Sunteți pe pagina 1din 1

Mijloace materiale de probă

Art. 197
Obiectele ca mijloace de probă
(1) Obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite, precum şi orice alte
obiecte care pot servi la aflarea adevărului sunt mijloace materiale de probă.
(2) Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de probă care au fost folosite sau au fost
destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt
produsul infracţiunii.
CAPITOLUL XI
Înscrisurile
Art. 198
Mijloacele de probă scrise
(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau
împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.
(2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală
sau ale instanţei de judecată este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de
organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a)–c) constituie acte de sesizare a organului de
urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal.

Mijloacele materiale de probă


- sunt mijloace materiale de probă obiectele care conţin (de pildă, corpul persoanei
care a suferit leziuni traumatice în urma violenţelor exercitate asupra sa) sau poartă o
urmă a faptei săvârşite (de exemplu, obiectele pe care s-au descoperit urme biologice
ale infractorului), precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului (de
exemplu, facturile false găsite la sediul unei societăţi comerciale şi înregistrate fictiv în
contabilitate);
- corpurile delicte sunt de asemenea mijloace materiale de probă; acestea sunt
obiectele care: i) au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei
infracţiuni (de exemplu, chei mincinoase, instrumentele folosite pentru producerea de
precursori de droguri, calculatoarele folosite pentru falsificarea de bancnote etc.); ii)
sunt produsul infracţiunii [de pildă, înscrisurile falsificate (aceste vor fi utilizate numai
drept corpuri delicte, iar nu ca înscrisuri), bunurile sustrase ca urmare a săvârşirii
infracţiunii de furt etc.]
- la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată orice persoană
care deţine un mijloc material de probă este obligată să-1 prezinte; mijloacele materiale
de probă pot fi ridicate cu ocazia efectuării unei cercetări la faţa locului, percheziţii, ori
prin procedeul probatoriu al ridicării silite etc.;
- mijloacele materiale de probă au aceeaşi valoare probatorie ca orice alt mijloc de
probă, fiind supuse principiului liberei aprecieri a probelor; în cazul în care mijloacele
materiale de probă constituie probe directe acestea vor fi reţinute întotdeauna pentru
stabilirea situaţiei de fapt; dacă mijloacele materiale de probă sunt probe indirecte,
reţinerea sau înlăturarea lor se va realiza în funcţie de modul în care acestea se
coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.