Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA DE PREZENTARE A PROIECTULUI

ȘCOALA MEA COLORATĂ


C.A.E.J. 2019, poziția 1
ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
- ediţia a VII-a –

PROIECT PROPUS PENTRU CAER 2020

Organizator: Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian“ Constanța


Coordonatori: prof. Moraru Constanda, prof. Simion Cristina
Echipa de proiect: prof. Socariciu Paula, prof. Șuteu Laura, prof. Manole Mădălina
Parteneri:
- PRIMĂRIA CONSTANŢA, SERVICIUL GESTIONARE SPAŢII VERZI;
- ONG ECOWATCH
- ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI
- BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
- RADIO CONSTANŢA
- ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI „DAN BARBILIAN”
- ELITE KIDS CENTER, CONSTANŢA
Argument
Elevii au devenit mai puțin sensibili la nevoia de a conlucra la menținerea unui mediu
curat, îngrijit de ei înșiși, amenajat, personalizat. Şcoala poate oferi spațiu pentru practică și
realizarea de obiecte ornamentale, plantare de flori sau alte amenajări interioare şi exterioare
prin care elevii să capete deprinderea de a face lucruri din proprie inițiativă. Un asemenea
proiect le descătușează imaginația, energiile, voința de a intra în compețiție cu ei înșiși pentru
a-și demonstra că pot să creeze cu mâna lor lucruri din materiale simple, cu efort minim, cu
utilitate durabilă și estetică încântătoare. Fiecare va observa că munca în echipă duce la
prietenie, schimb de idei, aplicații folositoare. Lucrările în grădină, îngrijirea unei plante, vor
scoate la iveală dragostea pentru viață și natură. Elevii vor înțelege că natura merită respect
pentru că ne oferă susţinere și relaxare. Un mediu curat şi frumos amenajat este esenţial
pentru sănătatea umană şi pentru bunăstarea tuturor.
Scopul proiectului
Colaborarea între comunitatea locală şi şcoli pentru un schimb fructuos de idei creative
în vederea amenajării și întreținerii spațiului şcolar pe principii ecologice, pentru a păstra
sănătatea oamenilor şi a mediului.
Obiectivele proiectului
- Realizarea unei comunităţi şcolare prin parteneriate cu şcoli şi grădinițe prin participări
la activităţile propuse pe durata proiectului;
- Stimularea interesului beneficiarilor direcţi şi indirecţi pentru un mediu interior/exterior
curat şi estetic prin realizarea unor obiecte de decor interior/exterior şi prin lucrări în grădina
şcolii/ grădiniței;
- Realizarea unor afișe care să ilustreze atractivitatea și oportunitățile oferite de școală/
grădiniță, în perioada octombrie 2019 - aprilie 2020.
Grup țintă - preșcolarii și elevii claselor primare, gimnaziale, liceale (4 - 5/6 – 18 ani) din şcoala
organizatoare şi unitățile de învățământ participante
Durata proiectului: 1 an școlar 2019 - 2020
Modalitatea de înscriere: Fișa de inscriere (Anexa 1) și Protocolul de colaborare (Anexa 2)
Activităţi în cadrul proiectului:
1. ECO-DECOR INTERIOR / EXTERIOR: aranjamente de interior, folosind ca suport
materiale reciclabile; amenajarea grădinilor școlilor și grădinițelor și pregătirea de sezon
a plantelor octombrie 2019 – aprilie 2020;
2. Masa anotimpurilor – amenajarea unui colț/ spațiu în sala de grupă/ clasă dedicat
anotimpului din calendar - octombrie 2019 – aprilie 2020
3. Afișul școlii/ grădiniței – ianuarie – aprilie 2020.
Evaluarea proiectului:
- Fotografii;
- Expoziţii;
- Apariţia în presă a acţiunilor de ecologizare, amenajările grădinilor şi interioarelor
şcolilor participante;
- Întâlniri cu partenerii;
- Acordarea premiului special unui procent de 30% din participanţi şi a distincţiei „Şcoala
colorată a anului 2020”;
- Realizarea portofoliului proiectului: fotografii, diplome și adeverințe pentru copii și
cadre didactice, proiectul educațional.
În urma participării la activitățile proiectului „Școala mea colorată” atât cadrele didactice
cât și copiii vor dobândi achiziții importante ce pot fi utilizate în viața de zi cu zi și în inițierea
unor noi activități, proiecte, rezultatele activităţilor sunt exemplu de bună practică şi pot fi
folosite ca materiale didactice.
Precizări suplimentare:
- Înscrierea participanților: trimiterea fișei de înscriere (Anexa 1) și a Protocolului de
colaborare (Anexa 2 - scanat) până la data de 15 noiembrie 2019 la una din adresele de
email: scoalameacolorata@yahoo.com sau cristina_smn@yahoo.com
- În perioada octombrie 2019 – aprilie 2020 cadrele didactice vor trimite la una din
adresele de email: scoalameacolorata@yahoo.com sau cristina_smn@yahoo.com
maxim 5 fotografii reprezentative, cu rezoluție optimă pentru ECO-DECORUL
INTERIOR / EXTERIOR, precum și maxim 3 fotografii reprezentative pentru Masa
anotimpurilor (câte o fotografie pentru fiecare anotimp reprezentat);
- Lucrările participante la activitatea Afișul școlii/ grădiniței vor fi aduse personal la
instituția organizatoare sau trimise prin poștă, data limită de primire a lucrărilor: 3
aprilie 2020, cu mențiunea Pentru Proiectul „Școala mea colorată”

Adresa:
Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, Strada Decebal, nr. 15,
Localitate: Constanța, Județ Constanța, Cod poștal 900665

Pentru afiș vă rugăm folosiți această etichetă, aplicată pe verso, dreapta jos:

Numele şi prenumele elevului/elevilor .............................................................................................


Şcoala .................................................................................................................................................
Clasa ..................................................................................................................................................
Profesor coordonator .........................................................................................................................
Localitatea ......................................................Județul …………………………………………….

- Diplomele elevilor, adeverințele/diplomele cadrelor didactice vor fi trimise prin poșta


electronică sau ridicate de la sediul școlii organizatoare, până la data de 12 iunie
2020;
- Cadrele didactice care doresc participarea la festivitatea de premiere alături de elevii
coordonați vor comunica organizatorilor acest aspect în vederea realizării diplomelor în
format tipărit.
Persoane de contact:
Prof. Simion Cristina tel. 0722.212241, email cristina_smn@yahoo.com

Director adjunct,
Prof. Moraru Constanda tel. 0722.747831, email moraruconstanda@yahoo.com

Vă mulțumim!
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI JUDEȚEAN
ȘCOALA MEA COLORATĂ
PROIECT JUDEȚEAN PROPUS PENTRU CAER 2020

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI


- ediţia a VII-a –

Unitatea de învățământ/ Adresa …………………………………………………….


………………………………………………………………………………………
………………………………………….....................................................................
Email…………………………………………. Telefon ……………………………
Localitatea ………………………….……….. Judeţul……………………………...
Profesor coordonator ………………………………………………………………..
Email …………………………………………Telefon ………….…………………
Clasa participantă ………………………. Nr. elevi ……………………………….
ACTIVITĂŢI
1. ECO-DECOR INTERIOR / EXTERIOR: aranjamente de interior, folosind ca suport
materiale reciclabile; amenajarea grădinilor școlilor și grădinițelor și pregătirea de sezon
a plantelor – octombrie 2019 – aprilie 2020;
2. MASA ANOTIMPURILOR – amenajarea unui colț/ spațiu în sala de grupă/ clasă dedicat
anotimpului din calendar - octombrie 2019 – aprilie 2020;
3. AFIȘUL ȘCOLII/ GRĂDINIȚEI – expoziție care promovează propria școală/ grădiniță -
termen limită de primire a afișelor: 10 aprilie 2020.

S-ar putea să vă placă și