Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCĂ

ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE – REPARAŢII MT, JT


1 PROCESUL DE MUNCĂ

Electricianul întreţinere - reparaţii MT, JT execută lucrările specifice de mentenanţă, reparaţii,


intervenţii şi alte lucrări specifice în instalaţiile electrice de medie şi joasă tensiune ale beneficiarilor
pe bază de contract.

2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Celule de medie tensiune;
- Transformatoare de putere;
- Tablouri de distribuţie;
- Aparat de sudare electric tip transformator;
- Trusă scule;
- Trusă electrician;
- Gaşe – autorizaţii legători de sarcină;
- Scurtcircuitoare mobile;
- Prăjini electroizolante;
- Indicatoare de tensiune;
- Detectoare de tensiune;
- Aparte de măsură;
- Echipamente şi dispozitive de lucru specifice;
- Materiale şi componente specifice lucrărilor;
- Autovehicule de transport la locul de muncă;
- Utilaje pentru realizarea lucrărilor;
- Scule pentru defrişat şi fasonat material lemnos;

SARCINA DE MUNCĂ
- Sosire la program;
- Verificarea personalului din punctul de vedere al protecţiei
muncii şi al cunoştinţelor tehnice necesitate de sarcina de muncă;
- Instruirea personalului echipei constituite;
- Constituirea bazei materiale necesare;
- Deplasarea la lucrare cu mijloc de transport auto;
- Primeşte zona de lucrare de la un admitent din personalul
operativ;
- Admiterea la lucrare şi asigurarea zonei de lucru;
- Executarea lucrărilor de revizii, reparaţii, mentenanţă în instalaţiile
electrice;
- Executarea de lucrări conexe – construcţii, vopsitorie, sudură,
transporturi, etc.
- Defrișare vegetaţie;
- Întoarcerea la sediu;

MEDIUL DE MUNCĂ
Mediul de muncă se caracterizează prin:
- Lucru în aer liber şi în interior, indiferent de anotimp şi condiţiile atmosferice;
- Temperaturi scăzute în anotimpul rece;
- Temperaturi ridicate pe timpul verii;
- Curenţi de aer în permanenţă;
- Pulberi pneumoconiogene;
- Radiaţii UV la sudarea electrică;
- Nivel de iluminare scăzut în incinte;
- Vapori de la solvenţii organici sau vopsele;
- Aerosoli toxici de la spray-urile de vopsea;
- Lucrul în traficul urban pe artere cu circulaţie intensă (zgomot de fond urban);
- Execută lucrări la înălţime;
- Umiditatea aerului ridicată în zonele de lucru subterane.

3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
1. Organe de maşini în mişcare: scule mecanice, electrice, echipamente electrice cu
mecanisme în mişcare
2. Lovirea de către mijloacele de transport auto şi CF la deplasare cu mijloace auto şi
utilaje precum şi la deplasarea între locurile de muncă sau în trafic
3. Cădere de scule, materiale etc. de la înălţime (lucrul lucrul suprapus)
4. Scurgere de ulei în ochi de la neetanşeităţile transformatoarelor etc.
5. Proiectare de corpuri sau particule în timpul lucrului
6. Surprindere de către masele aflate în faza de balans (ex. la scoaterea
transformatoarelor din punctele de transformare)
7. Jet de ulei cauzat de fisurarea accidentală a circuitelor hidraulice
8. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare şi înţepătoare)
► FACTORI DE RISC TERMIC
1. Arsuri termice cauzate de lucrul cu aparatul de sudare sau de la arc electric
2. Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere directă la radiaţia solară,
contacte electrice imperfecte cu încălziri locale
3. Temperatură coborâtă a elementelor atinse în timpul iernii (piese metalice, scule,
elemente izolaţie)
4. Lucrul cu flacără deschisă

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


1. Electrocutare prin atingere directă atingerea suprafeţelor aflate sub tensiune datorită:
- lucrului sub tensiune în contact
- defecte de izolaţie
- defecte de protecţie, îngrădire, avertizare etc.
2. Electrocutare prin atingere indirectă:
- defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul
- lipsa unor circuite de protecţie
- apariţia tensiunii de pas la control linii medie tensiune
► FACTORI DE RISC CHIMIC
1. Lucrul cu substanţe toxice şi/sau agresive
2. Lucrul cu substanţe inflamabile: uleiuri, vopsele, vaseline, diluant, alcool tehnic,
carburanţii pentru utilajele portabile (pompe)

B. MEDIUL DE MUNCĂ
► FACTORI DE RISC FIZIC
1. Temperatură ridicată vara şi scăzută în anotimpul rece, în exterior şi/sau instalaţii electrice expuse
mediului
2. Calamităţi naturale, cutremur, inundaţii, viscol, vijelie, grindină, trăznet
3. Curenţi de aer
4. Nivel scăzut de iluminare în incinte cu instalaţii electrice
5. Radiaţii UV de la sudarea cu arc electric - EIP adecvat incomplet, deteriorat
6. Pulberi pneumoconiogene (praf, particule provenite de la locurile de muncă învecinate)
► FACTORI DE RISC CHIMIC
1. Gaze, vapori, aerosoli toxici în mediul de lucru
2. Apariţia atmosferei potenţial explozive în cazul infiltraţiilor de gaze
► FACTORI DE RISC BIOLOGIC
1. Bacterii, viruşi, etc. de la gunoaie în descompunere din zona lucrărilor
2. Animale şi insecte periculoase

C. SARCINA DE MUNCĂ
► CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR
1. Executarea de lucrări de sudare cu personal necalificat în acest scop şi cu mijloace de protecţie
insuficiente
2. Dispunerea şi/sau executarea de lucrări specifice altor meserii
3. Impunerea montării scurtcircuitoarelor, de către admitent, fără identificarea instalației şi fără
verificarea prealabilă a lipsei de tensiune
4. Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie electroizolante
5. Executarea lucrărilor la înălţime fără alegerea echipamentului de protecţie adecvat
► SUPRASOLICITARE FIZICĂ
1. Poziţii de lucru forţate sau vicioase
2. Manipularea unor mase cu greutăţi peste limita admisă
► SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
1. Stress cauzat de ritm de muncă mare, decizii dificile în timp scurt, conştientizarea riscului de
electrocutare

D. EXECUTANT
► ACŢIUNI GREŞITE
1. Apropierea la o distanţă mai mică decât cea admisă prin norme de instalaţii aflate sub
tensiune sau demontarea îngrădirilor, respectiv depăşirea cu părţi ale corpului a planului de
montaj al acestora
2. Nerespectarea succesiunii operaţiilor la efectuarea manevrelor:
3. Montarea scurtcircuitoarelor mobile fără verificarea prealabilă a lipsei tensiunii
4. Staţionări şi deplasări în zone periculoase
5. Folosirea de scule cu defecţiuni şi/sau improvizate
6. Nefolosirea funiilor de ajutor la dirijarea sarcinilor
7. Utilizarea mijloacelor de legare neomologate ISCIR
8. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate,
elemente aparente pozate la sol)
9. Cădere de la înălţime
10. Nerespectarea lucrului în regim de “lucru cu foc deschis”
11. Comunicări accidentogene:

► OMISIUNI
1. Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (EIP) şi/sau a dispozitivelor de protecţie
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h.

LOCUL DE MUNCĂ:
ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE- ECHIPA DE EVALUARE:
REPARAŢII MT, JT

probabilitateClasa de
Consecinţa maximă

Nivel parţial
Clasa de gravitate
COMPONENTA FACTORI DE

de risc
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI DE RISC

previzibilă
(descriere, parametri)
MUNCĂ IDENTIFICAŢI

0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare: scule mecanice, electrice, echipamente electrice
INV. GR. III 4 2 3
cu mecanisme în mişcare
2. Lovirea de către mijloacele de transport auto şi CF la deplasare cu mijloace auto
DECES 7 4 6
şi utilaje precum şi la deplasarea între locurile de muncă sau în trafic
3. Cădere de scule, materiale etc. de la înălţime (lucrul lucrul suprapus) DECES 7 1 3

4. Scurgere de ulei în ochi de la neetanşeităţile transformatoarelor etc. INV. GR.III 4 2 3


FACTORI DE RISC
MECANIC 5. Proiectare de corpuri sau particule în timpul lucrului DECES 7 1 3
MIJLOACE DE
PRODUCŢIE 6. Surprindere de către masele aflate în faza de balans (ex. la scoaterea
DECES 7 1 3
transformatoarelor din punctele de transformare)
7. Jet de ulei cauzat de fisurarea accidentală a circuitelor hidraulice INV. GR.III 4 1 2

8. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare şi înţepătoare) ITM 3-45 ZILE 2 4 2

9. Arsuri termice cauzate de lucrul cu aparatul de sudare sau de la arc electric DECES 7 2 4
FACTORI DE RISC
TERMIC 10. Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere directă la radiaţia
ITM 3-45 zile 2 3 2
solară, contacte electrice imperfecte cu încălziri locale
0 1 2 3 4 5 6
11. Temperatură coborâtă a elementelor atinse în timpul iernii (piese metalice,
ITM 3-45 zile 2 2 2
scule, elemente izolaţie)
ITM 45-180
12. Lucrul cu flacără deschisă 3 3 3
zile
13. Electrocutare prin atingere directă atingerea suprafeţelor aflate sub tensiune
datorită:
- lucrului sub tensiune în contact DECES 7 4 6
- defecte de izolaţie
FACTORI DE RISC
- defecte de protecţie, îngrădire, avertizare etc.
ELECTRIC
14. Electrocutare prin atingere indirectă:
- defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul
DECES 7 4 6
- lipsa unor circuite de protecţie
- apariţia tensiunii de pas la control linii medie tensiune
15. Lucrul cu substanţe toxice şi/sau agresive DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC
CHIMIC 16. Lucrul cu substanţe inflamabile: uleiuri, vopsele, vaseline, diluant, alcool tehnic,
DECES 7 1 3
carburanţii pentru utilajele portabile (pompe)
17. Temperatură ridicată vara şi scăzută în anotimpul rece, în exterior şi/sau instalaţii
ITM 3-45 ZILE 2 3 2
electrice expuse mediului

18. Calamităţi naturale, cutremur, inundaţii, viscol, vijelie, grindină, trăznet DECES 7 1 3

19. Curenţi de aer ITM 3-45 ZILE 2 3 2


FACTORI DE RISC
FIZIC
MEDIUL 20. Nivel scăzut de iluminare în incinte cu instalaţii electrice ITM 3-45 ZILE 2 2 2
DE MUNCĂ
21. Radiaţii UV de la sudarea cu arc electric - EIP adecvat incomplet, deteriorat ITM 3-45 ZILE 2 2 2

22. Pulberi pneumoconiogene (praf, particule provenite de la locurile de muncă


ITM 3-45 ZILE 2 2 2
învecinate)
23. Gaze, vapori, aerosoli toxici în mediul de lucru DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC
CHIMIC 24. Apariţia atmosferei potenţial explozive în cazul infiltraţiilor de gaze DECES 7 2 4

FACTORI DE RISC 25. Bacterii, viruşi, etc. de la gunoaie în descompunere din zona lucrărilor ITM 3-45 ZILE 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6
BIOLOGIC 26. Animale şi insecte periculoase ITM 3-45 ZILE 2 5 3
27. Executarea de lucrări de sudare cu personal necalificat în acest scop şi cu
DECES 7 2 4
mijloace de protecţie insuficiente

28. Dispunerea şi/sau executarea de lucrări specifice altor meserii DECES 7 2 4

CONŢINUT 29. Impunerea montării scurtcircuitoarelor, de către admitent, fără identificarea


DECES 7 4 6
NECORESPUNZĂTOR instalației şi fără verificarea prealabilă a lipsei de tensiune

30. Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie electroizolante DECES 7 1 3


SARCINA
DE MUNCĂ 31. Executarea lucrărilor la înălţime fără alegerea echipamentului de protecţie
DECES 7 3 5
adecvat
ITM 45-180
32. Poziţii de lucru forţate sau vicioase 3 4 3
SUPRASOLICITARE ZILE
FIZICǍ ITM 45-180
33. Manipularea unor mase cu greutăţi peste limita admisă 3 4 3
ZILE
SUPRASOLICITARE 34. Stress cauzat de ritm de muncă mare, decizii dificile în timp scurt,
ITM 3-45 ZILE 2 4 2
PSIHICĂ conştientizarea riscului de electrocutare
35. Apropierea la o distanţă mai mică decât cea admisă prin norme de instalaţii
aflate sub tensiune sau demontarea îngrădirilor, respectiv depăşirea cu părţi ale DECES 7 3 5
corpului a planului de montaj al acestora
36. Nerespectarea succesiunii operaţiilor la efectuarea manevrelor:
DECES 7 1 3

37. Montarea scurtcircuitoarelor mobile fără verificarea prealabilă a lipsei tensiunii DECES 7 1 3
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE
38. Staţionări şi deplasări în zone periculoase DECES 7 1 3

39. Folosirea de scule cu defecţiuni şi/sau improvizate INV gr. III 4 1 2

40. Nefolosirea funiilor de ajutor la dirijarea sarcinilor DECES 7 1 3

41. Utilizarea mijloacelor de legare neomologate ISCIR DECES 7 1 3


0 1 2 3 4 5 6
42. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe
ITM 3-45 zile 2 4 2
denivelate, elemente aparente pozate la sol)
43. Cădere de la înălţime DECES 7 1 3

44. Nerespectarea lucrului în regim de “lucru cu foc deschis” DECES 7 1 3

45. Comunicări accidentogene: DECES 7 1 3

46. Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (EIP) şi/sau a dispozitivelor de


OMISIUNI DECES 7 2 4
protecţie
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 1/2014
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,59

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45
FACTORI DE RISC
LEGENDĂ

Organe de maşini în mişcare: scule mecanice, electrice, echipamente electrice cu mecanisme în


F1-
mişcare
Lovirea de către mijloacele de transport auto şi CF la deplasare cu mijloace auto şi utilaje
F2-
precum şi la deplasarea între locurile de muncă sau în trafic
F3- Cădere de scule, materiale etc. de la înălţime (lucrul lucrul suprapus)

F4- Scurgere de ulei în ochi de la neetanşeităţile transformatoarelor etc.

F5- Proiectare de corpuri sau particule în timpul lucrului


Surprindere de către masele aflate în faza de balans (ex. la scoaterea transformatoarelor din
F6-
punctele de transformare)
F7- Jet de ulei cauzat de fisurarea accidentală a circuitelor hidraulice

F8- Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare şi înţepătoare)

F9- Arsuri termice cauzate de lucrul cu aparatul de sudare sau de la arc electric
Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere directă la radiaţia solară, contacte
F10-
electrice imperfecte cu încălziri locale
Temperatură coborâtă a elementelor atinse în timpul iernii (piese metalice, scule, elemente
F11-
izolaţie)
F12- Lucrul cu flacără deschisă
Electrocutare prin atingere directă atingerea suprafeţelor aflate sub tensiune datorită:
lucrului sub tensiune în contact
F13-
defecte de izolaţie
defecte de protecţie, îngrădire, avertizare etc.
Electrocutare prin atingere indirectă:
defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul
F14-
lipsa unor circuite de protecţie
apariţia tensiunii de pas la control linii medie tensiune
F15- Lucrul cu substanţe toxice şi/sau agresive
Lucrul cu substanţe inflamabile: uleiuri, vopsele, vaseline, diluant, alcool tehnic, carburanţii
F16-
pentru utilajele portabile (pompe)
Temperatură ridicată vara şi scăzută în anotimpul rece, în exterior şi/sau instalaţii electrice expuse
F17-
mediului
F18- Calamităţi naturale, cutremur, inundaţii, viscol, vijelie, grindină, trăznet

F19- Curenţi de aer

F20- Nivel scăzut de iluminare în incinte cu instalaţii electrice

F21- Radiaţii UV de la sudarea cu arc electric - EIP adecvat incomplet, deteriorat

F22- Pulberi pneumoconiogene (praf, particule provenite de la locurile de muncă învecinate)

F23- Gaze, vapori, aerosoli toxici în mediul de lucru

F24- Apariţia atmosferei potenţial explozive în cazul infiltraţiilor de gaze

F25- Bacterii, viruşi, etc. de la gunoaie în descompunere din zona lucrărilor

F26- Animale şi insecte periculoase

F27- Executarea de lucrări de sudare cu personal necalificat în acest scop şi cu mijloace de protecţie
insuficiente
F28- Dispunerea şi/sau executarea de lucrări specifice altor meserii
Impunerea montării scurtcircuitoarelor, de către admitent, fără identificarea instalației şi fără
F29-
verificarea prealabilă a lipsei de tensiune
F30- Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie electroizolante

F31- Executarea lucrărilor la înălţime fără alegerea echipamentului de protecţie adecvat

F32- Poziţii de lucru forţate sau vicioase

F33- Manipularea unor mase cu greutăţi peste limita admisă


Stress cauzat de ritm de muncă mare, decizii dificile în timp scurt, conştientizarea riscului de
F34-
electrocutare
F35- Apropierea la o distanţă mai mică decât cea admisă prin norme de instalaţii aflate sub tensiune
sau demontarea îngrădirilor, respectiv depăşirea cu părţi ale corpului a planului de montaj al
acestora
F36- Nerespectarea succesiunii operaţiilor la efectuarea manevrelor:

F37- Montarea scurtcircuitoarelor mobile fără verificarea prealabilă a lipsei tensiunii

F38- Staţionări şi deplasări în zone periculoase

F39- Folosirea de scule cu defecţiuni şi/sau improvizate

F40- Nefolosirea funiilor de ajutor la dirijarea sarcinilor

F41- Utilizarea mijloacelor de legare neomologate ISCIR


Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate, elemente
F42-
aparente pozate la sol)
F43- Cădere de la înălţime

F44- Nerespectarea lucrului în regim de “lucru cu foc deschis”

F45- Comunicări accidentogene:

F46- Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (EIP) şi/sau a dispozitivelor de protecţie
FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE LM 1/2014

NIVEL MĂSURA PROPUSĂ


Nr. LOC DE MUNCĂ/
DE Nominalizarea măsurii Competenţe/ Termen
crt. FACTOR DE RISC
RISC răspunderi
Electrocutare prin atingere directă Măsuri tehnice:
atingerea suprafeţelor aflate sub asigurarea masurilor tehnice la lucrare
tensiune datorită: utilizarea de mijloace de protecţie electroizolante sef lucrare la lucrare;
- lucrului sub tensiune în Măsuri organizatorice: executant periodica;
1. 6
contact autorizarea electricienilor cond. l.m. la termen
- defecte de izolaţie instruirea de SSM ierarhic planificat/inopinat
- defecte de protecţie, dotarea cu EIP:
îngrădire, avertizare etc. Alte măsuri: control de SSM
Lovirea de către mijloacele de
Măsuri tehnice:
transport auto şi CF la deplasare
Măsuri organizatorice: cond. l.m. periodic
2. cu mijloace auto şi utilaje precum 6
instruirea de SSM ierarhic planificat/inopinat
şi la deplasarea între locurile de
Alte măsuri: control de SSM
muncă sau în trafic
Măsuri tehnice:
Impunerea montării
identificarea instalaţiei
scurtcircuitoarelor, de către sef lucrare la lucrare
verificarea lipsei de tensiune
3. admitent, fără identificarea 6 cond. l.m. periodic
Măsuri organizatorice:
instalației şi fără verificarea ierarhic planificat/inopinat
 instruirea de SSM
prealabilă a lipsei de tensiune
Alte măsuri: control de SSM
Electrocutare prin atingere
indirectă:
Măsuri tehnice:
- defecţiuni la instalaţia de
verificarea instalaţiilor de protecţie administratie
împământare şi legare la nul periodic
4. 6 Măsuri organizatorice: cond. l.m.
- lipsa unor circuite de planificat/inopinat
instruirea de SSM ierarhic
protecţie
Alte măsuri: control de SSM
- apariţia tensiunii de pas la
control linii medie tensiune
Măsuri tehnice:
Executarea lucrărilor la înălţime Măsuri organizatorice: executant la lucrare
5. fără alegerea echipamentului de 5 utilizarea EIP adecvat cond. l.m. periodic
protecţie adecvat instruirea de SSM ierarhic planificat/inopinat
Alte măsuri: control de SSM
Apropierea la o distanţă mai mică Măsuri tehnice:
decât cea admisă prin norme de identificarea instalatiilor la lucrare;
sef lucrare
instalaţii aflate sub tensiune sau Măsuri organizatorice: periodica;
6. 5 cond. l.m.
demontarea îngrădirilor, respectiv instruirea de SSM; la termen
ierarhic
depăşirea cu părţi ale corpului a  utilizarea echipamentului electroizolant planificat/inopinat
planului de montaj al acestora Alte măsuri: control de SSM
Măsuri tehnice:
Arsuri termice cauzate de lucrul cu
Măsuri organizatorice: cond. l.m. periodic
7. aparatul de sudare sau de la arc 4
 instruirea de SSM ierarhic planificat/inopinat
electric
Alte măsuri: control de SSM
Executarea de lucrări de sudare cu Măsuri organizatorice:
cond. e.o. periodic;
personal necalificat în acest scop autorizare sudori
8. 4 cond. l.m. la termen;
şi cu mijloace de protecţie dotarea cu EIP
ierarhic planificat/inopinat
insuficiente Alte măsuri: control de SSM
Măsuri tehnice:
Apariţia atmosferei potenţial detectare gaze executant la lucrare
9. explozive în cazul infiltraţiilor de Măsuri organizatorice: cond. l.m. periodic
gaze instruirea de SSM ierarhic planificat/inopinat
Alte măsuri: control de SSM
Măsuri tehnice: cond. e.o. periodic;
Dispunerea şi/sau executarea de
10. 4 Măsuri organizatorice: cond. l.m. la termen;
lucrări specifice altor meserii
Alte măsuri: control de SSM ierarhic planificat/inopinat
Măsuri tehnice:
Neutilizarea mijloacelor de Măsuri organizatorice: executant la lucrare
11. protecţie din dotare (EIP) şi/sau a 4 utilizare mijloace de protecţie adecvate cond. l.m. periodic
dispozitivelor de protecţie instruirea de SSM ; ierarhic planificat/inopinat
Alte măsuri: control de SSM
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 1/2014
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă evaluat este egal cu 3,47 , valoare
ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabilMERGEFORMAT.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 56
factori de risc identificaţi, numai 11 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3 astfel:, 4
încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare, 2 încadrându-se în categoria factorilor
de risc mare, iar ceilalţi 5 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 35% factori proprii mijloacelor de producţie;
 22% factori proprii mediului de muncă;
 17% factori proprii sarcinii de muncă;
 26% factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 67,86% dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 1/2014
NIVEL GLOBAL DE RISC:

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII
MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
EXECUTANTULUI
35,00%
26,00%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII FACTORI DE RISC PROPRII


DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
17,00% 22,00%

S-ar putea să vă placă și