Sunteți pe pagina 1din 2
 
Data:
17.11.2021
 Afi
ș
are pâna la data:
16.12.2021
INFORMARE CONSUMATORI RECHEMARE PRODUS
Vă informăm că societatea
COPANEX S.R.L
. a ini
țiat retragerea de la comercializare a produsului "
PIPOTE PUI 500G
", ca urmare
 a eviden
țierii prezenț
ei
Salmonella
 
Enteritidis
 
în produs.
 
CARREFOUR ROMÂNIA S.A.
retrage de pe pia
ță
 
ș
i
recheamă
 de la
consumatori
 
următorul
 
 produs
 
cu
 datele de
identificare de
 
mai
 
 jos:
 
Denumire
 
 produs:
 
PIPOTE PUI 500G COPANEX
 
Cod
 EAN:
7896589533311
Lot/DLC:
 
080921 /
15.06.2022
Salmonella poate provoca afecțiuni grave stomacale sau intestinale (salmoneloza).
 Se
recomandă
 
 persoanelo
 
care
 de
ț
in
 produse
 din
lotul
 
descris
 
mai
 
sus
 
 
nu
 le
consume,
 
ci
 
 le
distrugă
 
sau
 
 le
aducă
 
înapoi
 în
magazinele
 de
unde
 le-
au
 
cumpărat.
 
Contravaloarea
 
 produselor 
 va fi
returnată,
 
fără
 a fi
necesară
 
 prezentarea
 
 bonului
 
fiscal.
 
Pentru
 
informaț
ii
suplimentare,
 
 puteț
i
contacta
 
Carrefour 
 
România
 S.A.:

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505