Sunteți pe pagina 1din 5

Ziua 2, 12, 22, 32

1. Ascultăm meditația de la ziua 1 ( dacă nu o puteți asculta dimineață, o programați pe


mai târziu )

2. Rugăciunea Sf. Francisc - rugăciune zilnică

" Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale: unde este ură, să aduc iubire, unde este
ofensă să aduc iertare, unde este dezbinare să aduc unire, unde este îndoială să aduc credință,
unde este greșeală să aduc adevăr, unde este disperare să aduc speranță, unde este tristețe să aduc
bucurie, unde este întuneric să aduc lumină.
O Doamne, ajută-mă să am încredere
Nu atât cât să fiu mângâiat, cât să mângâi
Nu atât să fiu înțeles, cât să înțeleg
Nu atât să fiu iubit, cât să iubesc.
Căci cel ce se uită pe sine, se găsește ;
Celui ce iartă, i se va ierta;
Și cel ce moare, se trezește la viață veșnică.

3. Rugăciunea de iertare a părintelui Arsenie Boca - rugăciune zilnică

Iartă-mă Doamne:
Pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut!
Pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit
Pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit
Pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles
Pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat
Pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o
Pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o
Pentru lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o
Pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o
Pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit
Pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teamă nu am îndrăznit să pășesc
Pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o
Pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta Doamne și a
împărăției Tale Doamne și a Împărăției Tale Divine
Pentru tot ce știu și nu știu că am greșit, pe Tine Doamne, care ești Mila și Iubirea Infinită, te
rog, iartă-mă și mă îmbracă cu nesfârșita Ta iubire și Lumină! Amin.

4. Rugăciune de iertare și dezlegare - rugăciune zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, iubite și blând judecător al sufletelor, te rog iartă pe toți cei pentru
care ne rugăm astăzi.
Să le fie lor iertate faptele, vorbele, gândurile, emise cu știință sau cu neștiință, care acum le
pot provoca suferință și durere.
Căci Tu ești prea milostiv Doamne Iisuse Hristoase și nu vrei să vezi omul pătimind, ci
dorești să-l vezi întorcându-se cu smerenie și iubire, la Tatăl Ceresc.
Prea Sfântă Treime, în numele Spiritului meu și în numele Spiritelor membrilor familiei mele
din toate viețile și din toate timpurile, ne cerem acum iertare pentru toate greșelile știute și
neștiute, indiferent când au fost făcute acestea.
Ne cerem iertare față de toate sufletele care au suferit din pricina acestor acțiuni greșite ale
noastre, ne cerem iertare față de noi înșine pentru suferințele ce ni le-am provocat prin acțiunile
necugetate.
Din suflet Te rugăm Sfânta Treime, ne iartă pe noi toți și dăruiește-ne dezlegare de tot răul ce
ni l-am făcut unii altora, să se împace între ele neamurile, semințiile, să ne înapoiem unii altora
darurile ce le avem fiecare de la Bunul Dumnezeu și pe care le-am luat cu forța vreodată, în mod
necuvenit.
Din suflet iertăm pe cei ce ne-au greșit vreodată, iar dacă sunt oameni pe care simțim că nu îi
putem ierta, din suflet Te rugăm Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne pe noi să putem ierta, căci Tu
ai fost exemplul suprem al iertării, atunci când chiar de pe Sf. Cruce spuneai: " Iartă-i Tată, că nu
știu ce fac".
Prea Sf Treime, din suflet te rog, în numele Spiritului meu și în Numele Spiritelor membrilor
familiei mele din toate timpurile, să ne fie nouă dezlegate și anulate toate pacturile cu întunericul
FĂCUT vreodată, indiferent în ce formă, cu cine au fost făcute, indiferent în ce formă, cu cine au
fost făcute, în ce spațiu au fost făcute.

Pentru mine și membrii familiei mele îți cer să ne fie nouă dezlegate Sinele superioare și
toate structurile noastre energetice din orice formă de captivitate.
Să fim eliberați de orice alt fel de programe întunecate, care nu ne permit să ne simtim parte
a Împărăției lui Dumnezeu.
Prea Sfânta Treime, din suflet, te rog să fie eliberate toate sufletele întrupate și destrupate, de
toate programele de magie neagră sau de orice altă formă întunecată, pe care eu, în această viață,
sau vreo întrupare anterioară a Spiritului meu, prin cuvânt, gând sau faptă, ne constituăm ca autor
moral sau inițiator, afectând în acest fel aceste suflete și evoluția lor.
Te rog de asemenea să fiu eliberat de toți algoritmii intunecați și de toate autoblestemele
create de mine asupra propriei mele persoane, indiferent în care întrupare a Spiritului meu s-au
întâmplat acestea.
Doamne Iisuse Hristoase, în numele Spiritului și in Numele Spiritelor membrilor familiei
mele din toate timpurile, te rog să fim noi eliberați atât cât este voia Sfintei Treimi, din toate
implanturile energetice care se opun evoluției noastre, indiferent de cine au fost puse acestea,
indiferent când au fost puse acestea.
Din suflet Te rugăm să fie eliberate de la noi toate darurile, toate părțile de suflet, de putere,
și de orice alt fel, ce se află acum în posesia noastră și care nu ne aparțin prin drept Divin, să fie
acestea purificate prin lumina Ta cea binecuvântată și să fie întoarse la proprietarii lor de drept.
Din suflet Te rugăm să fie găsite și recuperate toate darurile noastre, toate părțile noastre de
suflet, de putere și de orice alt fel, care sunt acum în alte părți și spații, să fie trecute prin Lumina
Ta cea binecuvântată și să fie întoarse și relipite ființelor noastre, astfel încât să fim întregi așa
cum Tu Tată Ceresc ne-ai creat la începuturi.
Pentru toate darurile acestei rugăciuni de iertare și dezlegare și pentru toate darurile din toate
timpurile, știute și neștiute, Prea Sfântă Treime, cu adâncă recunoștință, smerenie și iubire, din
suflet îți mulțumim și te rugăm pe Tine să fie armonie și iubire în lume, altfel încât noi toți copiii
Tăi să putem trăi în Bucuria Vieții, acum și în vecii vecilor, Amin.

5. Rugăciunea de iertare zilnică

Rugăm Sfânta Treime să ne trimită în ajutor toate entitățile care vor, pot și trebuie să ne
ducă rugăciunea acolo unde trebuie.
CER iertare: tuturor entităților, cu trup și fără trup, față de care am greșit în toate
existențele mele. Le dăruiesc toată iubirea mea
ÎI iert: pe toți care au greșit față de mine în toate existențele mele. Le dăruiesc toată iubirea mea,
compasiune și înțelegere.
Doamne Dumnezeule, Tatăl ceresc iartă-ne pe toți de tot ce am greșit unii față de alții și
toți față de Tine și te rugăm șterge-ne nouă aceste greșeli în toate locurile acolo unde sunt scrise
și trimite-ne nouă lumina iubirii tale!
Pentru vindecare. Amin!

6. Afirmația zilei de azi:

Sunt pregătit să mă vindec. Sunt dornic de iertare. Totul este bine

7. Rugăciune de iertare

Te rog fierbinte pe Tine, Tată Ceresc, pe Tine Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Pe Tine
Sfinte Duh, în fața Ta, Preasfantă Treime și a Maicii Preacurate, îmi cer iertare pentru tot ce am
greșit față de întreaga Ta Creație Divină, cu gândul, cu vorba sau cu fapta, cu știință sau fără de
știință, cu voie sau fără de voie, acum, în trecut sau altădată, împreună cu arborele meu
genealogic, cunoscut sau necunoscut.
Îi iert, îi dezleg și îi binecuvântez pe cei care mi-au greșit cu gândul, cu vorba sau cu fapta,
cu știință sau fără de știință, cu voie sau fără de voie, acum, în trecut sau altădată.
Și Te rog din suflet, Prea Sfântă Treime, să ne ierți, să ne dezlegi și să ne binecuvântezi și pe unii
și pe alții.
Facă-se Voia Ta, Doamne, pentru noi toți!
Amin!

8. Rugaciune de iertare

Rog sufletul lui...( alegeți o persoană căreia doriți să îi cereți iertare) să mă ierte pentru tot ce
i-am greșit de acum și de altădată, cu vorba, cu gândul sau cu fapta, cu știință sau fără știință
Iert sufletul lui...pentru tot ce mi-a greșit de acum și de altădată, cu vorba, cu gândul sau cu
fapta, cu știință sau fără știință, și-i dăruiesc din tot sufletul, toată iubirea mea, tot ce e mai bun și
mai frumos în mine.
Rog sf. Treime să ne ierte pentru tot ce am greșit față de întreaga creație Divină și pentru
toată dizarmonia produsă în jurul nostru, cu voie sau fără de voie, de acum și de altă dată. Amin
#Algoritm pentru #iertarea de #sine:

Mă iert pentru tot ce mi-am greșit de acum și de altă dată, cu gândul, cu vorba sau cu
fapta, cu știință sau fără știință, cu voie sau fără de voie.
Mă iert pentru tot ce am greșit, față de întreaga creație Divină de acum și de altădată, cu
gândul, cu vorba sau cu fapta, cu știință sau fără știință, cu voie sau fără de voie.
Rog Sinele meu Divin să mă ajute să mă pot ierta și să anihilez cu puterea intenției toată
dizarmonia creată în jurul meu cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără știință, de acum și de
altă dată. Așa să fie!

S-ar putea să vă placă și