Sunteți pe pagina 1din 1

Formular INFORMATII GENERALE

Operator economic
…………………………………..
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele operatorului economic: ______________
2. Codul de inregistrare fiscala: ______________
3. Adresa sediului central: ______________
4. Telefon: ______________, Fax: ______________, E-mail: ______________
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare: ___________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________________
(adrese complete, telefon/fax)
8. Principala piata a afacerilor: ______________
9. Cifra anuala de afaceri, pe ultimii 3 ani:
___________________________________________________________________________
Cifra de afaceri Cifra de afaceri
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(LEI) (echivalent EURO)
____________________________________________________________________________
1) .................
___________________________________________________________________________
2)...............
___________________________________________________________________________
3) .................
____________________________________________________________________________
Media anuala:
___________________________________________________________________________

Data completării ............................

Operator economic,
......................
(semnătura autorizată)

S-ar putea să vă placă și