Sunteți pe pagina 1din 2

Adverbul şi interjecţia Numele……………………………

Clasa a V-a Prenumele………………………….

TEST DE EVALUARE

I. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):


1. Adverbele determină numai verbe.
2. În enunţul: „Vara plecăm la mare”, cuvântul subliniat este adverb.
3. Adverbul poate îndeplini aceleaşi funcţii sintactice ca adjectivul.
4. Cuvântul lin este adjectiv sau adverb, în funcţie de termenul regent (substantiv / verb).
5. În exemplul: „Hai şi noi la craiul, dragă, / Şi să fim din nou copii” cuvântul subliniat
este interjecţie şi are funcţie sintactică de predicat verbal.
6. În exemplul: „Uite berzele!” cuvântul subliniat este verb.

II. În coloana din stânga sunt scrise adverbe. Înscrie pe linia de lângă fiecare adverb litera care
corespunde felului acestuia.
A B
…1. undeva A. adverb de loc
…2. anevoie B. adverb de timp
…3. împrejur C. adverb de mod
…4. negreşit
…5. îndată
…6. cât
…7. unde
…8. când
…9. altfel
…10. cum
…11. pretutindeni
…12. totdeauna

III. Încercuieşte litera care corespunde variantei corecte:


1. Interjecţia care exprimă senzaţia de frig: a) of! ; b) brr!; c) bre!.
2. În exemplul: „Ah, mamă, tu! Ce slabă eşti!” interjecţia exprimă: a) adresare; b) mila;
c) senzaţia de durere.
3. Cuvântul a este interjecţie în exemplul: a) A dat acelaşi răspuns.; b) A lui era livada.;
c) „-A! zic eu, şi dumnealui?”.
4. În exemplul: „–Ei, copile, ce ispravă ai făcut?” cuvântul ei este: a) adverb; b) pronume
personal; c) interjecţie.

IV. Formaţi, cu ajutorul sufixelor (prin derivare), adverbe de la cuvintele:


a târî …………. şoim …………………….
câine …………….. cruce……………………
prieten ………….. viteaz ……………………

V. Notaţi pe spaţiile punctate felul fiecărui adverb şi funcţia lui sintactică.

1. „Plânge-un pui de ciocârlie / Sus pe cumpăna fântânii”……………………………


2. „Acum bunicul e alb şi zâmbeşte”…………………………………………………
3. „Pe cărări, înăuntru, era umezeală”……………………………………………….
4. „Urca domol coline tărăgănate, se ridica departe într-un pisc
prăpăstios”………………………………….. / ………………………………………..
5. „A umblat cât a umblat, / Dar acum i s-a-nfundat”…………………………………/
……………………………………

VI. Alcătuiţi câte două enunţuri cu fiecare dintre cuvintele date, astfel încât să fie, pe rând,
substantive şi adverbe:
seara substantiv …………………………………………………………………………….
adverb ……………………………………………………………………………….
marţi substantiv …………………………………………………………………………….
adverb ………………………………………………………………………………

VII. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


a) Mersul încet o enervează.
b) Vine încet.
c) Frumosul este peste tot.
d) Copilul este frumos.
e) Copilul este întotdeauna frumosul mamei.
f) Ea vorbeşte frumos.
VIII. Completaţi spaţiile libere cu interjecţii potrivite în context:
a) – (interjecţie care exprimă îndemnul) ……………..., fraţilor, odihniţi-vă, că eu
stau de veghe.
b) – ( interjecţie care exprimă regretul) …………, ce-am făcut!
c) – (interjecţie care exprimă senzaţia de frig) ………! Ce ger!
d) – (interjecţie care exprimă senzaţia de durere) …….., mă doare, domnule
doctor!
e) De-abia se mai aude de departe: (interjecţie care reproduce sunete din natură)
………..!…………!…………..!.

IX. Construiţi câte două propoziţii din care să reiasă valoarea morfologică de adverbe şi de
adjective a următoarelor cuvinte:
tare adverb ………………………………………………………………………………….
adjectiv ………………………………………………………………………………..
corect adverb ………………………………………………………………………………….
adjectiv …………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și