Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Soluţii

(4n + 2)(n + 1)
1. x = 4n + 1; 1 + 5 + 9 + ... + (4n + 1) = 231 ; = 231 ; 2n 2 + 3n − 230 = 0 ; n = 10, x = 41
2
3  3
2. x1 = 1, x2 = ; x ∈ 1, 
2  2
3. y > 1, y = x 2 + 1; f −1 : (1, ∞ ) → ( 0, ∞ ) , f −1 ( x ) = x − 1
4. Submulţimile cerute sunt de forma {1, a, b} , a, b ∈ {2,3,...,10} , adică C92 = 36 submulţimi cu trei elemente

5. ( 2 − m )2 + ( 2 + m )2 = 4 ; m ∈ {±2}
23π π  23π  π π 1 π 1
6. cos sin = cos  2π −  = cos sin = sin = .
12 12  12  12 12 2 6 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

12
1. (1 − i )  = ( −2i ) = 212 ∈ \ .
2 12
 
2. x 2 − 6 x + 5 = 0 ; x ∈ {1,5} .
3. f −1
: (1; ∞ ) → \ , f −1
( x) = ln ( x − 1) .
81
4. p = = 0,9 .
90
5. M (1,3) este mijlocul lui ( BC ) ; AM = 5 .
6. m ( m − 2 ) + 3 ⋅ ( −1) = 0 ; dar m > 0 , deci m = 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

( 2) (3 4) (4 5)
12 12 12
1. = 26 ; = 44 ; = 53 ; 26 < 53 < 44 ; 2, 4 5, 3 4

2. min f = − ; min f = −3
4a
3. x ∈ (1, ∞ ) ; lg ( x − 1)( 6 x − 5 ) = lg100 ; x = 5
6 1
4. p = =
90 15
5. ecuaţia perpendicularei din A pe d : 3x + 2 y − 26 = 0
7
6. cos 2α = 1 − sin 2 α =
9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

2
 1 1 
1.  −  = i = −1
2
 1 − i 1 + i 
 5 21 
2. V  − , −  ; xV , yV < 0 ⇒ V ∈ CIII
 2 4 
1 
3. 3x = t > 0 ⇒ 3t 2 − 10t + 3 = 0 , deci t ∈  ;3 , adică x ∈ {−1;1} .
3 
4. 9 ⋅ 9 numere aab ; 9 ⋅ 9 numere aba , 9 ⋅ 9 numere baa ; p = 0, 27
 2
5. − a ( 5a − 1) + 2 ( a + 1) = 0 ; a ∈ 1; − 
 5
6 ⋅ 10 ⋅ sin A 3 1
6. = 15 3 ; sin A = ; cos A = ; BC = 2 19
2 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii
2
1.
5
2. x ∈ 5 − 13,5 + 13  ; x ∈ {2,3, 4,5,6,7,8}
y
3. f ( x ) = y ⇔ 3log 2 x = y ⇔ x = 2 3 ⇔ x = 2 y > 1 ⇔ y > 0 (adevărat), deci
3

f −1 : ( 0; ∞ ) → (1; ∞ ) , f −1 ( x ) = 2 x .
3

4. Numărul căutat e dat de numărul funcţiilor g : {1, 2,3} → {1, 2,3, 4} ; 43 = 64 funcţii
x B + xD y + yD
5. E centrul paralelogramului E (3,3) ; = 3, B = 3 ; D(−1,10)
2 2
AC
6. = 2 R ; AC = 3
sin B

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. 495
2. f ( x) = ax 2 + bx + c ; a − b + c = 1, c = 1, a + b + c = 3 ; f : \ → \ , f ( x) = x 2 + x + 1
 π 3π 
3. cos 2 x sin x = 0 ; x ∈  , 
4 4 
4. A43 = 24
15
5. AB = 17, BC = 2 17, AC = 5; cos B =
17
c
6. R= ;R=6
2sin C

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. 1

2. max f = − ; max f = 0
4a
 1  1 π  7π 11π 
3. x = (−1) k arcsin  −  + kπ ; arcsin  −  = − ; x ∈  , .
 2  2 6  6 6 
4. Cn2 = 120 ; n = 16
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG π
5. ABDC paralelogram; AB + AC = AD , AB − AC = CB ; AD = CB ; ABDC dreptunghi; A =
2
6. Triunghiul este dreptunghic; S = 6, p = 6 ; r = 1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. z 4 = −4 ⇔ ( z + 2i )( z − 2i ) = 0 ⇒ z1 = −2i, z2 = 2i .
2. f (1) = 2, f (0) = 3 ; c = 3 , a = −2
3. 3
7 x + 1 = x + 1 ; x3 + 3 x 2 − 4 x = 0 ; x ∈ {−4,1,0}
4. A54 =120
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. AF = AE + EF ; FC = FD + DC ; FC = 2 AF ; A, F , C coliniare
56
6. p = 21 , S = 84 ; .
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
n (1 + x )
1. a1 = 1, an = a1 + ( n − 1) r = 2n − 1 = x . Sn = = n 2 = 225 ⇒ n = 15 ⇒ x = 29 .
2
2. ∆ = m 2 + 8m > 0 şi x1 − x2 = 3 ⇔ s 2 − 4 p = 9 ⇔ m 2 + 8m − 9 = 0 ⇒ m ∈ {−9;1} .
2 x =t > 0
3. 2 x = 2− x +1 + 1 ⇒ t = 2 ⇒ x = 1 .
15
4. C17 = C17
2
< C17
3
.
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. AC + BD = AB + 2 BC + CD = AD + BC = 3BC = 3 ⋅ 4 = 12 .

( ) ( )
6. Avem sin 2 1D + sin 2 2D + ... + sin 2 90D = sin 2 1D + cos 2 1D + ... + sin 2 44D + cos 2 44D + cos 2 45D + 1 =
91
2
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1 1 z2 + 1
1. z 2 + z + 1 = 0 ⇒ z 3 = 1 ⇒ z 4 = z , z ≠ 0 . Deci z 4 + =z+ = = −1 .
z4 z z
2. f ( x ) = ax + b , a ≠ 0 ; f ( f ( x ) ) = a 2 x + ab + b ; 2 f ( x ) + 1 = 2ax + 2b + 1 ; f ( x) = 2 x + 1 .
x +1 10
3.1 lg = lg ; x = 9 .
9 x
k k
4. Tk +1 = C10
k
⋅310− k
⋅ 33 ∈ _ ⇔ 33 ∈ _ ⇔ k #3 , cum k ∈ {0,1, 2,...,10} rezultă k ∈ {0,3,6,9} , deci 4 termeni
raţionali.
1 1
5. G  ;  .
3 3
G G G G −2
( )
6. u ⋅ v = −2 ; cos u , v =
41 ⋅ 13
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. a 2 = 2b ; a + 2 = 2 ⋅ 17 ; a = 32, b = 512 .
4
2. −3 ( −3 x + 2 ) + 2 = 0 ; x = .
9
 π 5π 
3. tg ( − x ) = −tgx ; tgx = 1 ; x ∈  ,  .
4 4 
4. 9 funcţii.
AD AE
5. AD = 2 DB; AE = 2 EC ⇒ = = 2 ⇒ DE & BC .
DB EC
7π π π  6+ 2
6. C =
12
; sin C = sin  +  =
3 4 4
; R=
c
2sin C
; R=3 ( )
6− 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. 1
2 x2 + 8x + 77  13 
2. =
; x ∈ − ,0 
x + 5x + 6
2 6  5 
1  π 5π 7π 11π 
3. 2 x = ± arccos + 2kπ , k ∈ ] ; x ∈  , , , 
2 6 6 6 6 
4. T7 = C12
6
⋅ a ;a =4
2 2 2
5. md = , md ′ = ; M (1,1) ∈ d , M ′ = s A ( M ) ⇒ M ′(−7,7) ; y − 7 = ( x + 7 ) ; d ′ : 2 x − 3 y + 35 = 0
3 3 3
4
6.
3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

( ) + (1 − i 3 )
2 2
1. 1 + i 3 = −4 ∈

2. x, y sunt rădacinile ecuaţiei a 2 − 4a + 3 = 0 , a ∈ {1,3} ; ( x, y ) ∈ {(1, 3) , ( 3, 1)}


3. 6 x − 2 = x + 6 ; x 2 − 24 x + 108 = 0 ; x ∈ {6,18}
4. Tk +1 = C9k x18−3k ; T7 = 84
9 8
5. d ′ ⊥ d , d ′ : 4 x + 3 y − 12 = 0 ; d ′ ∩ d = { A′} , A′  ,  ; d ( A, d ) = 2
5 5
1 3 1
6. cos B = , cos C = , cos 2C = ; cos B = cos 2C ⇒ m ( B ) = 2m (C )
8 4 8

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1 2 99  1
1. lg  ⋅ ⋅ ... ⋅  = lg = −2
2 3 100  100
a ∈ ( −∞;3)
  12 
2. a − 3 < 0 şi ∆ < 0 ⇒   12  , deci a ∈  0; 
a ∈  0; 5   5
  
1
3. x =
3
4. Cn = 45 ; n = 10
2

1 1
5. m AB = − ; y − 3 = − ( x − 2 ) ; x + 7 y − 23 = 0
7 7
AC π
6. = 2R ; B =
sin B 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

( )( )
1. log3 5 − 7 5 + 7 = log3 18 = 2 + log 3 2 ; deci rezultatul este 2.

2. f ( x) = ax 2 + bx + c, f (0) = 2 , f (1) = 0 , ∆ = 0 ; f : \ → \, f ( x) = 2 x 2 − 4 x + 2
 3π 7π 
3. tgx = −1; x ∈  , 
 4 4 
4. Numărul cerut este dat de numărul funcţiilor f : {1, 2,3, 4} → {1,3,5,7,9} ; 54 =625
4 4
5. mCD = ; y − 2 = ( x + 2 ) ; 4 x − 3 y + 14 = 0
3 3
12
6. sin α + cos α = 1 ; sin α = −
2 2
13

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SSoluţii

1. 1
2. x 2 + ax + 2 ≥ 0 , ∀x ∈ \ ; ∆ ≤ 0 ; a ∈  −2 2, 2 2 
1 π 1
3. arcsin = ; x = .
2 6 2
4. 8!( n − 8 )! = 10!( n − 10 )! ; n 2 − 17 n − 18 = 0 ; n = 18
π
5. AB = 5 , BC = 4 , CA = 41 ; B =
2
4 24
6. sin α + cos α = 1 ; cos α = − ; sin 2α = −
2 2
5 25

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

( )
3
1. 1 + i 3 = −8 ∈ ]
7 
2. x 2 − x + 2 − y = 0 ; ∆ ≥ 0 ; Im f =  , +∞ 
4 
3. x = −12
4 2
4. p = =
90 45
5 4
5. md = ; d ′ : y − 1 = − ( x − 1) ; 4 x + 5 y − 1 = 0
4 5
( ) (
6. AC = 6 2 ; BC = 3 2 + 6 ; P = 3 2 + 3 2 + 6 )

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

{
1. x ∈ 1 ± i 3 }
1
2. ∆ = 1, min f = −
4
1 π π 2
3. arccos = ; arcsin x = ;x=
2 4 4 2
1
4. C70 = C77 = 1, C71 = C76 = 7, C72 = C75 = 21, C73 = C74 = 35 ; doar 7 este prim, deci 2 cazuri favorabile; p =
4
G G a 3
5. u şi v coliniari ⇔ = ⇒ a ∈ {−6;2}
4 a+4
JJJG JJJG JJJG
6. AB (7, −7); AC (4, −2); BC (−3,5); −14

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. ( 3)12 = 36 ; ( 3 5)12 = 54 ; ( 4 8)12 = 83 ; 4 8 < 3 5 < 3 .


2. g (1) = 0 ; f ( x) = ax + b, f (1) = 0 ; g (0) = 3 ⇒ f (2) = 3 ; f : \ → \, f ( x) = 3 x − 3 .
3. 3x = y, 3 y 2 − 30 y + 27 = 0 ; y ∈ {1,9} ; x ∈ {0, 2} .
1
4. 9 ⋅ 10 ⋅ 10 = 900 cazuri posibile; 4 ⋅ 5 ⋅ 5 = 100 cazuri favorabile; p = .
9
5. A′(2, −1) ; m AA′ = −3 ; ma : y − 2 = −3 ( x − 1) ; 3x + y − 5 = 0 .
1
− tg1
ctg1 − tg1 tg1 1 − tg 2 1 cos 2
6. = = = = ctg2 .
2 2 2 tg1 sin 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii
1. 2 < 5, log3 4 < 2
2. x ∈ {1 ± i}
 π 3π   3π 
3. sin 2 x + cos 2 x + 2sin x cos x = 1 ; sin x cos x = 0, x ∈ [ 0, 2π ) ⇒ x ∈ 0, , π ,  ; x ∈ π , 
 2 2   2 
4. 21
AM AN 1 JJJG 1 JJJG 1
5. = = 4 ⇒ CN = AC ⇒ CN = − AC , deci m = −
MB NC 5 5 5
6. OA = 5 ; AB = 2 ; OB = 13 ⇒ P = 2 + 13 + 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. x1,2 = 4 ± 3i
 13 
2. ∆ > 0 , ∆ = 5a 2 − 8a + 13 ; a ∈ ( −∞,1) ∪  , ∞  \ {−1}
 5 
3. x − 1 − 3 = 1 ; x ∈ {5,17}
4. 0
5. d ′ : y − 2 = 1( x − 1) ; d ′ : x − y + 1 = 0
7
6.
9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. i
 3
2. g ( x) = y; f ( y ) = 0, y 2 − 3 y + 2 = 0 ; y ∈ {1, 2} ; x ∈ 1, 
 2
3
( )
3. x > − ; lg ( x + 9 )( 7 x + 3) = lg 10 x 2 + 9  ⇒ 3x 2 − 66 x + 63 = 0 , deci x ∈ {1;21}
7  
4. n ( n − 1) < 20 ; n ∈ {2,3, 4}
1  5 5
5. A  ,0  ∈ d 2 ; d ( d1 , d 2 ) = d ( A, d1 ) ; d ( A, d1 ) = ; d ( d1 , d 2 ) =
2  10 10
6+ 2 6− 2 6
6. sin 750 = ; sin150 = ;
4 4 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

20 ( a1 + 19r )
1. r = 2; a1 = 2; S 20 = = 400
2
{
2. x − 2 x − 4 = 0 ; x ∈ 1 ± 5
2
}
π 1  1  1
3. tg  − arctg  = ctg  arctg  ; ctg  arctg  = 2
2 2  2  2
20 1
4. Probabilitatea este p = = .
40 2
7 5
5. G  , 
 3 3
2 tg α
2
2 tg 2α 1 − tg 2 α 24
6. sin 4α = = =−
1 + tg 2α
2
 2 tg α 
2 25
1 +  2  
 1 − tg α 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. −1
2. f ( x) = ax 2 + bx + c ⇒ f (1) = f ( −1) = 0 , f ( 2 ) = 6 ⇒ a = 2 = −c; b = 0 , deci f ( x ) = 2 x 2 − 2 .
1 1 11
3. log 2 x + log 2 x + log 2 x = ; log 2 x = 1 ; x = 2
2 3 6
4. (1 + x ) + (1 − x ) = 2 + 2 x 2 ; x ≥ 1 ⇒ x 2 ≥ 1 ⇒ 2 + 2 x 2 ≥ 4
2 2

12 5 5
5. m AC = − , mh = ; h : y + 1 = ( x − 2 ) ; h : 5 x − 12 y − 22 = 0
5 12 12
G G G G
6. ( 2i + 5 j ) ⋅ ( 3i − 4 j ) = −14

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. −3 + 4i
2. Se ajunge la ecuaţia ax 2 + ( a − 3) x − 3 = 0 , şi cum ∆ = ( a + 3) ≥ 0, ∀a ∈ \∗
2

3. 2 x = y; y 2 − 6 y + 8 = 0 ; y ∈ {2, 4} ; x ∈ {1, 2}
10
4. ab ∈ {10,11,12,..., 40} şi ( a + b )#3 ⇒ p =
31
5. M , N , P sunt mijloacele laturilor triunghiului, HM ⊥ BA si analoagele; HM mediatoarea [ BA] si
analoagele; H este centrul cercului circumscris + ABC
π π 2
6. 2sin cos =
6 4 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

2
1. ∆ < 0 ⇒ z1,2 ∈ ^ − \ şi conjugate. z1 ⋅ z2 = z1 ⋅ z1 = z1 , dar z1 ⋅ z2 = 25 ⇒ z1 + z2 = 10 .

( )
2. f f ( f ( x ) ) = −8 x + 3, ∀x ∈ \ , deci f este strict descrescătoare.

3. Ecuaţia dată se scrie 32 x + 3x − 2 = 0 . Notând 3x = y obţinem ecuaţia y 2 + y − 2 = 0 cu soluţiile −2 şi 1.


Cum 3x > 0 , convine doar 3x = 1 , deci x = 0 .
4. f bijectivă ⇒ f surjectivă ⇒ Im ( f ) = A . Atunci f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) = 0 .
5. Mijlocul segmentului [ AB ] este M ( 0; 1) . Punctul P ( x, y ) aparţine mediatoarei segmentului [ AB ] dacă şi
JJJG JJJG JJJG G G JJJG G G
numai dacă AB ⋅ MP = 0 . Avem AB = 2i − 4 j iar MP = x i + ( y − 1) j .
Ecuaţia mediatoarei lui [ AB ] va fi : 2 x − 4 ( y − 1) = 0 ⇔ x − 2 y + 2 = 0 .
π  1 2 2
6. Avem α ∈  ; π  ⇒ cos α < 0 ⇒ cos α = − 1 − = − .
 2  9 3
sin α 2
tg α = =−
cos α 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. z = 1 + i + i 2 + i 3 +… + i 6 = 1 + i − 1 − i + 1 + i − 1 = i ⇒ z = 1 .
∆ 1
2. f este funcţie de gradul 2 cu ∆ = 1 . Valoarea maximă a funcţiei f este − = .
4a 8
3. Notând lg x = y obţinem ecuaţia y 2 + 5 y − 6 = 0 cu soluţiile −6 şi 1.
1
lg x = −6 ⇔ x = 6 , iar lg x = 1 ⇔ x = 10 .
10
4. O funcţie f : {0,1, 2,3} → {0,1, 2,3} cu proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 este unic determinată de un tabel de tipul
x 0 1 2 3 unde a, b ∈ {0,1, 2,3} .
f ( x) 2 2 a b Vor fi 42 = 16 funcţii cu proprietatea cerută.
2 π
5. OA = i + 2 j şi OB = 3i + j , rezultă că OA = 5 , OB = 10 şi OA ⋅ OB = 5 . cosθ = ⇒ θ= .
2 4
1 1 8
6. ( sin α + cos α ) =
2
⇒ sin 2 α + cos 2 α + 2sin α cos α = ⇒ sin 2α = − .
9 9 9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

5 5
1. (1 + i ) + (1 − i ) = (1 + i )  + (1 − i )  = ( 2i ) + ( −2i ) = 0 .
10 10 2 2 5 5
   
2. Funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul [1, + ∞ ) . 2< 3<2 ⇒ f ( 2 ) > f ( 3 ) > f ( 2) .
1
3. Se impune condiţia x ≥ . Prin ridicare la pătrat, ecuaţia devine 2 x − 1 = 9 ⇔ x = 5 .
2
4. f ( 0 ) ∈ {1;3} . Dacă f ( 0 ) = 1 ⇒ 43 = 64 de funcţii. Dacă f ( 0 ) = 3 ⇒ 128 de funcţii.
BM 1 JJJJG JJJG JJJJG JJJG BM JJJG JJJJG JJJG 1 JJJG JJJG 2 JJJG 1 JJJG
5.
BM 1
MC 2
= ⇒
BC 3
= ; AM = AB + BM = AB +
BC
BC ; AM = AB +
3
( )
AC − AB = AB + AC .
3 3
π  9 4 sin α 3
6. α ∈  ; π  ⇒ cos α < 0 ; cos α = − 1 − = − ; tgα = =− .
 2  25 5 cos α 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. 7 ± 4 3 = 2 ± 3 , deci a = 4 .
1 
2. f ( 2 x ) ≤ 0 ⇒ 4 x 2 − 5 x + 1 ≤ 0 ⇒ x ∈  ;1
4 
3. x ∈ [ 0;2] , x1 = 1∈ [ 0;2] , x2 = −2 ∉ [ 0;2] .
4. Mulţimea A are 26 − 1 submulţimi nevide dintre care 23 − 1 au toate elementele impare.
23 − 1 7 1
Probabilitatea cerută este 6 = = .
2 − 1 63 9
1
5. sin C = .
65
1
6. Avem x + ≥ 2, ∀x > 0 , cu egalitate numai pentru x = 1 .
x
 π 1 π π
Cum α ∈  0;  ⇒ tg α >0 şi atunci tg α + = 2 ⇒ tg α = 1 ⇒ α = ⇒ sin 2α = sin = 1 .
 2  tg α 4 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 k − k +1
1. =
k + k +1 −1
1 − 2 + 2 − 3 + … + 99 − 100
Fie a numărul din enunţ. Avem a = = − 1 + 100 = 9 , deci a ∈ .
−1
2. Graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte dacă şi numai dacă ecuaţia f ( x ) = 0 are

(
două soluţii reale ⇔ ∆ > 0 ⇔ m 2 − 8 > 0 ⇔ m ∈ −∞; − 2 2 ∪ 2 2; + ∞ . ) ( )
3. Se impune condiţia x ∈ ( −1; + ∞ ) . Ecuaţia dată este echivalentă cu log3 ( x + 1)( x + 3)  = log3 3 ⇔
x 2 + 4 x = 0 cu soluţiile 0 şi −4 . Cum x ∈ ( −1; ∞ ) , rezultă că x = 0 este unica soluţie a ecuaţiei date.
4. Mulţimea A are 25 − 1 submulţimi nevide. 120 = 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 , deci 2 cazuri favorabile.
2
Probabilitatea = .
31
5. Fie G ( xG , yG ) centrul de greutate al triunghiului ABC.
xA + xB + xC 4 y + yB + yC 5
Avem xG = = şi yG = A = .
3 3 3 3
1 − cos 2 x
6. Folosim relaţia sin x = .
2
 π
1 − cos  2 ⋅ 
π  π π π  8  = 2− 2 .
Cum ∈  0;  ⇒ sin > 0 . Atunci sin =
8  2 8 8 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
( )
1
log 2 23 ⋅ 3 3 + log 2 3 3 + log 2 3 +
1. log 16 24 = = = 3
= a = 1 + 3a .
log 2 2 ( )
4 4 4 4 4a

a + b = 1
2. Fie a şi b numerele căutate. Avem  .
a ⋅ b = −1
1+ 5 1− 5
Numerele a şi b vor fi soluţiile ecuaţiei de gradul al doilea x 2 − x − 1 = 0 , adică şi .
2 2
3. Ecuaţia se scrie 2 ⋅ 22 x + 4 ⋅ 2 x = 160 ⇔ 22 x + 2 ⋅ 2 x = 80 ⇔ ( 2 x + 1) = 81 şi cum 2 x + 1 > 0 obţinem
2

2 x + 1 = 9 , de unde x = 3 .
3
4. Putem alege 3 fete din cele 12 în C12 moduri. La fiecare alegere a fetelor putem alege 2 băieţi din cei 10
2
în C10 3
moduri. Comitetul clasei poate fi ales în C12 ⋅ C10
2
= 9900 moduri.
JJJG G G x −1 y − 3
5. Avem AB = −3 i + 2 j . Ecuaţia paralelei prin C la AB este = , adică 2 x + 3 y − 11 = 0 .
−3 2
 3π 
6. Deoarece 6 ∈  ; 2π  , rezultă că numărul real 6 se reprezintă pe cercul trigonometric în cadranul IV.
 2 
În concluzie sin 6 < 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
1 1 1 1 1
1. Numerele 1, , 2 , 3 , … , 2009 sunt în progresie geometrică cu raţia .
2 2 2 2 2
1
2010
−1
1
Rezultă că s = 2 = 2 − 2009 şi de aici 1 < s < 2 .
1 2
−1
2
1 1 1
2. f ( x ) = g ( x ) ⇔ 2 x − 1 = −4 x + 1 ⇔ x = . Punctul de intersecţie cerut este M  ; −  .
3  3 3
3. Utilizând relaţia sin 2 x + cos 2 x = 1 , ecuaţia devine sin 2 x + sin x − 2 = 0 .
Notăm sin x = y şi obţinem ecuaţia y 2 + y − 2 = 0 cu soluţiile 1 şi −2 .
π
Ecuaţia sin x = −2 nu are soluţii (pentru că −1 ≤ sin x ≤ 1 ), iar sin x = 1 ⇔ xk = + 2kπ , k ∈ .
2
4. Sunt 53 moduri de alegere a valorilor f ( 0 ) , f (1) , f ( 2 ) , deci 125 de funcţii.
5. Patrulaterul convex ABCD este paralelogram dacă şi numai dacă diagonalele sale au acelaşi mijloc.
3   −1 + x 1 + y 
Mijlocul lui [ AC ] este M  ; 1 . Fie D ( x, y ) . Mijlocul lui [ BD ] este M ′  ; .
2   2 2 
−1 + x 3 1 + y
M = M′ ⇔ = şi = 1 ⇒ D ( 4, 1) .
2 2 2
 π  4
6. Deoarece x ∈  ; π  ⇒ cos x < 0 şi atunci cos x = − 1 − sin 2 x = − .
 2  5
x  π π x x 1 − cos x 3 10
Deoarece ∈  ;  ⇒ sin > 0 , deci sin = + = .
2  4 2 2 2 2 10

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. log 4 16 + log 3 9 + 27 = 2 + 2 + 3 = 7 ∈ .
3

2. Funcţia f este funcţie de gradul al doilea cu ∆ = −8 şi a = 3 > 0 .


∆ 8 2
Valoarea minimă a funcţiei f este − = = .
4a 12 3
3. Notând 4 x = y obţinem ecuaţia y 2 + 3 y − 4 = 0 cu soluţiile −4 şi 1.
Cum 4 x > 0 , convine doar 4 x = 1 , deci x = 0 .
4. Dacă n ∈ , atunci n ∈ ⇔ n este pătrat perfect.
În mulţimea {0, 1, 2, … , 99} sunt 100 de elemente dintre care 10 sunt pătrate perfecte: 02 , 12 , 22 , ..., 92 .
10 1
Probabilitatea cerută este = = 0,1 .
100 10
a −1 1 1
5. Avem AB = −3 i + 2 j şi CD = ( a − 1) i + j . Atunci AB CD ⇔ = ⇔ a=− .
−3 2 2
π 1
tg x + tg + 3
 π 3
6. tg  x +  = =2 =8+5 3 .
 3  1 − tg x ⋅ tg π 3
1−
3 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Avem 3 + 4i = 9 + 16 = 25 = 5 şi atunci z = ( 3 + 4i ) = 3 + 4i = 54 = 625 .


4 4

∆ 1
2. Fie V ( xV , yV ) vârful parabolei ⇒ xV = −
b 1
= − , yV = − = . Evident xV + yV = 0.
2a 2 4a 2
3. Ecuaţia devine sin x (1 − 2cos x ) = 0 ⇔ sin x = 0 sau 1 − 2cos x = 0 .
1 π 5π
Cum x ∈ [0, 2π ) , avem sin x = 0 ⇔ x = 0 şi x = π , iar cos x = ⇔ x = şi x = , deci 4 soluţii.
2 3 3
4. Numărul funcţiilor bijective g : {2,3, 4,5} → {1,3, 4,5} este 4! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 = 24 .
JJJG G G JJJG G G
5. Avem AB = −3 i + 2 j şi CD = ( a − 1) i + j .
JJJG JJJG 5
Atunci AB ⊥ CD ⇔ AB ⋅ CD = 0 ⇔ − 3 ( a − 1) + 2 = 0 ⇔ a = .
3
π  π  π  π
6. Avem sin x + cos x = sin x + sin  − x  = 2sin cos  x −  = 2 cos  x −  .
 2  4  4   4
 π  π
Atunci sin B + cos B = sin C + cos C ⇒ 2 cos  B −  = 2 cos  C −  .
 4  4
 π
Cum B, C ∈  0;  obţinem B = C , adică triunghiul ABC este isoscel.
 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. z = ( 2 + i ) + ( 2 − i ) = 23 + 3 ⋅ 22 i + 3 ⋅ 2i 2 + i 3 + 23 − 3 ⋅ 22 i + 3 ⋅ 2i 2 − i3 = 4 , deci z = 4 .
3 3

2. f ( x ) = ax 2 + bx + c ⇒ c = 1; b = −3; a = −1 , deci f ( x ) = − x 2 − 3x + 1 ⇒ f ( 2 ) = −9 .
2x x
3 3
3. Ecuaţia se scrie 2 ⋅ 32 x + 2 x ⋅ 3x − 3 ⋅ 22 x = 0 şi împărţind prin 22 x se obţine 2 ⋅   +  −3= 0.
2 2
x
3 3
Notăm y =   ⇒ 2 y 2 + y − 3 = 0 ⇒ y1 = 1 şi y2 = − .
2 2
x x
3 3
Cum   > 0 , convine doar   = 1 ⇔ x = 0 .
2 2
1
4. Mulţimea A are 2010 elemente, iar numărul celor divizibile cu 402. Probabilitatea cerută este .
5
5. Triunghiul AOB este dreptunghic în O. Avem AO = 3, BO = 4, AB = 5 .
AO ⋅ OB 12
Fie x distanţa de la O la dreapta AB. Atunci AO ⋅ OB = x ⋅ AB ⇒ x = ⇒ x= .
AB 5
6. m ( )ADC ) = 135 ⇒ m ( )BAD ) = 45 .
D D

n = 24 2 .
Aria paralelogramului este AB ⋅ AD ⋅ sin BAD

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1
1. Prin împărţire se obţine că = 0, (142857 ) . Atunci a60 = 7 .
7
2. Avem ( f D g )( x ) = f ( g ( x ) ) = 2 − g ( x ) = −3 x , iar ( g D f )( x ) = g ( f ( x ) ) = 3 f ( x ) + 2 = 8 − 3 x .
Atunci ( f D g )( x ) − ( g D f )( x ) = −3 x − ( 8 − 3 x ) = −8, ∀x ∈ \ .
3. Fie f ( x ) = f ( y ) ⇒ 3 x3 + 1 = 3 y 3 + 1 ⇒ x = y . Rezultă că funcţia f este injectivă.
4. Sunt 900 de numere de trei cifre, iar numărul celor divizibile cu 50 este dat de numărul k-urilor cu
18 1
proprietatea k ∈ `, 100 ≤ 50k < 1000 adică 2 ≤ k < 20 . Probabilitatea cerută este = .
900 50
5. Ecuaţia dreptei AB este: y = x − 3 . Punctele A, B, C sunt coliniare ⇔ C ∈ AB ⇔ a = −4 .
AB 2 + AC 2 − BC 2 1
6. Din teorema cosinusului obţinem cos A = =− .
2 AB ⋅ AC 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
1. Numerele 1, 4, 7, … ,100 sunt 34 termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice cu raţia 3.

Atunci 1 + 4 + 7 + ... + 100 =


(1 + 100 ) ⋅ 34 = 1717 .
2
2. Im ( f ) = { y ∈ \ / ∃ x ∈ \ astfel încât f ( x ) = y} . Avem f ( x ) = y ⇔ x 2 + x + 1 − y = 0 . Această ecuaţie are
3 3 
soluţii reale dacă şi numai dacă ∆ ≥ 0 . ∆ = 1 − 4 (1 − y ) ; ∆ ≥ 0 ⇔ y ≥ . În concluzie, Im ( f ) =  ; ∞  .
4 4 
 1  3 1 π 1 1
3. E = sin  arcsin  + sin  arccos  = + sin = + = 1 .
 2  2  2 6 2 2

( 2)
5− k
4. Termenii dezvoltării sunt Tk +1 = C5k ⋅ 1k = C5k 25− k , k ∈ {0,1, 2,3, 4,5} . Deoarece
C5k ∈ ` avem Tk +1 ∈ _ ⇔ 5 − k = par ⇔ k ∈ {1,3,5} . Dezvoltarea are trei termeni raţionali.
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. ABCD pătrat ⇒ AB + AD = AC ⇒ AB + AC + AD = 2 AC . Atunci AB + AC + AD = 2 ⋅ AC = 2 2 .

( )
6. sin105D = sin 45D + 60D = sin 60D ⋅ cos 45D + cos 60D ⋅ sin 45D =
2 3

2 2
+
2 1
⋅ =
2 2
6+ 2
4
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Avem 2 < 3 < 4 ⇒ log 2 2 < log 2 3 < log 2 4 ⇒ 1 < log 2 3 < 2 ⇒ log 2 3 ∈ (1, 2 ) .
9 9 
2. x 2 + 3 x + m > 0 , oricare ar fi x ∈ \ ⇔ ∆ < 0 ⇔ 9 − 4m < 0 ⇔ m > ⇔ m∈ ,∞  .
4 4 
π  π  π  π
3. Avem sin x + cos x = sin x + sin  − x  = 2 sin cos  x −  = 2 cos  x − 
2  4  4  4
 π 2 π π
Ecuaţia devine cos  x −  = ⇔ x − = ± + 2k π , k ∈ ] .
 4  2 4 4
π 
Mulţimea soluţiilor ecuaţiei iniţiale este: {2kπ / k ∈ ]} ∪  + 2kπ / k ∈ ]  .
2 
n! n! 3n !+ ( n − 2 ) n ! n !( n + 1) ( n + 1)!
4. ∀n ∈ `, n ≥ 3 avem Cn2 + Cn3 = + = = = = Cn3+1 .
2!( n − 2 )! 3!( n − 3)! 3!( n − 2 )! 3!( n − 2 )! 3!( n − 2 )!
5. Avem d1 ∩ d 2 = { A (1; − 1)} . Atunci A ∈ d3 ⇔ 1 − 1 + a = 0 ⇔ a = 0 .
6. Din teorema cosinusului, BC 2 = AB 2 + AC 2 − 2 AB ⋅ AC ⋅ cos A ⇒ BC = 13 .
Perimetrul triunghiului ABC este AB + BC + AC = 7 + 13 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

2
 −1 + i 3  1 − 2i 3 − 3 −1 − i 3
1. z 2 =   = = =z.
 2  4 2
2. Considerăm funcţia g : \ → \, g ( x ) = − x 2 + 4 x − 3 . Tabelul de semn al lui g este:
x −∞ 1 3 ∞
g ( x ) ≥ 0 ⇔ x ∈ [1; 3] .
g ( x) − − − − 0 ++++ 0 − − − −
x2 + 1 y 2 + 1
3. Avem f ( x ) = f ( y ) ⇒ = ⇒ ( x − y )( xy − 1) = 0 ⇒ x = y sau xy = 1 .
x y
 x, y ∈ (1, ∞ )
Dar x, y ∈ (1, ∞ ) ⇒ xy > 1 . Avem  ⇒ x = y , deci f este injectivă.
 f ( x ) = f ( y )
4. O funcţie f : {1, 2,3} → {0,1, 2,3} pentru care f (1) este număr par este unic determinată de un tabel de tipul
x 1 2 3 unde a ∈ {0, 2} iar b, c ∈ {0,1, 2,3} .
f ( x) a b c Vor fi 2 ⋅ 4 ⋅ 4 = 32 funcţii cu proprietatea cerută.

5. Din teorema cosinusului, avem BC 2 = AB 2 + AC 2 − 2 AB ⋅ AC ⋅ cos A .


JJJG JJJG AB 2 + AC 2 − BC 2 5
Atunci AB ⋅ AC = AB ⋅ AC cos A = = .
2 2
( )
6. sin15D = sin 45D − 30D = sin 45D ⋅ cos 30D − cos 45D ⋅ sin 30D

2 3 2 1 6− 2
sin15D = ⋅ − ⋅ = .
2 2 2 2 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

4a 4 − a2
1. Avem z = + i . Atunci z ∈ \ ⇔ Im ( z ) = 0 ⇔ 4 − a 2 = 0 ⇔ a = ±2 .
4+a 2
4+a 2

2 x + 3 = y x = 3
2. Rezolvăm sistemul  2 şi obţinem o singură soluţie:  .
 x − 4 x + 12 = y y = 9
1 
3. Se impun condiţiile 2 x − 1 ≥ 0 şi x ≥ 0 , adică x ∈  , ∞  .
2 
Prin ridicare la pătrat ecuaţia devine 2 x − 1 = x 2 ⇔ ( x − 1) = 0 ⇔ x = 1 .
2

4. Produsul cartezian A × A are 36 de elemente: A × A = {(1, 1) , (1, 2 ) ,..., ( 6, 6 )} .


5
Cazurile favorabile sunt (1, 5 ) , ( 5,1) , ( 2, 4 ) , ( 4, 2 ) şi ( 3, 3) . Probabilitatea cerută este .
36
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG G G JJJG JJJG
5. MA = −i + 3 j , MB = 2 i + 2 j ⇒ MA + MB = i + 5 j ⇒ MA + MB = 26 .
6. Avem succesiv: sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = ( sin a cos b + cos a sin b )( sin a cos b − cos a sin b ) =

( ) ( )
= sin 2 a cos 2 b − cos 2 a sin 2 b = sin 2 a 1 − sin 2 b − 1 − sin 2 a sin 2 b = sin 2 a − sin 2 b .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( )
2
+ 3 ( −3) = 22 + ( −3) = 1 .
3
1. Avem 100lg 2 + 3 −27 = 10lg 2
2. Im ( f ) = { y ∈ \ / ∃x ∈ \ aşa încât f ( x ) = y} .
Pentru y = 0 avem f ( 0 ) = 0 , iar pentru y ≠ 0 avem: f ( x ) = y ⇔ yx 2 − 2 x + y = 0 . Această ecuaţie are
soluţii reale dacă şi numai dacă ∆ ≥ 0 ⇔ 4 − 4 y 2 ≥ 0 , adică y ∈ [ −1; 1] . În concluzie, Im ( f ) = [ −1; 1] .
3. Notând 3x = y ecuaţia devine: 3 y = − y + 8 de unde obţinem y = 2 . Avem 3x = 2 ⇔ x = log 3 2 .
4. f (1) = 3 , f ( 3) = 4 ⇒ există 16 funcţii g : {2,3} → {1, 2,3, 4} . f (1) = 4 , f ( 3) = 3 ⇒ încă 16 funcţii, deci în total 32
funcţii.
5. Fie d drepta ce trece prin O ( 0, 0 ) şi este paralelă cu dreapta AB.
JJJG G G x y
Un vector director al dreptei d este AB = −3 i + 2 j . Ecuaţia dreptei d este = ⇔ 2x + 3y = 0 .
−3 2
6. Ridicând la pătrat cele două egalităţi din ipoteză, se obţin relaţiile :
1
cos 2 a + cos 2 b + 2 cos a cos b = şi sin 2 a + sin 2 b + 2 sin a sin b = 1 . Adunând membru cu membru aceste
4
5 5
două egalităţi obţinem 2 + 2 ( cos a cos b + sin a sin b ) = , adică 2 + 2 cos ( a − b ) = de unde rezultă
4 4
3
cos ( a − b ) = − .
8

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

⇒ [a] = 0 .
1 1 1 20
1. Fie a = 1 − + 2 − 3 . Prin calcul direct obţinem a =
3 3 3 27
2. Scăzând cele două ecuaţii obţinem x 2 + 4 x + 3 = 0 de unde x = −1 sau x = −3 .
 x = −1  x = −3
Sistemul are două soluţii:  şi  .
y = 5  y = 19
π 1 π 1  1 1
3. Avem arctg x = − arcctg , de unde x = tg  − arcctg  ⇔ x = ctg  arcctg  ⇔ x = .
2 3 2 3  3 3
100 − k
4. Tk +1 = C100
k
⋅54
⇒ k # 4 ⇒ k ∈ {0, 4,...,100} . Deci sunt 26 termeni raţionali.
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG
5. Avem AB = 2 i − 4 j , AC = 4 i − 8 j ⇒ AC = 2 AB ⇒ A, B, C sunt coliniare.
a+b+c
6. Aria triunghiului dat este S = p ( p − a )( p − b )( p − c ) unde a = 4, b = 5, c = 7 şi p = .
2
S 6
Obţinem p = 8 şi S = 4 6 . Atunci r = ⇒ r= .
p 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Fie a = 2 şi b = − 2 . Avem a, b ∈ \ \ _ şi a + b = 0 ∈ _ . Afirmaţia din enunţ este falsă.


2. f ( f ( x ) ) = f 2 ( x ) ⇒ x + 4 = x 2 + 4 x + 4 ⇒ x ∈ {−3,0} .
3. Notăm 2 x = y şi obţinem ecuaţia y 2 − y − 12 = 0 cu soluţiile y1 = −3 şi y2 = 4 .
2 x = −3 nu are soluţii, iar 2 x = 4 ⇔ x = 2 .
4. Produsul cartezian A × A are 36 de elemente: A × A = {(1, 1) , (1, 2 ) ,....., ( 6, 6 )} .
Fie ( a, b ) ∈ A × A . Produsul a ⋅ b este impar dacă şi numai dacă a şi b sunt impare.
Cazurile favorabile sunt: (1,1) , (1, 3) , (1, 5 ) , ( 3,1) , ( 3, 3) , ( 3, 5 ) , ( 5,1) , ( 5, 3) şi ( 5, 5 ) .
9 1
Probabilitatea cerută este = = 0, 25 .
36 4
5. AC = 2 2 ⇒ latura pătratului este 2, deci aria este 4.
 2 1 2 3
(
6. Avem sin105D + sin 75D = 2sin 75D = 2sin 45D + 30D = 2 ⋅  ⋅ + )

 2 2 2 2 
 =
6+ 2
2
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. z =
(1 − i )2 = 1 − 2i + i 2 = −i ⇒ Re ( z ) = 0 .
(1 + i )(1 − i ) 1 − i 2
2. Avem x 2 + mx + 1 ≥ 0, ∀x ∈ \ ⇔ ∆ ≤ 0 ⇔ m 2 − 4 ≤ 0 ⇔ m ∈ [ −2, 2] .
1  1 1 1
3. arcsin 2 x = − ⇔ 2 x ∈ [ −1, 1] şi sin  −  = 2 x . Soluţia ecuaţiei este x = − sin .
2  2 2 2
4. Mulţimea A conţine 5 elemente pare şi 5 impare. Dacă o submulţime cu 5 elemente a lui A conţine două
elemente pare, rezultă că celelalte trei elemente sunt impare. Putem alege 2 elemente pare din cele 5 în C52
moduri, iar 3 elemente impare din cele 5 pot fi alese în C53 . Numărul cerut în enunţ este C52 ⋅ C53 = 100 .
4⋅ 0 + 3⋅ 0 − 2 2
5. Ecuaţia dreptei BC este 4 x + 3 y − 2 = 0 . Atunci d ( O, BC ) = = .
4 +3
2 2 5
π  9 4
6. α ∈  ; π  ⇒ cos α < 0 şi atunci cos α = − 1 − =− .
2  25 5
cos α 4
ctg α = ⇒ ctg α = − .
sin α 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

7
=
(
7 5 2 +1 5 2 +1
=
)  7 
∈ (1, 2 ) ⇒ 
1.
−  =1.
5 2 −1 50 1 7  5 2 − 1
x1 x2 x12 + x22 ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 ( −1) − 2 ( −1)
2 2
2. + = = = = −3 ∈ ] .
x2 x1 x1 x2 x1 x2 −1
3
3. Ecuaţia este echivalentă cu 2 ⋅ 3x + x = 7 . Făcând substituţia y = 3x obţinem ecuaţia 2 y 2 − 7 y + 3 = 0
3
1 1
cu soluţiile 3 şi . Avem 3x = 3 ⇔ x = 1 , iar 3x = ⇔ x = − log3 2 .
2 2
4. Funcţia f este strict crescătoare ⇔ f (1) < f ( 2 ) < f ( 3) < f ( 4 ) .
Orice submulţime a lui B poate fi ordonată crescător într-un singur mod. Numărul funcţiilor strict crescătoare
f : A → B este egal cu numărul submulţimilor cu 4 elemente ale mulţimii B, adică C64 = 15 .
5. Ecuaţia dreptei BC este 2 x − y + 5 = 0 . Lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC este
2 ⋅1 − 3 + 5 4 5
d ( A, BC ) = = .
22 + ( −1)
2 5

75D − 15D 75D + 15D


(
6. E = 2 sin 75D − sin15D = 4sin ) 2
cos
2
1 2
= 4sin 30D cos 45D = 4 ⋅ ⋅
2 2
= 2.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Fie r raţia progresiei. Avem a6 = a3 + 3r şi a16 = a19 − 3r , deci a6 + a16 = a3 + a19 ⇒ a6 + a16 = 10 .
2. Ecuaţia dată are două rădăcini reale distincte dacă şi numai dacă ∆ > 0 . Avem ∆ = m 2 + 4m − 4 .
( ) (
∆ > 0 ⇔ m ∈ −∞ , − 2 − 2 2 ∪ −2 + 2 2 , + ∞ . )
3. Făcând substituţia lg x = y , ecuaţia devine y 2 + y − 6 = 0 de unde obţinem y1 = 2 , y2 = −3 .
1
Avem lg x = 2 ⇔ x = 100 , iar lg x = −3 ⇔ x = .
1000
4. f (1) > f ( 2 ) > f ( 3) = 1 ⇒ numărul funcţiilor f este egal cu numărul funcţiilor g : {1, 2} → {2,3, 4,5} strict
descrescătoare, adică C42 = 6 .
5. Fie Q ( a, b ) . Avem MQ = ( a − 2 ) i + ( b + 1) j şi NP = i + 2 j .
MNPQ este paralelogram ⇔ MQ = NP ⇔ a − 2 = 1 şi b + 1 = 2 . Punctul căutat este Q ( 3, 1) .

6. Fie M mijlocul lui [ BC ] . Avem AM =


1
( ) 1
( )
2 2
AB + AC ⇒ AM = AB + AC de unde obţinem
2 4
AM 2 =
1
4
( 1
) ( )
AB 2 + AC 2 + 2 AB ⋅ AC = AB 2 + AC 2 + 2 AB ⋅ AC ⋅ cos A . Din teorema cosinusului
4
avem BC 2 = AB 2 + AC 2 − 2 AB ⋅ AC ⋅ cos A ⇒ 2 AB ⋅ AC ⋅ cos A = AB 2 + AC 2 − BC 2 .

Atunci AM = 2
( )
2 AB 2 + AC 2 − BC 2
, de unde AM =
10
.
4 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( ) ( )
2 2 2
1. ( 2 + i )4 + ( 2 − i )4 = ( 2 + i )2 + (2 − i) = ( 3 + 4i ) + ( 3 − 4i ) = −7 + 24i − 7 − 24i = −14 .
2 2

 y = x 2 + x + 1 x = 0 x = 1
2. Sistemul  are două soluţii:  şi  . Dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 intersectează
 y = 2 x + 1 y =1 y = 3
parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 în punctele A ( 0, 1) şi B (1, 3) .
11 35
3. x ≤ ; 16 + x 2 = 11 − 2 x , prin ridicare la pătrat, rezultă 3x 2 − 44 x + 105 = 0 ⇒ x1 = 3, x2 = , în final x = 3.
2 3
4. Sunt 9000 de numere naturale cu 4 cifre. Numărul celor divizibile cu 9 este dat de numărul k-urilor cu
1
1000 ≤ 9k ≤ 9999 ⇔ 111, (1) ≤ k ≤ 1111 , deci există 1000 astfel de numere. Probabilitatea cerută este .
9
 x A + xB + xC y A + yB + yC 
5. Centrul de greutate al triunghiului ABC este G  ,  , adică G (1, 2 ) .
 3 3 
x y
Ecuaţia dreptei OG este = ⇔ y = 2x .
1 2
75D − 15D 75D + 15D
(
6. 2 cos 75D + cos15D = 4cos ) 2
cos
2
= 4cos30D cos 45D = 4 ⋅
3 2
2 2
⋅ = 6.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

6
 3 1   π π
6
1. Fie z numărul din enunţ. Avem z = 2 ⋅  + i  = 26 ⋅  cos + i sin  . Folosind formula lui Moivre,
6

 2 2   6 6
obţinem: z = 26 ⋅ ( cos π + i sin π ) = −26 ⇒ Re ( z ) = −64 .

( f D f )( 512 ) = f ( f ( 512 ) ) = 3
1 9
2. = 9 512 = 29 = 2 .
f ( 512 )
3. Utilizând formula cos 2 x = 1 − 2 sin 2 x , ecuaţia devine 2 sin 2 x − sin x − 1 = 0 . Notăm y = sin x şi
1
obţinem ecuaţia 2 y 2 − y − 1 = 0 cu soluţiile − şi 1.
2
π 1 k +1 π
sin x = 1 ⇔ x = + 2kπ , k ∈ ] , iar sin x = − ⇔ x = ( −1) + kπ , k ∈ ] .
2 2 6
4. Fiecare submulţime cu trei elemente a lui M poate fi ordonată strict crescător într-un singur mod.
Numărul tripletelor (a, b, c) cu proprietatea că a, b, c ∈ M şi a < b < c este egal cu numărul submulţimilor cu
trei elemente ale mulţimii M, adică C63 = 20 .
5. Punctul A ( 0, 3) se află pe dreapta d1 . Atunci distanţa cerută este
2 ⋅ 0 + 4 ⋅ 3 − 11 1 5
d ( d1 , d 2 ) = d ( A, d 2 ) = . = =
2 +4 2
20 10 2

JJJG 2 JJJG 2 JJJG JJJG JJJG JJJG


6. Avem AD = AD = 4 , iar AB ⋅ AD = AB ⋅ AD ⋅ cos 60D = 1 .
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG 2 JJJG JJJG
( )
Atunci AC ⋅ AD = AB + AD ⋅ AD = AB ⋅ AD + AD ⇒ AC ⋅ AD = 5 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1 1 5
1. log9 3 + log 4 2 = + = .
4 6 12
2. m < 0 şi ∆ ≤ 0 , rezultă m ∈ ( −∞;0 ) .
 1
3. 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 ⇔ 2 x 1 + 2 +  = 56 ⇔ 2 x = 16 ⇔ x = 4 .
 2
4. Dacă n ∈ ` , atunci 3
n ∈ _ ⇔ n este cub perfect. În mulţimea A sunt 10 cuburi perfecte: 13 , 23 , ..., 103 .
10 1
Probabilitatea cerută este = = 0, 01 .
1000 100
JJJJG JJJG BM 1 JJJJG JJJG JJJJG JJJG BM JJJG
5. Cum MC = −3MB , rezultă că M ∈ ( BC ) şi = . AM = AB + BM = AB + BC .
MC 3 BC
JJJJG JJJG 1 JJJG JJJG 3 JJJG 1 JJJG 3 JJJG 1 JJJG
AM = AB + (
4
)
AC − AB = AB + AC = AB − CA .
4 4 4 4
2tg x 3
6. sin 2 x = = .
1 + tg x 5
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( )
2 =t > 0
a

1. 2 2− a + 2 + 1 = 2a −1 + 2a +1 + 1 ⇒ 5t 2 − 2t − 16 = 0 ⇒ t = 2 ⇒ a = 1 .
 1
 xV = − a + 2 1
2.  . Deci xV + yV = .
 y =a−1 4
 V 4
8 z3 − 8
3. z 2 + 2 z + 4 = 0 ⋅ ( z − 2 ) ⇒ z 3 = 8 . Aşadar z 2 − = = 0.

z z
≠0
4. Mulţimea dată are 40 de elemente, dintre care divizibile cu 2 şi cu 5 , deci cu 10 , sunt numerele
1
10, 20,30 şi 40 . Probabilitatea este egală cu .
10
JJJG JJJG
5. Fie {O} = AC ∩ BD şi MN ⊥ AB, O ∈ ( MN ) , M ∈ ( DC ) , N ∈ ( AB ) . Atunci AC + BD =
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
( ) ( )
= AO + BO + OC + OD = 2 NO + 2OM = 2 NM = 8 .

 π 5 12 2 tg α 120
6. α ∈  0,  ⇒ cos α > 0; cos α = ⇒ tg α = ; tg 2α = =− .
 2 13 5 1 − tg α
2 119

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. A − B = ( −3 ; 1] ⇒ ( A − B ) ∩ Z = {−2 ; − 1 ; 0 ; 1} ⇒ card ( ( A − B ) ∩ Z ) = 4 .
2. 2 x + 1 = x 2 − x + 3 ⇒ x 2 − 3x + 2 = 0 ⇒ x ∈ { 1 ; 2 } ⇒ ( x ; y ) ∈ {(1 ; 3) , ( 2 ; 5)} , deci
punctele sunt A (1 ; 3) , B ( 2 ; 5 ) .
x −1 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [1 ; 2] ⇒ x − 1 + 2 − x + 2 ( x − 1)( 2 − x ) = 1 ⇒ x ∈ {1 ; 2} .
2 − x ≥ 0
4. x ! < 7, x ∈ ` ⇒ x ∈ {0;1;2;3}
5 ⋅ 1 + 12 ⋅ 1 − 4
5. d ( A; d ) = ⇒ d ( A; d ) = 1 .
52 + 122
1 1
+
1 1 5 = 7.
6. tga = , tgb = ⇒ tg ( a + b ) = 2
2 5 1 1 9
1− ⋅
2 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 4 x − 8 = 4 x − 2 , 4 − 2 x = 2 x − 2 ⇒ f ( x ) = 0, ∀x ∈ \ .
2. x 2 − 2 x + a − 1 = 2 x + 3 ⇒ x 2 − 4 x + a − 4 = 0 ⇒ ∆ > 0 ⇒ a ∈ ( −∞,8) .
3. 3 3
( )
x − 1 = x − 1 ⇒ x − 1 = ( x − 1) ⇒ ( x − 1) x 2 − 2 x = 0 ⇒ x ∈ {0 ; 1 ; 2} .

( ) ( ) ( 3) k
9 9 k
4. 3 + 1 = 1 + 3 , Tk +1 = C9k ∈Q ⇒
∈N
2
9 
Numărul termenilor iraţionali este 10 −    + 1 = 5 .
2 
m +1 8 1
5. = ⇒ m= .
m − 1 −4 3
AB + AC − BC 2
2 2
1
6. cos A = ⇒ cos A = ⇒ m ( )A) = 60D .
2 ⋅ AB ⋅ AC 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

 1 2  1
1.  2008  = 44 , −  = ⇒  2008  + 3 ⋅ −  = 46 .
  3 3  3
= 2 ∈ [ 2 ; 3] , f (1) = f ( 3) = 0, f ( 2 ) = −1 ⇒ f ([ 2 ; 3]) = [ −1 ; 0] .
b
2. xv = −
2a
x + 8 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [0 ; ∞ ) , x + 8 = 2 + x ⇒ x + 8 = 4 + 4 x + x ⇒ x = 1 .
x ≥ 0
4 1
4. D56 = {1, 2, 4,7,8,14, 28,56} ⇒ p = = .
8 2
G G G G G G p + r = 6
( ) (
5. 6i + 2 j = p i + j + r i − j ⇒  )
p −r = 2
⇒ ( p; r ) = ( 4;2 ) .

5+7+8 abc 7 3
6. S = p ( p − a )( p − b )( p − c ) , p = = 10 , S = 10 3 ⇒ R = ⇒R= .
2 4S 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. ( 3 + 7 ) 2 = 3 + 2 21 + 7 = 10 + 2 21 ; 4,5 < 21 < 4,6 ⇒ 9 < 2 21 < 9, 2 ,deci ( 3 + 7 ) 2  = 19 .


 
 1  2 x − 1 3x + 2 x 2 − 3x + 3 1 
2. 1 − x ≠ 0,1 − 2 x ≠ 0 ⇒ x ∈ \ \ 1,  ; − ≥0⇒ ≤ 0 ⇒ x ∈  ,1 .
 2  1 − x 1 − 2x ( x − 1)( 2 x − 1) 2 
3. 3 3
( )
2 − x = 2 − x ⇒ 2 − x = ( 2 − x ) ⇒ ( 2 − x ) x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇒ x ∈ {1;2;3} .
49− k
 2 k
2 ( 49 − k ) k
k  3
4. Tk +1 = C49 x y2 ; = ⇒ k = 28 ⇒ T29 = C49
28 14 14
x y .
  3 2
 
JJG JJG JJG
JJG rA + rB + rC JJG G G
5. rG = ⇒ rG = 2i + 2 j .
3
3 a
6. sin A = , = 2 R ⇒ R = 3.
2 sin A

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1.  − 8  = −3 , {−2,8} = 0, 2 ⇒ −3, 2 .

 s = 5 s = 5
2.  2 ⇒ ⇒ ( x, y ) ∈ {( 2,3 ) , ( 3, 2 )} .
 s − 2 p = 13  p = 6
3. 2 x = t , t 2 − 10t + 16 = 0 ⇒ t ∈ {2;8} ⇒ x ∈ {1;3} .
x ( x − 1) x ( x − 1)
4. C x2 = , Ax2 = x ( x − 1) , x ≥ 2 , + x ( x − 1) = 30 ⇒ x = 5 .
2 2

( )
JJJ
G JJJG −3
( ) ( ) 2 ⋅ ( −2 ) + 1 ⋅ 1 n
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG JJJG JJJG JJJ
n G JJJG JJJ
G JJJG
5. OA = 2i + j, OB = −2i + j ⇒ OA ⋅ OB = OA ⋅ OB cos OA n
, OB , cos OA , OB = , cos OA, OB = .
22 + 12 22 + 12 5
1
2⋅
1 3 =3 .
6. ctg x =3 ⇒ tg x = ⇒ tg 2x =
3 1 4
1−
9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 2 ( a − bi ) + a + bi = 3 + 4i ⇒ z = 1 − 4i .

( )
2. s s 2 − 3 p = −18 .

3. 5 = t > 0 ⇒ 1 + t − 2t 2 = 0 ⇒ t = 1 ⇒ x = 0 .
x

k
4. Tk +1 = C9k
a ( )
 1
3
 a
2 9− k 

k
 , 2 ( 9 − k ) − = 4 ⇒ k = 6 ⇒ T7 .
3
G 2 G2 G G G G G G G G
(
5. u − v = u − v u + v )( )( )( )
, 3i + 2 j 2i + 3 j = 3 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 = 12 .
BC 13
6. BC = AC 2 + AB 2 = 13 ⇒ R = = .
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

( )
2
1. 7+4 3 − 3 = 3+2 − 3 = 2 ∈` .

2. x 2 + 4 x + 5 = ( x + 2 ) + 1 ≥ 1, ∀x ∈ \, x 2 + 2 x + 2 = ( x + 1) + 1 ≥ 1, ∀x ∈ \ ⇒
2 2

( )(
⇒ x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1, ∀x ∈ \ . )
 1
3. x > 0, log 2 ( 4 x ) = log 2 4 + log 2 x = 2 + log 2 x , log 2 x = t , t 2 + t − 2 = 0 ⇒ t ∈ {1 ; -2} ; x ∈ 2 ;  .
 4
k
200 − k k
( ) 2  200− k
4. Tk +1 = C200  , k ∈ {0;1; 2;...; 200} , − = 0 ⇒ k = 80 ⇒ T81 = C200 ⋅ 280 .
k 3 80
x
 x  3 2
4 1 1
5. m = − = ⇒ y − 1 = ( x − 2) ⇒ x − 2 y = 0 .
−8 2 2

6. ma2 =
(
2 b2 + c2 − a 2) , a 2 = b 2 + c 2 − 2bc cos A ⇒ a 2 = 12 , ma = 7 .
4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1 + 4i 32 + 9i 32
1. z = = ⇒ Re z =
4 + 7i 65 65
b
2. xv = − ⇒ x =1.
2a
3 1 
3. 3x = t , t > 0 , 3t + = 10 ⇒ t ∈  ;3 ⇒ x ∈ {−1;1} .
t 3 
335 1
4. Numărul cazurilor posibile este 2010 : 2 = 1005 . Numărul cazurilor favorabile = 335, deci p = = .
1005 3
1 1
5. md = −2 ⇒ m = − , y − 2 = ( x − 3) ⇒ x − 2 y + 1 = 0 .
−2 2
1
6. M mijlocul lui [ BC ] . GM = AM , AM este înălţime AM 2 = AB 2 − BM 2 ⇒ AM = 4 .
3
4
Deci GM = .
3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1 2 99  1
1. lg  ⋅ ⋅ ... ⋅  = lg = −2 .
2 3 100  100
2. x < 3 ⇒ − x + 3 − x + 4 = 1 ⇒ x ∈ ∅ , x ∈ [3, 4 ) ⇒ x − 3 − x + 4 = 1 ⇒ x ∈ [3, 4 ) ,
x ≥ 4 ⇒ x − 3 + x − 4 = 1 ⇒ x = 4 . Deci x ∈ [3, 4] .
1 5  1
3. log 3 x = t , t + = ⇒ t ∈ 2;  ⇒ x ∈ 9; 3
t 2  2
{ }
251
4. Numărul cazurilor posibile 2010 : 2 = 1005 . Numărul cazurilor favorabile 251 . p = .
1005
5. ( m − 2 )2 + ( −2 − m )2 = 4 . m ∈ {−2;2} .
cos x 1 − sin 2 x 1
6. ctg x = 6 ⇒ =6⇒ 2
= 36 ⇒ sin 2 x = .
sin x sin x 37

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

39 − 1 39 − 1 39 − 1 9
1. 1 + 3 + 32 + ... + 38 = = ⇒2 = 3 − 1 < 39.
3 −1 2 2
( )
2. x13 + x23 = s s 2 − 3 p , s = −5, p = −7 ⇒ x13 + x23 = −5 ( 25 − 3 ( −7 ) ) = −230 ∈ ] .
1 5  1
3. log 5 x = t , t + = ⇒ t ∈ 2;  ⇒ x ∈ 25; 5 .
t 2  2
{ }
4. 2 x − 3 ≥ 2 ,
( 2 x − 3)( 2 x − 4 ) = 3 ⇒ x = 3 . C 2 = 3 .Deci x = 3 .
3
2
 1 1
5. M  − ;  este mijlocul segmentului AB. m AB = 1 ⇒ md = −1 , d fiind mediatoarea segmentului AB, deci
 2 2
1  1
d : y − = − x +  ⇒ d : x + y = 0 .
2  2
G G
( ( ))
G G G G G G
( ( ))
6. u ⋅ v = u ⋅ v cos ) u; v ⇒ cos ) u; v = .
5
6

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 2 (1 − x ) = x + 1 + 4 ⇒ x = −1
2. f ( 0 ) = −6 , f ( x ) = 0 ⇒ x ∈ {1; −6} ⇒ A ( 0; −6 ) , B (1;0 ) , C ( −6;0 )
1   1   7π 11π 
3. sin x = − , x ∈ ( −1) arcsin  −  + kπ k ∈ Z  ,dar x ∈ [ 0, 2π ] ⇒ x ∈  ;
k
.
2   2   6 6 
4. Numărul cazurilor posibile este 26 . Numărul cazurilor favorabile este
15
C62 = 15 . p = .
JJG JJG 64JJG
JJG r + r + r JJG G G
5. rG = A B C ⇒ rC = 6i + 6 j .
3
G G G G GG G2 G 2 GG GG G2 G2
( )( )
6. 2u + v ⋅ 2v − u = 4uv − 2u + 2v − uv = 3uv − 2u + 2v ,
GG G 2 G2 G G G G
1
( )(
3uv − 2u + 2v = 3 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ − 2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 22 , 2u + v ⋅ 2v − u = 9 .
2
)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 62 = x ( x − 5 ) ⇒ x = 9 .
( )
2. f ( −1) = −2 ⇒ f ( 2 ⋅ ( −2 ) ) = 10 ⇒ f 2 ⋅ ( f ( −1) ) = 10 .
π π π π 2 kπ
3. 2 x + = x− + 2kπ , k ∈ Z ⇒ x = π ( 2k − 1) , k ∈ Z sau 2 x + = −x + + 2 kπ , k ∈ Z ⇒ x = ,k ∈Z .
2 2 2 2 3
 2 kπ 
În final , x ∈ {π ( 2k − 1) k ∈ Z} ∪  k ∈ Z .
 3 
( 2n )!
∈ ` ⇒ ( n!) divide ( 2n )! .
2
4. C2nn =
( n!) 2

5. 2 xM = x A + x N , 2 xN = xB + xM ⇒ xM = 4, xN = 5;
2 yM = y A + y N , 2 y N = y B + yM ⇒ yM = 3, y N = 4 , deci M ( 4 ; 3) , N ( 5 ; 4 ) .
a 2 + ( a + 1) − ( a + 2 )
2 2
6. −1 < < 0, a ∈ `∗ ⇒ a = 2 . Doar pentru a = 2 se obţine triunghi .
2a ( a + 1)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

4 ( n + 1) 4n 12
1. an+1 − an = − = ⇒ an +1 − an > 0, ∀n ∈ ` ⇒ şirul este crescător .
n+4 n + 3 ( n + 3)( n + 4 )
 5   5 19 
2. x 2 + x + 1 = − x 2 − 2 x + 6 ⇒ 2 x 2 + 3x − 5 = 0 ⇒ x ∈ − ,1 ⇒ A  − ,  , B (1,3) .
 2   2 4
π π 4k − 1 π π 2k + 1
3. x − = 3 x + + 2kπ , k ∈ Z ⇒ x = π , k ∈ Z , x − = −3x − + ( 2k + 1) π , k ∈ Z ⇒ x = π ,k ∈Z .
4 4 4 4 4 4
− +
În final , x ∈    
4 k 1 2 k 1
π k ∈ Z ∪  π k ∈ Z .
 4   4 

( )
2
4. 2n = 32 ⇒ n = 5 , T4 = C53 2 x 2 ( −5 y )3 ⇒ T4 = −5000 x 4 y 3 .
m 3
5. d1 ∩ d 2 ≠ ∅ ⇔ ≠ ⇔ m ≠ 6 .
2 1
JJJG JJJG
6. AC ⋅ BD = 0 ⇒ AC ⊥ BD ⇒ AB 2 = OB 2 + OA2 , CD 2 = OD 2 + OC 2 ,
AD 2 = OD 2 + OA2 , BC 2 = OC 2 + OB 2 ⇒ AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. an +1 − an = ( n + 1) − ( n + 1) − n 2 + n , an +1 − an = 2n ,
2

an +1 − an > 0, ∀n ∈ N∗ ⇒ ( an )n ∈N ∗ este strict monoton .

2. f ( x ) = ( x + 1) , ( f D g ) ( x) = ( x − 2009 + 1) = ( x − 2008 ) ≥ 0, ∀x ∈ \ .
2 2 2

π π π π π kπ
3. x + = − x + kπ , k ∈ Z ⇒ x + = − x + kπ , k ∈Z ,deci x = + , k ∈] .
3 2 3 2 12 2
 π 7π 
Cum x ∈ ( 0, π ) ⇒ x ∈  ,  .
12 12 

4. x ≥ 3, C xx −1 = C1x = x, C xx−−13 = C x2−1 =


( x − 1)( x − 2 ) , x 2 − x − 16 ≤ 0 ⇒ x ∈ {3;4} .
2
m m + 2 −1  2
5. = ≠ ⇒ m ∈ 2; −  .
m+2 4m −8  3
tgA + tgB π
6. tgC = tg (π − ( A + B ) ) = −tg ( A + B ) , tg ( A + B ) = ⇒ tgC = 1 ⇒ C = .
1 − tgAtgB 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. Raţia este : 17 − 13 = 4 . a2 = a3 − 4 = 9 ⇒ a1 = a2 − 4 = 5 .
2. f ( − x ) = ( − x ) + 2sin ( − x ) = − f ( x ) , ∀x ∈ \ ⇒ funcţia f este impară .
3

3  π 
3. tgx = − ⇒ x ∈  − + kπ k ∈ Z  .
3  6 
1
4. Numărul cazurilor posibile este 900 . a + b + c = 2 ⇒ abc ∈ {110;101; 200} ⇒ p = .
300
m  12  −1
5. − ⋅  −  = −1 ⇒ m = .
3  2 2
α
2tg
6. sin α = 2 ⇒ sin α = 3 .
2α 2
1 + tg
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. ( 2 + i )( 3 − 2i ) = 8 − i , (1 − 2i )( 2 − i ) = −5i ⇒ 8 + 4i .
2. f ( x) = 3x − [3x ] ,
1   1 
f ( x + ) = 3  x +   = {3 x + 1} = 3 x + 1 − [3 x + 1] = 3 x + 1 − [3 x ] − 1 = 3 x − [3 x ] = {3 x} = f ( x ) , ∀x ∈ \ ⇒
3   3 
1
⇒ este o perioadă a funcţiei f .
3
x 2t 1− t2 1 π 
3. x = π verifică ecuaţia. tg = t ⇒ sin x = ,cos x = ,t = ⇒ x ∈  ,π  .
2 1+ t 2
1+ t 2
3 3 
10
C20 20! 9!11! 11
4. 9
= ⋅ = .
C20 10!10! 20! 10
5. m + 4 = 2 + 2, n + 5 = 3 + 2 ⇒ ( m, n ) = ( 0;0 ) .
sin x 1 − cos 2 x 1
6. =4⇒ 2
= 16 ⇒ cos 2 x = .
cos x cos x 17

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
b
1. b32 = 6 ⋅ 24 ⇒ b3 = 12 q = 3 = 2 ⇒ b1 = 3 .
b2
(
2. 3 − m2 > 0 ⇒ m∈ − 3; 3 . )
π 3 2π 3 3π 4π 3
3. sin =,sin = ⇒ sin = 0,sin =− ,
3 2 3 2 3 3 2
π 2π 3π 4π 3
sin + sin + sin + sin = .
3 3 3 3 2
2
4. Numărul cazurilor posibile este: 33 . Numărul cazurilor favorabile este 3! = 6 ⇒ p = .
9
GP 1 JJJG 1 JJJG 1
5. = , GP = AB ⇒ m = .
AB 3 3 3
−7
6. cos 2α = 2cos 2 α − 1 ⇒ cos 2α = .
9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

25 ( 4 − 3i ) 25 ( 4 + 3i )
1. + =8.
25 25
2. m2 − 2 < 0 ⇒ m ∈ − 2; 2 . ( )
1 π x π
3. arctg = ⇒ arctg = ⇒ x = 3 .
3 6 3 6
4. Numărul cazurilor posibile este : 90 : 2 = 45 . Numărul cazurilor favorabile se obţine din
22
4 ⋅ 3, 4 ⋅ 4,...,4 ⋅ 24 , adică 22 . p = .
45
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJJG JJJG JJJJG JJJG
5. AN + NC = AC , AN = 3 NC şi AM = 3MB ⇒ MN & BC .
π
1 − cos
11π  π  π 6 = 6− 2 .
6. sin = sin  π −  = sin =
12  12  12 2 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. z + 7i = 6 z , z = x + yi; x, y ∈ R , z = x − yi, x − yi + 7i = 6 ( x + yi ) ⇒ x = 0, y = 1 ⇒ z = i .

2. f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + ... + f ( 50 ) =
( 3 + 101) 50
= 2600.
2
1
3. Dacă f ar fi surjectivă , atunci ar exista x0 ∈ N astfel încât f ( x0 ) = 0 . 3x0 + 1 = 0 ⇒ x0 = − ∉N .
3
Deci f nu e surjectivă ⇒ f nu este bijectivă ⇒ f nu este inversabilă.
5 1
4. x !( x + 1 − 1) ≤ 100 ⇒ x !⋅ x ≤ 100 , 0!⋅ 0,1!⋅ 1, 2!⋅ 2,3!⋅ 3,4!⋅ 4 ≤ 100 , x!⋅ x > 100, ∀x > 4 , p = = .
10 2
5. Punctul lor de intersecţie este M ( 0,1) ∈ Oy .Punctele A ( −1, −1) ∈ d1 , B (1, −1) ∈ d 2 sunt simetrice
faţă de Oy , deci dreptele sunt simetrice faţă de Oy .
7π π π  π π π π 7π 2− 6
6. cos = cos  +  = cos cos − sin sin , cos = .
12 3 4 3 4 3 4 12 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

2 10
1. (1 + i ) = (1 + i )  = ( 2i ) = −1024 .
20 10
 
1
2. f ( f ( x ) ) = f   = x , ( −10 ) + ( −9 ) + ... + ( −1) + 1 + ... + 10 = 0 .
 x
3. Funcţia este strict crescătoare, fiind compunere de funcţii strict crescătoare, deci funcţia f este injectivă.
5! 5!
4. − 6⋅ = 0.
2! 3!2!
3m − 4 ( m + 1) − 1
5. = 1 ⇒ m ∈ {−10;0} .
32 + 42
2 1 2
6. cos 75D − cos15D = −2sin 45D sin 30D , sin 45D = ,sin 30D = ⇒ cos 75D − cos15D = − .
2 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2009
1. log 7 2009 − log 7 287 − 1 = log 7 − 1 = log 7 7 − 1 = 0 .
287
1 1 1
2. f ( − x ) = ( − x ) − , (−x) − = x 2 − 2 , f ( − x ) = f ( x ) , ∀x ∈ R∗ ⇒ funcţia f este pară.
2 2

(−x) 2
(−x) 2
x

3. x ≠ 0 ⇒ x 4 > 0 ⇒ 3 − x 4 < 3, f ( 0 ) = 3 ⇒ f ( x ) ≤ f ( 0 ) , ∀x ∈ \ , deci valoarea maximă este f ( 0 ) .


n ( n − 1)
4. 3n + 2 =8⇒ n = 2.
2
A'C C 'B 1 B ' A 3 A'C C ' B B ' A 1 3
5. = 2, = , ' = , ' ⋅ ' ⋅ ' = 2 ⋅ ⋅ = 1 ⇒ AA′, BB ′ şi CC ′ sunt concurente .
A' B '
C A 3 BC 2 AB C A BC 3 2

2 x + y − 2 = 0  x = 0
6.  ⇒ , ecuaţia este y = 2 .
 x − y + 2 = 0 y = 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


inisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

100
 π π 100π 100π
1.  cos + i sin  = cos + i sin = −1∈ \ .
 4 4 4 4
1 1 1  1
2. f ( − x ) = ( − x ) − , (−x) − = − x3 + = −  x3 −  , f ( − x ) = − f ( x ) , ∀x ∈ R∗ ⇒ f impară.
3 3
−x −x x  x

3. xv = ∉ [1 ; 4] , f (1) = 0, f ( 4 ) = 12 ⇒ f ([1,4]) = [ 0,12] ⇒ A = [ 0,12] .


1
2
4. ( 5 − 4 )2009 =1.
4 1 1
5. md = − ⇒ m = − , y − 2 = − ( x − 1) ⇒ x + 2 y − 5 = 0 .
−2 2 2
sin 90 + sin 60D
D
3 2+ 3
6. sin 75D ⋅ cos15D = , sin 90D = 1,sin 60D = ⇒ .
2 2 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 5 − 12i = 52 + ( −12 ) = 13 , 12 + 5i = 122 + 52 = 13 , 5 − 12i − 12 + 5i = 0 .


2

2. f (1) = 0 , f ( 0 ) = 0 , ( f D f D f D f )(1) =0.


3. 2 x = t > 0 ⇔ t 2 + t − 20 = 0 ⇒ t ∈ {−5, 4} ⇒ x = 2
81
4. Numărul cazurilor posibile este 403. Dintre acestea divizibile cu 25 sunt 81. Deci p = .
403
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
G AB AC AB AC b AB + c AC
5. Direcţia bisectoarei este dată de u = + = + = .
AB AC c b bc
JJJG G
Deci AD = bcu ⇒ semidreapta [AD este bisectoarea unghiului )BAC .
3 π  3
6. cos 2α = 2cos2 α − 1 , cos 2 α = ⇒ α ∈  ; π  ⇒ cos α = − .
4 2  2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

−3 − i 7 −3 + i 7
1. z1 = , z2 = .
2 2
2. Fie g prelungirea funcţiei f în punctul x0 = 0 . Condiţia este g ( 0 ) = −2m + 2 ≥ 0 ⇒ m ∈ ( −∞;1] .
3. 2 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞; 2 ) . 2 − x = 3 x − 2 . Notăm 6
2 − x = t ≥ 0 ⇒ t 3 = t 2 ⇒ t ∈ {0;1} ⇒ x ∈ {1;2} .

4. Ambii membri sunt egali cu


( a + b )! .
a !b !
2m − 2 3 − 2
5. = ⇒ m=5.
1− m − 4 3 − 4
π  3
6. α ∈  , π  ⇒ sin α > 0,cos 2α = 1 − 2sin 2 α ⇒ sin α = .
 2  2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a = −3, b = −4, c = −2 . Deci b < a < c .
∆ < 0
2.  ⇒ m 2 + 8m < 0 ⇒ m ∈ ( −8,0 ) .
 a > 0
3. x 2 + x − 2 > 0 . x 2 + x − 2 = 2 ⇒ x 2 + x − 6 = 0 ⇒ x ∈ {−3, 2} , care verifică condiţia de existenţă.
4. Numărul triunghiurilor este egal cu 4C32 + 3C42 = 30.
5. Dacă D este simetricul lui A faţă de mijlocul lui ( BC ) , atunci ABDC este paralelogram, deci
x A + xD = xB + xC şi y A + yD = yB + yC , de unde D ( −1, −7 ) .
6. AABC = 2 AAMC = MC ⋅ AM ⋅ sin150D = 4 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. Avem 3 − 2 2 = 2 − 1∈{a + b 2 | a, b ∈ Z}, pentru a = −1∈ ] şi b = 1∈ ].
2. x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 32 − 2 = 7 ∈ `.
2

1
3. .
3
4. C2nn = C2nn −1 + C2nn−−11 = 2 ⋅ C2nn −1.
G G G G G G
5. u + v = 3i + 3 j , deci u + v = 3 2.
4 α sin α
6. Avem cos α = − , deci tg = = 3.
5 2 1 + cos α

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. 2a1 + 5 ⋅ 2 = 8 ⇒ a1 = −1.
2. 0 − 1 − 2 − … − 9 = −45.
3. 2 x = 8, deci x = 3.
4. 24 − 6 − 6 = 12.
1
5. GM = AC , de unde cerinţa.
3
3
6. .
7

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. 7 − 7 = 0.
1 
2. x ∈  ,1 .
2 
3. f = x ( log3 2 − 1) este funcţie de grad 1, deci este injectivă.
4. C82 − 8 = 20.
JJJG 2 JJJG 2 JJJG JJJG
(
5. BP = BD = BA + BC .
3 3
)
π tg a + tg b
6. 1 = tg = tg ( a + b ) = , de unde cerinţa.
4 1 − tg a ⋅ tg b

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
3
3
1. < log 2 3 ⇔ 22 < 3 ⇔ 8 < 9 ( A ).
2
2. 1 şi3.
3. x = 0; x = 1.
Cn3+1 n +1 3
4. = =1+ ∈ ` ⇒ n ∈ {3;5} .
Cn3 n−2 n−2
3
5. .
2
1 1
6. cos 2 x = = .
1 + tg x 7
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. Al patrulea factor este 0, deci produsul este 0.
2. f ( g ( x ) ) = 1 − g ( x ) = −2 x + 2 este descrescătoare.
3. x ∈ [ −1,1].
4. Numărul cerut este egal cu numărul funcţiilor injective. g : {1;2;3} → {1;2;3;4;5} minus numărul
funcţiilor injective h : {2;3} → {2;3;4;5} , adică A53 − A42 = 48.
5. x − 2 y − 6 = 0.
1 1 3
6. Ridicăm la pătrat sin x − cos x = ⇒ 1 − sin 2 x = ⇒ sin 2 x = .
2 4 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. 8.
3
2. 1 = ( x1 + x2 ) − 4 x1 x2 = 4 − 4m ⇒ m = .
2
4
3. x = 0.
4. 215 .
5. a = −3.
π
6. sin 2a + sin 2b = 2sin ( a + b ) cos ( a − b ) = 2sin cos ( a − b ) = 2cos ( a − b ) .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. (1 + i ) = ( 2i ) = −4, deci este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.
4 2

2. xV = 2, yV = 5, deci x + y = 7.
3. f (1) , f ( 2 ) , f ( 3) sunt distincte, deci sunt 4,5,6 -- eventual permutate. Suma este 4 + 5 + 6 = 15.
25 5
4. M are 90 de elemente, cifre impare sunt 5, iar numere cu cifre impare 25. Probabilitatea e = .
90 18
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG
5. AB = i + 3 j , AC = −2i + 4 j ⇒ AB ⋅ AC = 10.
11
6. sin 3a = 3sin a − 4sin 3 a = .
16

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. 2 < 3 ⇔ 8 < 9;
3
3 < 2 = log 2 4 < log 2 5.
3

9
2. ∆ = 9 − 4m ≤ 0 ⇒ m ≥ .
4
 π   π   π 1  2π 
3. cos  − x  = sin  x +  ⇒ ecuaţia devine sin  x +  = ⇒ x ∈ {2kπ k ∈ ]} ∪  + 2kπ k ∈ ]  .
3   6  6 2  3 
7 1
4. Sunt 7 pătrate. Probabilitatea este = .
49 7
G G
5. u ⋅ v = 0 ⇔ 2m − 12 = 0 ⇔ m = 6.
6. P = tg1D ⋅ tg 2D ⋅ tg 3D ⋅ ... ⋅ tg89D = (tg1D ⋅ tg89D ) ⋅ (tg 2D ⋅ tg88D ) ⋅ ... ⋅ (tg 44D ⋅ tg 46D ) ⋅ tg 45D = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
( ) (
1. Avem 3 z + z ∈ \, ∀z ∈ \, deci z = 3 z + 3 z − 2 z + 3z ∈ \. )
9 3
2. f ( x ) = − x 2 − x + 4.
2 2
3− y
3. Ecuaţia f ( x ) = y , y ∈ (1,3) ⇒ x = ∈ ( 0, ∞ ) are soluţie unică.
y −1
4. n = 8.
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
( ) ( )
5. AC + DB = AB + BC + DC + CB = AB + DC = 0.
6. cos a = cos ( b + π ) = − cos a, deci cos a ⋅ cos b = − cos 2 a ≤ 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
( )
1. Fie z = a + bi, a, b ∈ \. Avem i z − z = i ( a + bi − a + bi ) = −2b ∈ \.

2. ∆ = (m − 1) 2 = 0 ⇒ m = 1 .
3. x = 3 este unica soluţie.
4. Tk +1 = C7k ⋅ 2k , k = 1,6 se divid cu 2 si 7, deci cu 14; iar primul si ultimul termen nu. Sunt 6 termeni.
JJJG JJJG π
5. AB ⋅ AC = AB ⋅ AC ⋅ cos A = 2 ⋅ 2 ⋅ cos = 2.
3

6. sin 2a − sin 2b = 2sin ( a − b ) cos ( a + b ) = 2sin ( a − b ) cos = 0.
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
8
1. Prin calcul obţinem − .
5
a 2 + b2 ( a + b )
2
21
2. Avem = −2= .
ab ab 2
 π   π  π   2π    2π   π
3. Cum cos  x −  = sin  −  x −   = sin  − x  = sin  π −  − x   = sin  x +  ⇒ ecuaţia este
 6 2  6   3    3   3
verificată de orice x ∈ \ .
4. Sunt 4 elemente în A şi 3 multipli de 7.
JJJG JJJG JJJG JJJG
5. AB + AC + AD = 2 AC , deci modulul este 2 AC = 6 5.
6. cos1D + cos 2D + cos3D + ... + cos179D =

( cos1D + cos179D ) + ( cos 2D + cos178D ) + ... + ( cos89D + cos91D ) + cos90D = 0

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1− z 3
1−1
1. 1 + z + z 2 = = = 0.
1− z 1− z
2. x ∈{−3, −2, −1,0,1, 2}.
3. Observăm că ∀y ∈ ( 2, ∞ ) , ∃! x ∈ (1, ∞ ) , x = y + 1 astfel ca f ( x ) = y.
4. Avem 4 numere divizibile cu 24, anume 24, 48, 72, 96.
a a +1 3
5. = ⇒a= .
3 5 2
15 15 3 S 3
6. Semiperimetrul şi aria sunt p = , S = ⇒r= = .
2 4 p 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2 1
1. a = lg = lg = −1, b = −C31 = −3, c = − 3 4 ⋅ 2 = −2 ⇒ b < c < a .
20 10
2. V ( −1; a − 1) . Rezultă a = 0 sau a = 2 .
1
3. arctg y = arctg ⇒ x⋅ y =1
x
4. An3 = 6Cn3 = n ( n − 1)( n − 2 ) ⇒ 3 | An3 .
JJJG JJJG 1 JJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJG
5. Avem EGFH paralelogram, pentru că EG = HF = CA ⇒ EF + HG = EG + GF + HF + FG = 2 EG = CA .
2
 3π  4 sin 2 x
6. Cum 2 x ∈  , 2π  ⇒ cos 2 x < 0 . Deci cos 2 x = − 1 − sin 2 2 x = − ⇒ tg x = = −3 .
 2  5 1 + cos 2 x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
3
1. z = − i.
7
2. x = 5 şi x = −1.
3. Ecuaţia f ( x ) = y ⇔ 4 yx 2 − x + y = 0 are soluţii reale dacă şi numai dacă
 1 1  1 1
y ∈  − ,  ⇒ Im f =  − ,  .
 4 4  4 4
4. Sunt C43 = 4 funcţii strict crescătoare şi tot 4 strict descrescătoare. În total sunt 8 funcţii strict monotone.
JJJG JJJJG JJJG JJJJG JJJG JJJG JJJJG JJJJG JJJG JJJG
5. MA + MC = MB + MD ⇔ MA − MB = − MC + MD ⇔ BA = CD, evident.
6. sin 2a − sin 2b = 2sin ( a − b ) cos ( a + b ) = sin ( a − b ) , de unde cerinţa.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
2a1 + 9 ⋅ 3 3
1. 150 = ⋅ 10 ⇒ a1 = .
2 2
2. Notând s = a + b, p = ab avem s 2 − 2 p = 1, s = 2, de unde s = 2, p = 1 şi a = b = 1 ⇒ ( a, b ) = (1,1) .
 9
3. Avem x ∈  0,  iar ecuaţia se scrie x ( 9 − 2 x ) = 10. Obţinem soluţiile x = 2 şi x = 2,5.
 2
86 43
4. Sunt 100 de numere in multimea M si 14 multiplii cu 7; probabilitatea este = .
100 50
5. y = −2 x + 2.
π
6. Este partea reală a sumei rădăcinilor de ordin 5 ale unităţii. Alternativ, înmulţim suma cu sin .
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

( )
2
1. z = 2 −1 + i 2 +1 = 6.

2. (1 − 2 y ) − 6 y 2 = 1 ⇒ − 4 y − 2 y 2 = 0 ⇒ y = 0 sau y = −2. Obţinem x = 1, y = 0 şi x = 5, y = −2.


2

3. De exemplu, f (0) = 1 = f (−1).


3
4. C10 − C93 = C92 = 36 .
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. AB + AD = AC şi AB − AD = DB, deci AC = BD, de unde cerinţa.
( )
6. sin 40D ⋅ sin 180D − 140D = sin 2 40D = cos 2 50D = cos 2 130D .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
( )
1. Fie q raţia progresiei. Avem a q − 1 = 7, aq ( q − 1) = 2, de unde q = 2.
3

1
2. mx 2 + x − 2 ≤ 0, ∀x ∈ \ ⇔ m < 0şi ∆ = 1 + 8m ≤ 0. Rezultă m ≤ − .
8
π   1   π k π kπ  π 5π 3π
3. 2 x + ∈ ( −1) arcsin  −  + kπ | k ∈ ]  ⇒ x ∈ − − ( −1) | k ∈ ]  ∩ ( 0, 5 ) = { ,
k
+ , }.
6   2   12 12 2  2 6 2
4. n = C10
0
− C10
2
+ C104
− C10
6
+ C10
8
= C10
0
(
+ C10
2 8
) (
− C10 − C10
6
− C10
4
)
= 1 − 0 − 0 = 1.
G G
5. 0 = u ⋅ v = a 2 − 1 + 2a + 2 ⇒ a = −1.
2 2  1  2 2  4 2
6. sin α = − ⇒ sin 2α = 2 ⋅  −  ⋅  − = .
3  3  3  9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. z = 1 ± 3i ⇒ z = 2.
2. f ( x ) = ax + b, a > 0 ⇒ f ( f ( x ) ) = a 2 x + ab + b ⇒ a = 2, b = 1.
3. x = 2.
10 1
4. = .
1000 100
1
5. Dreapta AB are ecuatia x − y + 1 = 0. Distanta este .
2
6. Avem sin α = 0 sau cos α = 1, deci x = π .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. (1 + i ) = −4.
4

1+ x 1− x
2. f (− x) = ln = − ln = − f ( x).
1− x 1+ x
( )
2
3. 5 x + 5− x = 2 ⇔ 5 x − 1 = 0 ⇒ x = 0.
4
4. Sunt 4 cifre prime, anume 2,3,5,7, deci sunt 400 de numere cu proprietatea cerută. Probabilitatea este .
9
5. Punctele B,C,O sunt coliniare şi O este mijlocul segmentului BC. Rezultă că BC este diametru
al cercului circumscris, deci A = 90D.
6. ( sin α + cos α )2 = 1 ⇒ sin 2α = 0 ⇒ tg 2α = 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1.
10
2 −1
( )
= 10 2 + 1 ∈ ( 24;25 ) , deci partea întreagă este 24.

2. Ecuaţia se scrie 1 = (1 − x ) 1 + x . Obţinem x = 0 şi x = − 2.


3. Funcţiile g , h : ( 0, ∞ ) → \, f ( x ) = 2009 x , g ( x ) = log 2009 x, sunt strict crescătoare, deci funcţia f = g + h
este strict crescătoare.
5
4. Numărul numerelor abc cu a ⋅ b ⋅ c impar ⇔ a, b, c ∈ {1,3,5,7,9} este 53 = 125 , deci p = .
36
G G
5. u ⋅ v = 3 + 3a + a 2 > 0, ∀a ∈ \.
6. sin x + sin 5 x = 2cos 2 x ⋅ sin 3 x, de unde cerinţa.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. Avem b = ac. Dacă prin absurd nu toate numerele sunt pare, din a + b + c par rezultă că un număr este
2

par şi două impare. Atunci unul din membrii relaţiei b 2 = ac este par şi celălalt par, fals.
2. f ( a ) + f ( a + 1) = 2 ( a + 2 ) ≥ 0.
2

3
3. log 2 x + log 4 x = log 2 x > 3 ⇒ x > 4.
2
4. Cn1 + Cn2 = 120 ⇒ n ( n + 1) = 240 ⇒ n = 15.
G G
5. u ⋅ v = 2 − a < 0 ⇔ a > 2.
6. Avem B = 90D , A = 30D , deci BA = 4 3 şi aria triunghiului este 8 3.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. 3
100 < 125 = 5 = log 2 32 < 3! = 6.
3

2. Privind ca trinom în x avem ∆ = 9 y 2 − 12 y 2 = −3 y 2 ≤ 0, de unde cerinţa.


1 π   kπ 
3. sin 2 x = cos x ⇒ cos x = 0 sau sin x = ⇒ x∈ + kπ | k ∈ ]  ∪ ( −1) + kπ | k ∈ ]  .
2 2   6 
6⋅5
4. A53 − 4 ⋅ C62 = 5 ⋅ 4 ⋅ 3 − 4 ⋅ = 0.
2
JJJG JJJG JJJG
5. OC = 2OB − OA ⇒ C ( 3,7 ) .
4 BC 8
6. sin A = ⇒ R= = = 5.
5 2sin A 8
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. Avem a + bi + 2a − 2bi = 3 + i ⇒ a = 1, b = −1 ⇒ z = 2.
2. x 2 − 3 = 0.
3. log x 2 + log x
2 = 9 ⇒ 3log x 2 = 9 ⇒ x = 3 2.
4. Sunt C53 = 10 submulţimi cu 3 elemente ale lui A, iar singura fără elemente pare este {1,3,5} ; rămân 9
submulţimi.
5. a = b = −1.
4 3
6. cos a = − ⇒ tg a = − .
5 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. Avem n = 3 + 2 ∈ ( 3, 4 ) ⇒ [ n ] = 3.
2. f este funcţie strict monotonă, iar compunerea a două funcţii de aceeaşi monotonie este strict crescătoare.
1
3. 3x = t > 0 ⇒ 9t 2 + 9t − 4 = 0 ⇒ t = ⇒ x = −1 .
3
2
4. Exact două valori ale funcţiei sunt 1, celelalte fiind 0, deci sunt C10 = 45 de funcţii.
JJJJG JJJG G G G G
( )( )
5. MN ⋅ MP = i + 3 j 2i + ( m − 2 ) j = 3m − 4 ⇒ m = 3.
6. Funcţia cos este descrescătoare pe intervalul [ 0, π ] , deci cel mai mare este cos 1.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. a = 2; b = 1 .
2. x = 0.
3. | x − 1|= 3 − x ⇒ x = 2.
4. Fiecare termen se divide cu 11.
5. C ( 3,9 ) .
tg 2 a 4 2
6. sin 2 a = = ⇒ sin a = .
1 + tg a
2 29 29

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1