Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL JUDETEAN CONSTANTA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ `VICEAMIRAL IOAN MURGESCU`
VALU LUI TRAIAN- CONSTANTA
Nr crt......./........................

CONCURS LOCAL DE

CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ


EDIŢIA a II a

AN ŞCOLAR 2019-2020

ORGANIZATORI:
Şcoala Gimnazială `Viceamiral Ioan Murgescu`

COORDONATORI:
Prof.înv.primar Danciu Daniela Dumitrita

ECHIPA DE PROIECT: DIRECTOR,


P.i.p Dragomir Săndina
P.i.p. Cioranu Rodica prof., DEDU IONEL
P.i.p Manea Daciana
Prof. Munteanu Niculina
Prof. Balica Mădălina
ARGUMENT

De-a lungul experientei didactice am observat că fiecare elev este bun şi


creativ în felul său si ne-am propus să organizăm acest concurs, care ar putea
satisface mai multe tipuri de inteligenţă.
Astfel ne-a venit ideea studierii mai multor arii curriculare, armonios
îmbinate într-o singură temă: "Romania in culoare si cuvânt", unde ne-am
propus să putem oferi un control al activităţii de învăţare bazată pe teoria
inteligenţelor multiple.
Acest concurs se adresează atât acelor elevi care doresc să-şi cultive
imaginaţia, care pătrund cu uşurinţă în tainele cuvintelor, ale culorilor, care
doresc sa cunoască tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, care vor să descopere
frumuseţile ţării noastre, cat si celor care sunt pasionati de frumuseţe, natură,
călătorie.
Proiectul de faţă pleacă de la ideea şi speranţa că ţara noastră poate
deveni sursa de inspiraţie şi creaţie a elevilor, că frumuseţile acesteia ne conduce
pe tărâmul fanteziei şi al imaginaţiei literare şi artistice.
Aflându- ne la ceas aniversar, implinirea celor 100 de ani de la Unirea cea
Mare, considerăm oportun lansarea proiectului nostru deoarece incearcă să
sublinieze, dezvolte şi consolideze sentimentul patriotic şi civic faţă de ţara
noastră.

SCOP:
      Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor,
prin realizarea unor lucrări literare şi plastice originale, având ca temă ţara
noastră.

OBIECTIVE:
- să stimulăm creativitatea şi imaginaţia elevilor prin realizarea unor materiale
deosebite;
- să valorificăm mesajele, informaţiile, gândurile, trăirile, sentimentele legate de
frumusetile tarii noastre , de aspectele importante ale acestuia;
- să dezvoltăm abilităţi de comunicare şi interrelaţionare prin limbaj literar şi
plastic între elevii din şcolile partenere;
- să antrenăm un număr cât mai mare de elevi în activităţi extracurriculare.
GRUP ŢINTĂ:
- elevii claselor CP - VIII;
- cadre didactice;
- părinţi.

SECŢIUNI:
1. Creaţie literară
2. Creaţie plastică
3. Fotografie

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Sectiunea Creaţiile literare vor respecta următoarele cerinţe de
redactare:
Pentru a încuraja creativitatea şi imaginaţia tuturor elevilor, lucrările acestora
vor fi scrise de mâna.

Conditii de participare pentru elevii claselor primare:


- lucrările vor fi scrise pe o pagină A4( lucrarea va fi maxim 2 pagini)
- lucrările vor fi scrise lizibil( condiţie eliminatorie)

Conditii de participare pentru elevii claselor gimnaziale:


- lucrările vor fi scrise pe o pagină A4( lucrarea va fi maxim 2 pagini

- Tema principală a concursului: ţara noastră ( elevii pot alcătui compuneri,


compune poezii, pot descrie anumite amintiri din vacanţă, din tabără , concediul
petrecut cu părinţii având ca temă ţara şi frumuseţile acesteia),
La sfârşitul compunerii/ poeziei, se va specifica numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala judeţul, numele cadrului didactic coordonator,

Sectiunea Creaţiile plastice :


Secţiunea CREAȚII PLASTICE presupune realizarea unor lucrări( pliant de
prezentare, calendar personalizat, semn de carte , banner, poster, colaj, desen,
pictură, ) din tematica propusă. Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la
alegere ( acuarelă, guaşe, creioane colorate), pe hârtie A4, iar pe verso, în partea
dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
Sectiunea Fotografie:
La această secţiune vor participa fotografii care vor conţine obiective
turistice, monumente, lăcaşuri de cult dar şi frumuseţile ţării noastre precum
diverse forme de relief surprinse in călătoriile acestora. De asemeni, pe verso se
va menţiona numele elevului, locaţia şi data realizării fotografiei. De asemeni,
vor fi admise doar acele fotografii care reliefează imaginea ţării noastre
surprinsă de fotograf şi nu persoane.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 creaţii literare, 3 fotografii


şi 3 creaţii plastice.( un elev poate participa la toate cele 3 secţiuni)

NU SE PERCEPE TAXĂ!

Toate lucrările elevilor însoţite de acordul de parteneriat( in 2


exemplare), fişa de înscriere, un plic autoadresant timbrat in valoare 4 lei
se vor expedia până la 20 noiembrie 2019 ( data poştei) la adresa:

Şcoala Gimnazială `Viceamiral Ioan Murgescu`


str. Mihai Eminescu nr. 157
loc. Valu lui Traian
jud Constanţa cod 907300

CU MENŢIUNEA: PENTRU CONCURSUL ` ROMÂNIA IN CULOARE SI


CUVÂNT`

Pentru fiecare sectiune se acorda:

-pentru elevi:

Premiul I, II, III, Menţiune, pe fiecare ciclu de invăţământ( cls.Pregatioare -II,


cls III-IV, cls.V-VIII),

-pentru cadre didactice

1. Adeverință de profesor coordonator


2. Adeverință de voluntar pentru implicarea în acțiunea de promovare a culturii şi
tradiţiilor strămoşeşti
Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.

Criterii de evaluare:
 Lucrarea să fie adecvata vârstei;
 Respectarea secţiunei la care s-a înscris;
 Acurateţea lucrării;
 Originilitatea lucrării;
 Gradul de creativitate, combinarea culorilor (pentru lucrările plastice).

Vor fi descalificate lucrările:


 care nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
 care nu respecta tema propusă;
 lucrările copiate sau transcrise;
 în care se observă intervenţia adulţilor.

PROMOVAREA SI MEDIATIZAREA CONCURSULUI:


www.didactic.ro
www.isjcta.ro
www.facebook.com
scoala-murgescu.ro( pagina Scolii Gimnaziale `Viceamiral Ioan Murgescu`)

persoane de contact: p.i.p. Danciu Daniela 0767033533 daniela77radu@yahoo.com


Şcoala Gimnazială Scoala .............................................................
Viceamiral Ioan Murgescu” ........................................................................... ...........
Valu lui Traian – Constanţa Localitate.................... judet...................
Str. M Eminescu nr. 157 Adresa....................................................................
tel./fax 0241-231107 Tel./fax.................................................................
e-mail: scoalavaludoi@yahoo.com E-mail................................................................
Nr inreg................../............................ Nr. inreg...................din...........................

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astăzi,................................. intre:

Şcoala Gimnazială`Viceamiral Ioan Murgescu` localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa, reprezentata
de prof. DEDU IONEL, in calitate de director si prof. DANCIU DANIELA DUMITRIŢA, in calitate de
coordonator al proiectului `ROMÂNIA ÎN CULOARE ŞI CUVÂNT`.
şi,
Şcoala............................................................................. reprezentată de ........................................, in
calitate de director şi ..................................................................... in calitate de partener la proiectul `ROMÂNIA ÎN
CULOARE ŞI CUVÂNT`
Durata de desfăşurare:
Şcoala coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului şi scolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrarilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi adeverinţele obţinute in termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului;
Şcoala parteneă se obligă:
 Să indrume elevii in concurs;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite;

Prezentul Acord se incheie in două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Partenerii se obligă să colaboreze
pe toata durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit.

Şcoala Gimnaziala Scoala ....................................jud.......................


Viceamiral I. Murgescu
Director, Director,
prof. DEDU IONEL prof.

Coordonator proiect Cadru didactic indrumator


prof. Danciu Daniela prof.............................................
FIŞĂ DE INSCRIERE

ROMANIA IN CULOARE ŞI CUVÂNT


EDITIA a II a

Numele si prenumele cadrului didactic.......................................................................................

Scoala..........................................................................................................................................

Localitatea.........................................Judetul..............................................................................

Nr. de tel....................................................... adresa de mail..........................................................


Adresa unde vor fi expediate diplomele /
premiile. ............................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.

Sectiunea 1 Creatie literara

Nr crt Numele si prenumele elevului Clasa Titlul lucrarii

Sectiunea 2 Creatie plastica

Nr crt Numele si prenumele elevului Clasa Titlul lucrarii

Sectiunea 3 Fotografie

Nr crt Numele si prenumele elevului Clasa Titlul lucrarii

prof. coordonator,
..............................................................................................

S-ar putea să vă placă și