Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Dă-ne iubire Atât de mare, cât de mare


Mare este credincioşia Ta
Dă-ne iubire, o, Doamne să o purtăm în priviri
Dragostea Ta printre oameni să ne-nsoţească
mereu
Dă-ne-o-nţelegere nouă să ne iubim 5. Crezul
ca şi fraţi
Dragostea Ta printre oameni fie mereu! Cred în Dumnezeu ca Tată, în Isus Cristos ca Fiu,
Cred în Duhul Sfânt că este, cred Cuvântul că e
viu.
2. Venim în a Ta prezenţă Cred că mai este iertare pentru tot ce-am făcut
rău,
Venim în a Ta prezenţă cu toţii să cântăm De aceea alerg la tronul Său.
Un cântec de mărire pentru Tine să-nălţăm.
Ne-ai dat o viaţă nouă şi harul Tău din plin, Cred că Domnul a fost jertfă pe un lemn
Venim cu mulţumire, o, Doamne, vrem să Te crucificat
slăvim. Şi-n mormânt lângă Golgota trupul I-a fost
îngropat.
Tu eşti Tatăl creaţiunii, Mielul Sfânt ce-ai Cred că a-nviat precum a zis şi viu s-a arătat
înviat De aceea la El am alergat.
Singurul ce-ai biruit şi păcatul ai zdrobit.
Tu pe noi ne-ai salvat de la moarte şi ne- Am luat hotărârea: înapoi nu voi da!
ai dat Cu privirea doar la cruce lumea-n spate-o
Libertate să venim, în prezenţa Ta să fim. voi lăsa;
Nu-mi va fi deloc ruşine Să afirm că sunt
creştin
Voi sluji mereu prin harul Său divin!
3. La Tine venim
Cred Cuvântul care spune: “Trebuie să te naşti
La Tine venim, la Tine venim din nou,
Mântuiţi în faţa Ta noi stăm Viaţa veche - spălată şi totul făcut nou.”
Cu capul sus, inima plină de laudă Cred că dragostea lui Dumnezeu se va
Ţie ne închinăm descoperi
Te preamărim, Te preamărim De aceea mai mult Îl voi iubi!
Îndurarea Ta o înălţăm
Căci ne-ai eliberat, lanţurile le-ai rupt Cred că este-un bine şi un rău, trăieşti şi apoi
Care ne-au robit. mori,
Cred că Biblia este harta spre a cerului comori.
Noi Te iubim, noi Te iubim Cred că nu sunt singur cu Cristos, pe mulţi, El a
Al Tău nume mare-L înălţăm salvat,
De aceea credinţă I-am jurat.
Căci în Tine e puterea, în Tine-i măreţia
Prin care suntem biruitori Vom sluji mereu prin harul Său divin!
Ţie ne-nchinăm, Ţie ne-nchinăm
Cu podoabe sfinte în faţa Ta stăm
Doar pe tine Te-nălţăm 6. Ogoarele sunt gata de recoltă
Domneşte Tu printre noi.
Sunt aici, la dispoziţia Ta,
Cheamă-mă Te voi asculta.
4. Bunătăţile Domnului
Ogoarele sunt gata de recoltă
Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit Dar lucrătorii sunt aşa puţini,
Niciodată, niciodată Mă dăruiesc, o, Doamne-n întregime
Îndurările Lui nu sunt la capăt Ca să culeg recolta dintre spini.
Niciodată, niciodată Sunt aici, la dispoziţia Ta, ...

Ci-n fiecare dimineaţă se-nnoiesc E timpul potrivit pentru popoare


Se-nnoiesc Mai sunt în lume încă mari comori
Mare este credincioşia Ta Isus mai cheamă oameni în lucrare
Să fie toţi cu El biruitori.
Sunt aici, la dispoziţia Ta, ...

Suntem noi sare pentru lumea-aceasta?


În întuneric suntem noi lumini?
Trăim cu Domnu-n vorbă şi în faptă?
Să ştie lumea că suntem creştini.
Sunt aici, la dispoziţia Ta, ...