Sunteți pe pagina 1din 2

ANGAJAMENT

FIȘA DE LECTURĂ NR.


Subsemnatul................................................................................., vârsta........, de profesie...............,
domiciliat în .................................................................................., încadrat la SC Gimn. „P.N. Grigorescu”-Titu, mă
oblig să restitui la termen și în aceeași stare cărțile împrumutate, trecute în fișa de lectură. În caz de nerestituire a
cărților după prima înștiințare, mă oblig să plătesc contravaloarea acestora, adică lei.................... (...........................)
în termen de 30 de zile de la data emiterii înștințării. BI/CI seria..........NR..........................., emis
de ...........................................................NR.TEL:.........................................ELEV
NR.Matricol....................................

SEMNĂTURA..........................................................................
Nr DATA NR. SEMNĂTURA
crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar cititorului Semnătura
bibliotecar
1

ANGAJAMENT
FIȘA DE LECTURĂ NR.
Subsemnatul................................................................................., vârsta........, de profesie...............,
domiciliat în .................................................................................., încadrat la SC Gimn. „P.N. Grigorescu”-Titu, mă
oblig să restitui la termen și în aceeași stare cărțile împrumutate, trecute în fișa de lectură. În caz de nerestituire a
cărților după prima înștiințare, mă oblig să plătesc contravaloarea acestora, adică lei....................
(..........................................) în termen de 30 de zile de la data emiterii înștințării. BI/CI
seria..........NR..........................., emis de
...........................................................NR.TEL:.........................................ELEV
NR.Matricol........................................
SEMNĂTURA..........................................................................
Nr DATA NR. SEMNĂTUR
crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar A Semnătura
bibliotecar
cititorului
1

8
Nr DATA NR. CZU SEMNĂTURA DATA
crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar cititorului restituirii Semnătura
bibliotecar
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nr DATA NR. CZU SEMNĂTURA DATA


crt împrumut AUTORUL ȘI TITLUL cărții inventar cititorului restituirii Semnătura
bibliotecar
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23