Sunteți pe pagina 1din 2

CALENDARUL MOBILITĂŢILOR DEFINITIVE SI A

INMATRICULARILOR STUDENTILOR CU STUDII INTRERUPTE


PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

1. Depunerea cererilor: 01.09 – 10.09.2021


2. Analiza cererilor: 14.09 – 18.09.2021
3. Transmiterea către rectoratul UDJG a cererilor cu rezoluţii favorabile –
21.09.2021
4. Afişarea rezultatelor la avizierul facultăţii: 24.09.2021
5. Contestaţii: 24 de ore de la afişare
6. Înmatricularea în anul universitar 2021-2022 conform calendarului stabilit la
începutul anului universitar
7. Analiza situaţiilor şcolare de către Comisia de Mobilitate Academica
8. Transmiterea în scris către studenţii acceptaţi a diferenţelor sau a altor
activităţi didactice obligatorii până pe 01.11.2021
Studentul inmatriculat are obligativitatea sa participle la activitatea didactica de
curs si lucrari practice/stagii clinice la toate disciplinele din planul de
invatamant pana la stabilirea examenelor de diferenta, ulterior participand la
activitatea academica conform adeverintei primite de la Comisia de Mobilitate
Academica.

CALENDARUL RECUNOAŞTERII ŞI ECHIVALARI STUDIILOR


pentru absolvenții unui program de studii de licență care au fost admiși la FMF
(a doua facultate)

1. Depunerea cererilor: 13.09 – 17.09.2021


2. Analiza cererilor: 20.09 – 24.09.2021
3. Transmiterea către rectoratul UDJG a cererilor cu rezoluţii favorabile –
25.09.2020
4. Afişarea rezultatelor la avizierul facultăţii: 27.09.2021
5. Contestaţii: 24 de ore de la afişare
6. Înmatricularea în anul universitar 2021-2022 conform calendarului stabilit la
începutul anului universitar
7. Analiza situaţiilor şcolare de către Comisia de Mobilitate Academica
8. Transmiterea în scris către studenţii acceptaţi a diferenţelor sau a altor
activităţi didactice obligatorii până pe 01.11.2021
Studentul inmatriculat are obligativitatea sa participle la activitatea didactica de
curs si lucrari practice/stagii clinice la toate disciplinele din planul de
invatamant pana la stabilirea examenelor de diferenta, ulterior participand la
activitatea academica conform adeverintei primite de la Comisia de Mobilitate
Academica.