Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa la HCNSU nr. 83 din 08.10.

2021

Lista
cu noile categoriile de produse, stocuri de urgență medicală, de
strictă necesitate, necesare pentru asigurarea monitorizării
permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților
de învățământ

Nr. Cantitate
Denumire
Crt. (buc. )
Teste rapide de determinare a
1. antigenului SARS-CoV-2 efectuate din 70.000.000
probă de salivă

Pagina 1 din 1