Sunteți pe pagina 1din 6

Operaţii statistice elementare

Există 3 tipuri de operaţii statistice elementare în concordanță cu tipul de date


utilzate:

1) Mod/ul (rezultată din date cu valori nominale)


2) Mediana (rezultată din date cu valori ordinale)
3) Media aritmetică (rezultată din date cu valori intervale)

1) Mod/ul

Definiţie:
Reprezintă pur şi simplu rezultatul obţinut cel mai frecvent.

Mod de calcul calcul:

În cazul în care datele nu există deja acestea se generează după modelul de mai jos

OHP 4 Exemplu

Unde v-aţi petrecut o parte din vacanţa de iarnă?

1 = la munte
2 = la mare
3 = acasă cu familia
4 = la bunici
5 = în străinătate
6 = în vizită la rude sau prieteni
7 = alte situaţii

Răspunsuri: 3,1,3,2,1,3,3,4,3,5,3,3,6,3,6,3,3
Acestea ordonează: 1,1, 2, 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 4, 5, 6,6

Modul = 3 = acasă cu familia deoarece acesta este cel mai frecvent răspuns obținut
la un eșantion de 17 intervievați
Există însă şi situaţii când avem 2 mod/uri. Acestea sunt situațiile în care exista un
număr egal de cele mai frecvente răspunsuri. În astfel de situaţii avem de a face
cu un proces sau fenomen cu distribuţie bi-modală.

2) Mediana

Definiţie:
Reprezintă valoarea de mijloc (mediană, centrală, ca localizare) a unui set de date
cu valori ordinale.

Mod de calcul: se aranjează toate valorile numerice existente în ordine


descrescătoare (de la cea mai mare la cea mai mică ca valoare ordinală !!!ATENŢIE
LA VALORILE STABILITE!!!)). Se extrage valoarea de mijloc.

OHP 6
Şir de date: 5,1,2,4,3,2,1,5,5
Ordine descrescătoare: 5,5,5,4,3,2,2,1,1

Sau ptr sirul e date


3,1,3,2,1,3,3,4,3,5,3,3,6,3,6,3,3
6,6,5,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1,1

Mediana = 3

Mod de calcul în cazul în care valorile ordinale nu sunt în număr par: se aranjează
valorile în aceeaşi ordine. Se extrag 2 valori din mijloc, se adună valorile lor reale şi
se împarte rezultatul obţinut la 2.

3) Media (aritmetică)

Definiţie:

Reprezintă suma tuturor variabilelor luate în calcul divizată la numărul total al


acestora .

Mod de calcul:
Suma totală a valorilor
Numărul valorilor din sumă
Sau formula

Unde
medie aritmetica
= sumă
= variabilă
= Numărul total de variabile

Deviaţia standard

Definiţie: deviaţia standard reprezintă operaţia de măsură a dispersiei


(distribuţiei) unui set de valori numerice.

Deviaţia standard se aplica doar datelor numerice cu valoare intervală

Mod de calcul
Deviaţia standard se calculează după formula:

Calculul deviaţiei standard prin aplicarea formulei cuprinde 6 stadii:

Să presupunem că avem de calculat deviaţia standard pentru numărul de vizitatori


ai Muzeului Naţional de Istorie în perioada 1986 + 2000. Datele valorice sunt:

OHP 12
Anul Număr vizitatori (mii)
1986 2
1987 2.8
1988 3.5
1989 5.1
1990 6
1991 5.5
1992 5
1993 5
1994 5.3
1995 5.7
1996 4.9
1997 4.5
1998 4.5
1999 4.5
2000 4.5

Stadiul 1
Se calculează adica media aritmetică a şirului de date (vezi formula mai sus)

= 4,59

Stadiul 2
Se calculează , adica din fiecare valoare x se scade media aritmetica,
respectiv 4,59 in acest caz

OHP 14
Număr vizitatori
(x - 4.59)
1,2,3,4…

2 -2.59
2.8 -1.79
3.5 -1.09
5.1 0.51
6 1.41
5.5 0.91
5 0.41
5 0.41
5.3 0.71
5.7 1.11
4.9 0.31
4.5 -0.09
4.5 -0.09
4.5 -0.09
4.5 -0.09

Stadiul 3
Se calculeaza , adica se ridică diferenţa la pătrat
OHP 15
Număr vizitatori Diferenţa fată de media
aritmetică (4.59)
2 -2.59 6.708
2.8 -1.79 3.20
3.5 -1.09 1.188
5.1 0.51 0.26
6 1.41 1.988
5.5 0.91 0.828
5 0.41 0.168
5 0.41 0.168
5.3 0.71 0.504
5.7 1.11 1.232
4.9 0.31 0.096
4.5 -0.09 0.008
4.5 -0.09 0.008
4.5 -0.09 0.008
4.5 -0.09 0.008

Stadiul 4

Se calculează , adica se efectueaza suma tuturor diferenţelor


pătrate
= 16,372

Stadiul 5
Se calculeaza adica se divide (suma obţinută la stadiul 4) la N =
numarul total de valori existente în şirul de date (15)
= 1, 0914
Stadiul 6

Se calculeaza

Adica se extrage radical din rezultatul obţinut la stadiul 5. Acesta reprezintă


valoarea deviaţiei standard.
= 1,044

Semnificaţia acestei valori:


1. în general cu cât deviaţia standard are o valoare mai mare (în comparaţie cu
media aritmetică) cu atât dispersia, distribuţia datelor este mai mare faţă
de această medie.
2. cu cât deviaţia standard are o valoare mai mică cu atât mai concentrate, mai
apropiate de medie sunt datele
3. acest calcul este util mai ales în practica de a compara seturi de date pentru
2 atracţii turistice, obiective sau chiar procese şi fenomene turistice
cuantificabile.