Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

1. FUNCŢIA: - vopsitor
2. LOCUL DE MUNCĂ: - dana 20 Port Galati si oriunde interesele societatii o impun.
3. CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
3.1. STUDII: - absolvent al scolii generale de 8 ani.
3.2. EXPERIENŢĂ: - minim un an in domeniul vopsitoriei navale ;
3.3. APTITUDINI:-conştinciozitatea în îndeplinirea sarcinilor primite;
3.4. CERINŢE SPECIALE: - nu este cazul.
3.5. CARACTERISTICI COMPORTAMENTALE:- adaptabilitatea;
4.VECHIMEA: - minim un an .
5. RELAŢII:
5.1 IERARHICE:- se subordonează – administratorului
5.2 DE COLABORARE: - cu tot personalul societăţii .
6. ATRIBUŢII:
-participa activ la toate activitatile auxiliare procesului de productie:
_incarcarea, descarcarea tuturor materialelor necesare procesului de lucru;
_recuperarea deşeurile si depozitarea in spatiul amenajat;
_grunduirea si vopsirea tablelor inlocuite;
_deschiderea si inchiderea gurilor de vizita;
_transportul pompei submersibile la locul inundat;
_curatarea puntilor de resturi materiale;
-participa activ la toate activitatile administrative: maturat, sapat, taiat iarba, adunat si taiat lemne, vopsit.
-participa activ la toate actiunile de prevenire si combatere a poluarii;
7. RESPONSABILITĂŢI
- realizeaza dispoziţiile primite ierarhic;
- organizeaza locul de muncă si pregăteste conditiile de lucru;
- desfăsoara activitatea in deplină securitate a muncii;
- să nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, în
afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa
accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
- sa nu consume bauturi alcoolice si sa nu tolereze consumul acestora de catre ceilalti angajati;
- sa respecte prevederile cuprinse in regulamentul intern, contractul individual de munca;
- să foloseasca echipamentul individual de lucru si de protecţie, sa solicite un nou echipament atunci cind
din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare;
- să participe la instruire, să-şi însuşească şi să respecte normele de tehnica securităţii muncii, prevenirea
incendiilor, protecţia mediului înconjurător
- să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic orice accident suferit de persoana proprie sau de alti angajati,
pericol de accidentare, incendiu sau poluare care ar pune in pericol patrimoniul societatii, viata si integritatea
corporala sau sanatatea oamenilor;
-sa pastreze in bune conditii dotarile si amenajarile de la locurile de munca;
- sa efectueze examinarile medicale conform legii;
-sa respecte programul de munca, sa foloseasca integral si eficient timpul de lucru;
-sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in incinta societatii;
-sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca;
-să-şi înregistreze prezenţa la începutul şi sfârşitul programului de lucru, prin semnătură în condica de
prezenţă ;
-să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic ;
-să aducă, imediat, la cunoştinţa şefului ierarhic, orice eveniment care ar putea conduce la o stare de
inactivitate a personalului salariat ;
-să se comporte corect şi civilizat în cadrul relaţiilor de serviciu şi să ia atitudine împotriva
manifestărilor necivilizate;
- să părăsească unitatea după terminarea programului de lucru.
-sa nu promoveze sau sa participe la jocuri si glume periculoase.
8. PROGRAMUL DE LUCRU
Se lucreaza 8 ore/zi, de luni pina vineri
9. MEDIUL DE ACTIVITATE
Activitatea se desfasoara in aer liber, cit si spatii inchise.
10. SITUATII DE RISC
Risc de accidentare prin: lovire, strivire, intepare, electrocutare, inecare, ardere.
Este necesara utilizarea echipamentului de protectie: costum salopeta, bocanci, casca de protectie,
manusi, costum vatuit.
11.CERINTE PENTRU EXERCITARE
cerinte medicale:
- integritate anatomofunctionala a membrelor superioare si inferioare;
- rezistenta la efort fizic;
- acuitate vizuala si cromatica normala;
- acuitate auditiva normala
cerinte psihice
- spirit de observatie, memorie vizuala;
- stabilitate si mobilitate a atentiei;
- rapiditate si precizie in miscari;
- rezistenta la sarcini de lucru repetitive;
- respectarea riguroasa a regulilor si instructiunilor;
activitati fizice
- ridicare greutati;
- transport obiecte;
- lucru in pozitii diferite (aplecat, ghemuit);
- catarare (scari, schele, rampe);
- intindere (extensie corporala);
- folosire a miinilor;
- folosire a degetelor;
- mentinere a echilibrului fizic.
12. SANCŢIUNI: - neîndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor conform fişei postului atrage , după caz ,
sancţionarea disciplinara , administrativă , materială sau penală .

TITULAR POST