Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE

EVOLUȚIA REZULTATELOR
ÎNREGISTRATE LA EXAMENUL
NAȚIONAL DE BACALAUREAT

2014 – 2021
Rata de promovare a candidaților ce au finalizat cursul liceal în acest an
în liceele teoretice este de 93,98%, care este aproximativ aceeași față de
anul 2019. În ultimii ani rata de promovare în licee a crescut cu circa 23
de puncte procentuale, de la 71,39% în 2014 la 93,98% în 2021.
Rata de promovare a absolvenților din licee
100 95.07
92.72 93.98
91.58
90 86.33
82.45
80
71.39
70

60

50

40

30

20

10

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Rata de promovare 71.39 82.45 86.33 91.58 92.72 95.07 93.98
Rata de promovare a examenului național de bacalaureat, pentru
candidații de la profilul real din licee este una similară cu rata de
promovare pentru candidații de la profilul umanist. Al patrulea an
consecutiv, rata de promovare la ambele profiluri este mai mare de 91%.

Rata de promovare pe categorii de candidați în funcție de profil


100 95.06 95.11 94.39
91.99 91.85 93.12 93.5
91.34
88.93
90
83.81
80.84 81.8
80 77.42

70
64.16

60

50

40

30

20

10

0
Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee
(absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul
examenului), 2014 examenului), 2015 examenului), 2016 examenului), 2017 examenului), 2018 examenului), 2019 examenului), 2021
Real 64.16 80.84 81.8 91.34 91.85 95.06 93.5
Umanistic 77.42 83.81 88.93 91.99 93.12 95.11 94.39
Rata de promovare a examenului național de bacalaureat pentru
candidații din liceele din mediul urban este mai mare decât cea a
candidaților din licee din mediul rural.

Rata de promovare a candidaților din licee în funcție de locul de reședință


100 94.69
92.65 93.55
91.29
87.66 87.62 88.87 89.12
90 84.81 84.5
82.27
80 75.07 76.7

70 64.71

60

50

40

30

20

10

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Urban 75.07 84.81 87.66 92.65 93.55 89.12 94.69
Rural 64.71 76.7 82.27 87.62 88.87 84.5 91.29
Rata de promovare pentru candidații din licee la toate disciplinele de
examen este mai mare de 93%.

Rata de promovare a candidațiilor din licee pe discipline


102

100

98

96

94

92

90

88
LL română
LL română LL română LL rusă Limba engleză Limba franceză Ist. rom. și univ. Geografia
alolingvi LL rusă (U) Matematica (R)
(R.S.T) (U.A) (R.A.S.T) (U.R.A.S.T) (U.R.A.S.T) (U) (R.U.A.S.T)
(U.R.A.S.T)
2018 97.53 99.67 97.75 98.8 98.89 97.44 93.66 92.17 97.92 97.8
2019 98.4 99.69 98.06 99.47 98.57 96.7 97.82 95.4 99.03 98.8
2021 97.5 99.7 96.95 99.61 96.97 96.81 96.77 93.64 98.88 98.52
Peste 100 de licee au înregistrat rata de promovare de 100% a examenului
național de bacalaureat. Numărul acestor licee s-a mărit față de anul 2014
de peste 4 ori.

Numărul liceelor cu rata de promovare de 100%


140
128

120

106 108

100

80
80

66

60

43
40

23
20

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Numărul liceelor 23 43 66 80 106 128 108
În sesiunea de bacalaureat 2021, în fiecare al treilea liceu din țară, a fost
înregistrată rata de promovare de 100%.

Procentul de licee cu rata de promovare de 100%


50

44.3
45

40
35 34.18
35

30 27.5

25

20 19.02

15
11.5
10
5.07
5

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Procentul de licee 5.07 11.5 19.02 27.5 35 44.3 34.18
Media aritmetică a mediilor la examenul național de bacalaureat pentru
absolvenții din licee s-a majorat constant în ultimii ani.

Media aritmetică a mediilor la examenul național de bacalaureat pentru


absolvenții din licee
7.3

7.19
7.2

7.1
7.04

6.89
6.9

6.8
6.7 6.71
6.7
6.63
6.6 6.57

6.5

6.4

6.3

6.2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Media mediilor 6.57 6.63 6.7 6.71 6.89 7.04 7.19
Media la examenul național de bacalaureat pentru absolvenții din licee
s-a majorat în ultimii ani atât pentru elevii de la profilul real, cât și
pentru cei de la profilul umanist.

Media la examenul național de bacalaureat pe categorii de candidați în funcție


de profil
9

8 7.74
7.37 7.5
7.1 7.25
6.84 6.9 6.82 6.95
7 6.5 6.66
6.37 6.42 6.46

0
Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee Candidați din licee
(absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul (absolvenți din anul
examenului), 2014 examenului), 2015 examenului), 2016 examenului), 2017 examenului), 2018 examenului), 2019 examenului), 2021
Real 6.84 6.9 7.1 7.25 7.37 7.5 7.74
Umanistic 6.37 6.42 6.5 6.46 6.66 6.82 6.95
Media la examenul național de bacalaureat pentru absolvenții din licee
s-a majorat în ultimii ani, atât pentru elevii din mediul urban, cât și
pentru cei din mediul rural.

Media la examenul național de bacalaureat a candidaților din licee în funcție de


locul de reședință
7.4
7.26

7.2
7.09

7 6.96
6.9

6.79 6.77
6.8 6.76
6.72
6.66
6.6
6.6
6.51

6.37 6.37 6.39


6.4

6.2

5.8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Urban 6.66 6.72 6.76 6.79 6.96 7.09 7.26
Rural 6.37 6.37 6.51 6.39 6.6 6.77 6.9
Nota medie generală pentru candidații din licee s-a majorat constant în
ultimii ani.

Nota medie a candidaților din licee pe discipline


8
7.46 7.4
6.91 7.03 7.01 7.06 7.2 7.05 7.03 6.92 6.95 6.95 7.04 7.19
6.74 6.82 6.81 6.86 6.73
7 6.56 6.62 6.54 6.62 6.59 6.67
6.27 6.19 6.34 6.41
6.15 6 6.21 6.21
6

0
LL română
LL română LL română LL rusă Limba engleză Limba franceză Ist. rom. și Geografia
alolingvi LL rusă (U) Matematica (R) Total discipline
(R.S.T) (U.A) (R.A.S.T) (U.R.A.S.T) (U.R.A.S.T) univ. (U) (R.U.A.S.T)
(U.R.A.S.T)
2018 6.91 7.06 6.56 6.27 6.15 7.05 6.21 6.41 6.21 6.67 6.73
2019 7.03 7.2 6.62 6.19 6 7.03 6.92 6.82 6.59 6.95 7.04
2021 7.01 7.46 6.54 6.62 6.34 7.4 6.74 6.81 6.86 6.95 7.19
Numărul liceelor care au înregistrat rata de promovare de 100% a
examenului național de bacalaureat și o medie mai mare sau egală cu
7.00 s-a majorat în ultimii ani. Numărul acestor licee s-a mărit față de
anul 2014 de 7 ori.

Numărul de licee cu rata de promovare de 100% și media mai mare sau egală cu 7.00
90

80 80
80

70

60
55

50

40

30
30
21
20 17
11
10

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Numărul de licee 11 17 21 30 55 80 80
Se atestă diminuarea discrepanței între media pe treapta de liceu și
media la examenul național de bacalaureat.
400

350 337

300

259
250

200
200

159
149
150
124
110
100 87
78

43 47 41
50 33
29
17 20
7 3 2 5 1
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
> 1.5 pct. 337 259 200 149 110 87 41
> 2 pct. 159 124 78 47 33 20 5
> 2.5 pct 43 29 17 7 3 2 1

> 1.5 pct. > 2 pct. > 2.5 pct

S-ar putea să vă placă și