Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT

Lucrarea de Laborator nr. 17

Tema: DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK ŞI


A ENERGIEI CINETICE A FOTOELECTRONILOR
PRIN METODA POTENŢIALULUI DE REŢINERE.

A efectuat __________ Studentul grupei __________________________


semnătura nume, prenume

A verificat
______ ______ ____________ ________________________
nota data semnătura nume, prenume profesor

Chisinău _______
1. Scopul lucrării:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Aparate şi accesorii:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Schema instalaţiei:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________________

4. Formule de calcul:

U ri  U rк c 2  E кmax
he ;  i  ; Eкmax  e  U з ;  
 i  к i m
________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
5. Tabela măsurărilor şi determinărilor:

Eкma
filtru de  e c m  Ur h 
№ lumină
x

1 oranj 0,6*10-6

1,6*10-19

9,1*10-31
3*108
2 verde 0,54*10-6
3 albastru 0,46*10-6
med.

6. Exemplul de calcul:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________

10. Concluzii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________

S-ar putea să vă placă și