Sunteți pe pagina 1din 1

Directorului General

al Agenției
ției Proprietății Publice
Dlui COZONAC Eugeniu
Copie:
Dnei Natalia GAVRILIȚA
Prim-ministrul Republicii Moldova
Dlui Andrei SPÎNU,
Viceprim-ministru,
ministru, Ministrul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale

Nr. 290, data: 29/10/2021


Ref: Contractul de Parteneriat Public-Privat
Public Privat Nr.01/PPP/AN/18 din 24 august 2021 (CPPP)

Stimate dle Director General,


După cum cunoașteți din coresponden
corespondența anterioară, Partenerul Privat a avizat că din 01
noiembrie 2021 va înceta acoperirea costurilor cu utilită
utilități (energie electrică, apă și canalizare, gaz
natural, etc.) pentru obiectul ”Chi
”Chișinău Arena”, dar și a costurilor
osturilor asociate pazei obiectului
(anexat notificarea cea mai recentă privind la demobilizarea din șantier).
Preliminar am convenit cu compcompania GCC Securitate” SRL care asigurăă în prezent paza
obiectului pentru Partenerul Priva
Privat ” să continue îndeplinirea activităților
ților de pază a comp
complexului
în aceleași
și condiții financiare pe care le-au
l avut anterior, în special șii tinînd cont că compania
respectivă cunoaște obiectul și specificul acestuia.
acestuia
În acest sens suntem constrânși
constrân de circumstanțe să intrăm în relații contractuale
ontractuale cu această
companie pe un termen scurt, până nu vor fi identificate
i alte soluții, chiar și în pofida faptului că
nu avem acoperire financiară pentru costurile respective
respective. Sperăm că este o soluție ție de scurtă durată
durată,
dar nu ne putem permite să lăsăm obiectul fără de pază.
Ca soluții alternativă ar fi implicarea companiei Î.S. ”Servicii Pază” al MAI (pentru pază) și a
Inspectoratului General de Carabini
arabinieri (pentru patrulare). Oricum angajarea rea acest
acestor entități de
stat presupune semnarea unor acorduri
acorduri, care iarăși au efecte financiare pe care nu suntem în stare
s
la momentul actual să le onorăm.
În acestă ordine de idei rugăm respectuos să ridicați problemele cu care
re ne confruntăm la un
nivel ierarhic superior (Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Suprem de Securitate) pentru a
debloca situația creată.. După cum cunoașteți
cunoașteți Consiliul societății a respins propunerea de
autorizare a procesului de conservare a complexului.

Cu stimă,
Calancea Eduard
Administrator
mob.: 062161901
e-mail: admin@chisinauarena.md