Sunteți pe pagina 1din 3

Test de verificare a cunoștințelor pe linia situațiilor de urgență pentru angajații

Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava


Anul 2021

Secția: _________________________________________________
Numele și prenumele:_____________________________________
Data: __________________________________________________
Semnătura: ______________________________________________

1. Care legi stau la baza activității de apărare împotriva incendiilor și protecției civile în
România?:
a) Legea nr.481/2004
b) Legea nr.307/2006
c) Legea nr.349/2007.

2. Enumerați, vă rog care sunt pașii care trebuiesc făcuți la apariția unui incendiu? Aici
fiecare angajat, pe funcția pe care o ocupă (infirmier, îngrijitor, asistent, medic, medic șef
secție, etc), va detalia care sunt obligațiile,
îndatoririle.______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

3. Cunoșteți organizarea intervenție de stingere a incendiilor la locul de muncă și


nominalizarea personalului care asigură prima intervenție?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Care este rolul D-voastră în organizarea intervenție de stingere a incendiilor la locul de


muncă și nominalizarea personalului care asigură prima intervenție?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

5. Știți să folosiți un stingător?


________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

6. Dacă se întrerupe pătrunderea aerului în zona de ardere:


a) Focul arde încontinuu
b) Se stinge
c) Arde cu putere.

7. Știți să folosiți un hidrant interior?


________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

8. Anual, de câte ori faceți instructajul de apărare împotriva incendiilor și de protecție


civilă? Aici fiecare angajat, pe funcția pe care o ocupă (infirmier, îngrijitor, asistent,
medic, medic șef secție, etc), va
detalia.__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

9. În anul 2021 ați făcut practică cu un stingător?


________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

10. În anul 2021 ați făcut practică cu un hidrant interior?


________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Întocmit,
Cadru tehnic PSI
Ing.Acibotăriță Dan
Notă:
Toate întrebările sunt obligatorii. Fiecare angajat trebuie să dea acest test.
Alăturat aveți modul de verificare.

Numărul a b c
întrebării
1. x x
2. Răspuns
individual
3. Răspuns
individual
4. Răspuns
individual
5. Răspuns
individual
6. x
7. Răspuns
individual
8. Răspuns
individual
9. Răspuns
individual
10. Răspuns
individual