Sunteți pe pagina 1din 23

Un program pentru

prelucrarea măsurătorilor
geodezice şi topografice
Scop (deziderat):

Un program (aplicaţie soft) care să acopere


cât mai multe dintre cerinţele de calcul
întâlnite în practica profesiunii
Categorii de calcule:
 „Topografice” (coordonate din măsurători de direcţii unghiulare şi distanţe):
 Intersecţii,
 Drumuiri,
 Radiate,
 Trasee de nivelment;
 „Cartografice”
 Transformări de coordonate,
 Reduceri la planul de proiecţie,
 Calcule pe elipsoid;
 „Compensări”
 Reţele de sprijin (plan, cotă),
 Determinarea deplasărilor;
 „Ajutătoare”
 Nomenclatura Gauss,
 Profile,
 „Reţele fictive”;
 ……………
Funcţii de manipulare a datelor:

 Introducerea, consultarea, editarea datelor de referinţă:


 Datumuri (elipsoizi),
 Sisteme de coordonate,
 Sisteme de altitudini,
 Inventare de coordonate şi cote (denumire punct, coordonate, atribute);
 Introducerea, consultarea, editarea măsurătorilor:
 Arhivarea datelor de referinţă, măsurătorilor şi rezultatelor prelucrărilor
Biblioteci („librării”):

 Colecţii proprii de subrutine, funcţii, obiecte, …, care să elimine (sau să


reducă la minim) necesitatea instalării altor anumite programe sau
platforme (în afara sistemului de operare)
Cerinţe pentru interfaţă:

 „Prietenoasă”,
 Accesibilă (să nu implice cunoştinţe speciale),
 Minimizarea posibilităţilor de introducere a unor date eronate
 Flexibilitate (posibilitatea alegerii din mai multe variante de prelucrare)
Introducerea datelor:

din fişiere text


un modul unic
Introducerea datelor:
Entităţi şi relaţii:
Sisteme de coordonate (2D) Sisteme de cote (1D)

LUCRAREA

Puncte de sprijin Etape

Măsurători Instrumente de măsură

Calcule Puncte detaliu


Sisteme de coordonate şi cote:

 „Naţionale” (implicite): Stereografic-1970; Marea Neagră 1975


 Locale (specifice unei anumite zone sau unei anumite lucrări)
 Predefinite:
o Stereografic 1933 – local Bucureşti, … … …,
o Marea Baltică, … … …,
 Definite de utilizator:
o Stereo-1970 „local” (prin translaţia paralelă a planului de proiecţie
Stereo-1970 astfel încât deformaţiile liniare să fie minime)
o Locale propriu-zise

Exemplul 1: consultare-definire sisteme locale + deschidere lucrare nouă


Puncte de sprijin:
Puncte „de referinţă”, utilizate pentru a determina poziţia (coordonatele) altor
puncte de sprijin şi/sau a punctelor „de detaliu” (radiate)

Fiecare punct de sprijin poate avea coordonate în 3 sisteme 2D:


 Stereografic 1970,
 WGS84 – ETRS89 (B, L)
 Un sistem local (indicat la deschiderea unei lucrări noi)

Fiecare punct de sprijin poate avea cote în 3 sisteme 1D:


 Marea Neagră 1975,
 WGS84 – ETRS89 (cota elipsoidală)
 Un sistem local (indicat la deschiderea unei lucrări noi)

Punctele care formează o reţea UCC pot fi:


 „de sprijin” (considerate stabile),
 „de urmărire” (plasate pe construcţia / terenul a cărei comportare este
urmărită)

Exemplul 2: introducere puncte de sprijin în reţea „topo”; în reţea UCC


Categorii instrumente de măsură:

 „Teodolit” – direcţii unghiulare orizontale + unghiuri zenitale,


 „Nivelă” – diferenţe de nivel (nivelment geometric),
 Staţie totală” – distanţe înclinate / orizontale, direcţii unghiulare orizontale +
unghiuri zenitale,
 „Lungimi” („ruletă”) – distanţe orizontale

Exemplul 3: consultare-introducere instrumente de măsură


Măsurători:

 „din staţie”;
 direcţii unghiulare orizontale,
 direcţii unghiulare orizontale + unghiuri zenitale,
 distanţe + direcţii unghiulare orizontale + unghiuri zenitale,
 „De_la - La”:
 diferenţe de nivel (nivelment geometric),
 distanţe orizontale.

Exemplul 4: introducere şi consultare măsurători


Exemple de calcule „topografice”

Exemplul 5: calcul drumuire (traseu) + calcul retrointersecţii


Exemple de „compensări”:

Exemplul 6: reţea plan „topo/geo”

Exemplul 7: reţea nivelment „topo/geo”

Exemplul 8: reţea plan „UCC”


Evaluarea stabilităţii punctelor:
în plan:
Compensare „liberă” pentru 2 etape

Coordonate C1 şi C2 în „sistemele” E1 şi E2

Determinare parametri transformare ortogonală (Helmert) din E2 în E1

Coordonate C1’ (din C2) în „sistemul” E1

Identificare punct cu diferenţa maximă (C1’ – C1)

Punctele rămase
Diferenţă semnificativă? NU
sunt stabile
DA

Eliminare punct max(C1’-C1)


Exemplul 9: stabilitate
Reţele „fictive”:
Utilitate – testare program

Mod generare:

Date iniţiale:  Inventar puncte (coordonate Nord, Est, Cotă)


 „Măsurători” (puncte)
 Staţii (pentru direcţii unghiulare şi distanţe),
 „De_La – La” (pentru diferenţe de nivel sau distanţe),
 Precizie de determinare poziţie

Pentru fiecare „măsurătoare”:


Calcule (plan):  orientare din coordonate
 0=<„abatere” unghiulară aleatorie<precizie/distanţă
 semn „abatere” (aleatoriu +1 sau -1)
 „viza”: orientare + abatere*semn + unghi orientare
(aleatoriu)

Exemplul 10: reţele fictive


Bibliografie
Bibliografie
Bibliografie
Bibliografie
Concluzii (dileme):
Este necesar (util)?
Dacă DA:
1. cine să-l dezvolte şi să-l întreţină?
2. cum să fie distribuit?
Dintre răspunsurile posibile:
 1:
 ANCPI;
 Centrul Naţional;
 UGR / OGR;
 Facultatea
 2:
 gratuit (autorizaţi, membri UGR / OGR),
 abonament,
 taxă (timp de utilizare în „cloud computing”)
Mulţumesc pentru atenţie