Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Propunător/ propunătoare: Zaharia Anelia Cosmina


Data:
Şcoala:
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Om și Societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învăţare: Epoci, evenimente și personalități
Subiectul: Eroi ai Primului Război Mondial
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Competențe specifice:
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate
despre trecut
2.3 Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat
sau nu într-o anumită perioada de timp

Scopul: familiarizarea elevilor cu informații referitoare la Primul Război Mondial, precum și


eroii acestui război.
Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: : să deosebeasca cele două formațiuni politice prezente la razboi
O2: să identifice schimbările survenite în diferite domenii după Primul Război Mondial
O3: să recunoască țările participante la război ;
O4: să recunoască eroii primului Război Mondial;
O5: să arate la hartă țările din cele două formațiuni politice;
Metode, procedee, tehnici: Conversația, explicația, demonstrația
Mijloace de învăţământ: manualul de istorie al clasei a IV-a,
Forme de organizare a activităţii: Frontal, individual
Resurse:
temporale:50 minute
umane: 27 elevi+ 1 profesor
Bibliografie: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-
a/Istorie/RURJVFVSQSBESURBQ1RJ/
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-10-14-18303587-0-
programa-istorie-clasa.pdf
Nr. Etapele/ Ob. Conţinutul instructiv- Strategia didactică
crt. secvenţele op educativ
Metode Mijloa Forme
lecţiei +
, ce de de
intervalul de
proced învăţă organiz
timp alocat
ee, mânt are a
tehnici activită
ţii
1. Moment Se verifică condițiile Frontal
organizatoric desfășurării orei:
-aerisirea sălii de clasă,
-prezența caietelor și
manualelor pe banca
fiecărui elev

2. Captarea Prezentarea unui scurt Observ Videop Frontal Evaluarea


atenției videoclip prin care se ația roiecto capacității
descrie Primul război r elevilor de a
Mondial. Calcul viziona în
Voi crea o mică discuție pe ator liniște
baza acestui videoclip: Conver Boxe videoclipul și
Despre ce credeți că vom sația de a răspunde
vorbi astăzi? la întrebările
Ce credeți voi că este un adresate
război?
De ce credeți că a fost numit
Primul război Mondial?
3. Anunțarea Voi anunța copiii că astăzi Explica Frontal
temei și a vom trece la o nouă lecție ția
obiectivelor pentru a afla lucruri noi și
anume vom afla despre
Primul Război Mondial și
eroii acestui război.

4. Dirijarea Cu ajutorul tablei voi Explica Tablă Frontal


învățării prezenta conținutul lecției. ția
Notez data și titlul noii
lecții.
Notez pe tablă câteva idei
principale ale noii lecții:
1. Primul Război Mondial Manua
s-a desfășurat în perioada l
1914-1918.
Războiul a fost inițiat de
către Austo –Ungaria care a
O3 declarat război Serbiei. Exerciț
Vom deschide manualul la iul
harta de la pagina 99 și vom
analiza care state formau
austro-ungaria și cum se
numea înainte Serbia. Manua
2. Au fost create două l
alianțe de luptă: Antanta Explica
și Puterile Centrale. ția
Puterile Centrale, numită și
Tripla Alianță, a fost format
O1 din Germania, Austro-
Ungaria și Italia, iar Harta
Antanta, numită și Tripla
O1 Înțelegere, a fost alcătuită
din Marea Britanie, Franța
și Rusia. Evaluarea
Îi voi încuraja pe elevi să capacității
iasă la hartă pentru a arăta elevilor de a
statele menționate, însă dacă arăta statele
nu vor reuși, voi face eu prezentate la
acest lucru. hartă.
3. România a intrat în
război
în 1916.
Până în 1916, România a
fost neutră, însă în 1916 a
intrat in război de partea Exerciț
Antantei declarând război iul
Austro-Ungariei. În final
România a pierdut în 1916 Manua
Oltenia, Muntenia și l
Dobrogea.
Voi scoate câte un copil la
hartă pentru a arăta aceste
teritorii
4. Trei dintre eroii primului Evaluarea
Război Mondial au fost capacității
Ecaterina Teodoroiu, elevilor de a
Căpitanul Grigore Ignat și scoate ideile
Ion Grămadă. principale din
Voi numi trei copii pentru a fragmentele
citi din manual despre cei date.
trei eroi prezentați în
manual, iar mai apoi îi voi
pune să scoată ideile care li
s-au părut lor cele mai
importante din fragmentele
citite.

5. Obținerea O2 Pentru această secvență din Frontal Evaluarea


performanței lecție, voi ruga copiii capacității
pregătiți în prealabil de Conver copiilor de a
acasă pentru a spune o sația relata scurte
poveste despre bunicii sau povești
străbunicii lor care au trăit
pe vremea acestui război.
(asta doar în cazul celor care
se potrivesc acestei
cerinnțe)
6. Incheierea O4 Ca temă, voi crea grupuri de Frontal
activității câte 4 elevi pentru a găsi cu Exerciț
ajutorul internetului și alți iul
eroi ai acestui război și să
realizeze o compunere în
care să descrie eroul
respectiv.

Anexă:

Videoclipul pentru captarea atenției:

https://youtu.be/d45woOVwFrk

Manual:

S-ar putea să vă placă și