudură electric sau părţi
ale utilajelor neizolate corespunzător); (nivel parţial de risc 4)

F15. Contact cu substanţe toxice (inhalare de gaze toxice, fum de la sudură - riscul
apariției bronșitelor acute, subacute și cronice); (nivel parţial de risc 4)

F18. Explozii (stingătoare, butelii); (nivel parţial de risc 3)

F19. Zgomot (produs de bătăile cu ciocanul pentru îndreptat, de sculele de mână, în


general de loviturile asupra pieselor de sudat); (nivel parţial de risc 4)

F23. Pulberi pneumoconiogene - ciment, var; (nivel parţial de risc 4)

F32. Deplasări staţionari în zone periculoase (staţionarea în zona de descărcare -


încărcare a pieselor, accident de traseu); (nivel parţial de risc 4)

F39. Insuficienţă şi neutilizare EIP, EIL sau materiale igienico-sanitare specifice


locului de muncă în special activităţilor desfăşurate (sudură);. (nivel parţial de risc 6)

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 11 factori de risc care se situează în


domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă


după cum
urmează:

    30,77% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


    30,77% - factori de risc proprii mediului de muncă;
    15,38% - factori de risc proprii sarcinii de muncă;
    23,08% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fişei de evaluare se constată că 23 respectiv, 58,97%


dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.
10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă

Locul de muncă: Sudor electric


Nivel global de risc: 3,31

Factori de risc proprii mediului de


muncă
Factori de risc proprii mijloacelor
30,77%
de producţie
30,77%

Factori de risc proprii sarcinii de


Factori de risc proprii muncă
executantului 15,38%
23,08%

S-ar putea să vă placă și