Sunteți pe pagina 1din 1

Româ nia Telefon: 021.313.01.

00
Strada Ș tirbei Vodă nr.79-81 Fax: 021.313.01.15
Sector 1, București e-mail: presa@pna.ro
Cod poștal 010106 www.pna.ro
Parchetul de pe lâ ngă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 09/12/2021


Nr. 1275/VIII/2

Către, SORINA MATEI

La solicitarea dvs. din data de 02 decembrie 2021, Biroul de Informare şi


Relaţii Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

În perioada 01 ianuarie 2021-01 decembrie 2021, S.R.I a înaintat către


instituția noastră un număr de 40 note de informare.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE