Sunteți pe pagina 1din 2
DECLARATIE SPs ‘Semniturd DSP: b trimitere spre pital © carantinare inatitutionalizath © tzolare la adresn declaratt Name Premme fone. ‘Data nagteri (pentru cetifeni strfini): ziua Iona anal [Tara do plecare ‘Declar pe propria rispundere c&: jmina canon ofp pet «prevent tpt pe ert! Romie visi COVID-19, am obliga da ‘mA supune procedurilor de izolare/carantinare/internare, dup * pentru punerea fn eplicare a mAsuril izoldri/carantindrii, dupa pirisires perimetrului punctului de trecere a frontierei, ma voi