Sunteți pe pagina 1din 4

Resursele turistice

1. Argumentarea importantei resurselor turistice


Valorificarea resurselor turistice permit pă strarea tradiţiilor şi
obicerurilor care pot deveni surse atractive pentru turism.
Revigorarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale( festivaluri folclorice,
tâ rguri ţă ră neşti. hramuri) sunt astfel importante pentru că ţin treaz
spiritul româ nesc şi totodată recompensează pe cei care se dedică
acestor activită ţi fă câ nd posibilă atragerea unor valori umane
autentice.Trebuie amintită şi crearea posibilitată ţii întreţinerii şi
amenajă rii spaţiilor turistice.
2. Determinarea principiilor obiective de interes
turistice

Cetatea Soroca
Se găseşte în mijlocul oraşului Soroca, la circa 160 km spre
nord de Chişinău. În perioada medievală cetatea Soroca
făcea parte dintr-un vast sistem defensiv al Moldovei. Ea a
fost construită la trecătoarea peste Nistru pe locul unor
fortificaţii mai vechi. La 1499, din porunca lui Ştefan cel
Mare, este înălţată o cetate pătrată din lemn. Între anii 1543-
1546, în timpul domniei lui Petru Rareş, cetatea este rezidită
din temelie de piatră, aşa cum o vedem şi astăzi. Fortăreaţa
este unicul monument medieval din Moldova, care s-a
păstrat aşa cum l-au conceput meşterii, iar în bastionul de la
intrare există o biserică mică militară. Tot aici mai puteţi
vizita monumentul „Lumânarea Recunoştinţei” (ridicat pe
stâncă, deasupra Nistrului, este una dintre cele mai
importante zidiri în istoria modernă a Moldovei) şi
mănăstirea Cosăuţi.
Complexul muzeal „Orheiul Vechi”
Situat într-un defileu stâncos, adânc de peste 200 m, al râului
Răut, Complexul muzeal Orheiul Vechi reprezintă una dintre
cele mai vestite zone cu vestigii ale stabilirii diferitor
civilizaţii în perimetrul dintre Nistru şi Prut. Este unul din cele
două locuri din lume, unde s-au păstrat ruinele oraşului din
perioada Hoardei de Aur. În cavernele de piatră se atestă
prezenţa primelor aşezăminte umane vechi de peste cîteva
sute de mii de ani. Pe dealul stâncos, în secolele V-III î.e.n., a
existat o puternică fortificaţie a geto-dacilor. Suprafaţa
complexului arheologic este extraordinar de mică pentru
numărul mare al monumentelor naturale şi de arhitectură
descinse direct din istorie şi legendă. Aici, turiştii mai pot
vizita muzeul „Curtea ţărănească” (sec. XIX), rezervaţia
peisagistică „Trebujeni” 

Mănăstirea Căpriana
Într-o zonă pitorească de codru, în centrul Moldovei, se
găseşte una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova –
Căpriana (întemeiată în 1429). Ea a fost ctitorită de diferiţi
domnitori, printre care şi Ştefan cel Mare, şi timp îndelungat
a servit drept reşedinţă a mitropolitului Moldovei. Fiind
închisă şi devastată în anii postbelici, ea se redeschide
printre primele în 1989, devenind foarte curând un simbol al
renaşterii naţionale. La Căpriana a existat şi cea mai mare
bibliotecă mănăstirească din Moldova, cu preţioase daruri
domneşti. Tot aici mai puteţi vizita bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (1545), „Sfântul Nicolae” (1840), „Sfântul
Gheorghe” (1903); rezervaţia peisagistică „Căpriana-
Scoreni”; stejarul lui Ştefan cel Mare; cea mai veche
rezervaţie din Moldova – „Codri”; mănăstirea Răciula; fabrica
de vin „Cojuşna”.

Vinăria Cricova
Cele mai mari beciuri din lume se găsesc în Moldova, la doar
câţiva kilometri spre nord de Chişinău, în localitatea Cricova.
Aici se întinde în subteran un adevărat oraş al vinificatorilor,
cu străzi, săli de degustare, depozite etc. Lungimea totală a
galeriilor de la Cricova depăşeşte 60 km în subteran. În
liniştea subsolurilor de aici, 30 milioane de litri de vin îşi
capătă calităţile sale preţioase şi incomparabile. Pe străzile
subterane „Cabernet”, „Feteasca”, „Pinot” se pot deplasa
autobuze cu turişti, însoţiţi de ghizi experimentaţi. Vinoteca
Cricova dispune de cea mai bogată colecţie pe întreg spaţiul
ex-sovietic. În Cricova sunt produse vinuri spumante,
respectându-se cu stricteţe tehnologia clasică franceză.
Astfel, Cricova a devenit o veritabilă carte de vizită a
Moldovei.

Vinăria Purcari
La sudul Moldovei, într-o zonă liniştită, pe o muchie de deal, se
înalţă o cetate renovată. Anume aici se produc minunatele vinuri
de Purcari, apreciate cu premii şi medalii la cele mai importante
festivaluri internaţionale în ultimii 150 de ani. Ar fi păcat să
vizitezi ţara noastră şi să nu guşti din vinul de Purcari pe care,
cică, însăşi Regina Marii Britanii îl servea în fiecare zi la masă,
încă din 1974. Vinăria se mândreşte cu galerii subterane care
adăpostesc o colecţie remarcabilă de vinuri cu brandul Purcari,
printre care se numără exemplare care datează încă din anul
1948. Vinurile din Purcari concurează cu cele mai renumite vinuri
din Burgundia şi Bordeaux. „Negru de Purcari” a înfrumuseţat
masa împăratului rus Nicolai II, iar în beciurile de vin ale reginei
britanice Victoria, care era cunoscută datorită gusturilor sale
exigente, întotdeauna s-a păstrat vinul din Purcari. Aceste vinuri
au obţinut mai mult de 30 de medalii la diferite concursuri.

A realizat Dermenji Maria

S-ar putea să vă placă și