Sunteți pe pagina 1din 4

Lista proiectelor înaintate la

Concursul municipal de finanțare a proiectelor de ecologizare


„Școala Orașului Verde”
pentru instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, special și extrașcolar
fondator al cărora este Consiliul Municipal Chișinău

Nr. Instituția de învățământ Denumire proiect ODD implementat din cele


d/o 6 prevăzute în Regulament
1. Instituție Publică Liceul Frunzișul de toamnă reciclat Orașe şi comunități durabile
Teoretic cu Profil de Arte în îngrășământ organic
„Mihail Berezovschi”
2. Instituția Publică Liceul Schimbarea lămpilor vechi Educație de calitate
Teoretic pe LED-uri în clase și
„Ginta Latină” coridoare
3. Instituția Publică Liceul Ecologizarea spațiilor de Viața terestră
Teoretic învățare
„Ion Creangă”
4. Instituția Publică Liceul Zona Verde Viața terestră
Teoretic
„Vasile Vasilache”
5. Complexul Educațional cu Aleea Senzorială – o cale Viața terestră
Învățământ Special spre recuperare a copilului
ORFEU cu autism, down
6. Stația Orășenească a Escaladare în aer liber Orașe și comunități durabile
Tinerilor Turiști
7. Instituția Publică Liceul „O școală mai verde, o Viața terestră
Teoretic societate mai sănătoasă!”
cu Învățământ Seral nr. 1
8. Instituția Publică Liceul Înverzirea și amenajarea a Viața terestră
Teoretic spațiului instituției
„Alexandr Pușkin”
9. Instituția Publică Liceul „OLIMP reciclează” Acțiune climatică
Teoretic
„OLIMP”
10. Instituția Publică Liceul Școala în aer liber-o soluție Viața terestră
Teoretic eficientă
„Petru Zadnipru”
11. Instituția Publică Liceul Proiect „Curtea verde Viața terestră
Teoretic „Gheorghe asachiană”
Asachi”
12. Liceului Teoretic „Dante Susținerea educației Acțiune climatică
Alighieri” ecologice prin amenajarea
spațiului verde din
curtea liceului
13. Instituția Publică Liceul Școala eco promovează Acțiune climatică
1
Teoretic bicicleta Orașe şi comunități durabile
„Mihail Kogălniceanu”
14. Instituție Publică Complex Școala - Eco Educație de calitate
educaţional ,,Ilie Fulga”
15. Instituția Publică Liceul „Un arbore pentru școala Viața terestră
Teoretic „Toader Bubuiog” mea”
16. Complexul Educațional „Pentru mâine - gândește Educație de calitate
Gimnaziul-Grădiniță verde!”
Cruzești
17. Liceul Teoretic „O şcoală verde o şcoală Educație de calitate
„Anton Cehov” ECO”
18. Școala Specială nr. 12 Vrem o școală verde Educație de calitate
pentru Copii Hipoacuzici și
Surditate Tardivă
19. Liceul Teoretic „Liceul meu-un mediu Viața terestră
,,Miguel de Cervantes sănătos pentru un viitor
Saavedra” frumos”
20. Instituția Publică Liceul Transportul ecologic – cu Acțiune climatică
Teoretic „Dragoș-Vodă” pași mici spre viitorul Orașe şi comunități durabile
planetei
21. Instituția Publică Liceul ,,Un arbore pentru orașul Viața terestră
Teoretic verde” Acțiune climatică
,,Liviu Deleanu” 
22. Liceului Teoretic „Ambasada Verde” Acțiune climatică
„Lucian Blaga”
23. Instituția Publică Liceul „Apă de calitate - viață de Apă curată şi sanitație
Teoretic „Ștefan cel Mare” calitate”
24. Liceul Teoretic „Eficientizarea iluminării Acțiune climatică
„Iulia Hașdeu” curții liceului prin
valorificarea resurselor
regenerabile de energie”
25. Instituția Publică Liceul Compostăm ca să salvăm! Acțiune climatică
Teoretic
,,Onisifor Ghibu”
26. Liceul Teoretic „Școala din Natură” Educaţie de calitate
„Universul”
27. Centrul Orășenesc al Abordări ECO în Educație pentru mediu
Tinerilor Naturaliști gestionarea lotului
experimental al COTN
28. Gimnaziul Apa și dezvoltarea durabilă Apă curată şi sanitație
,,Galata”
29. Complex educațional Arată că-ți pasă! Colectează Viața Terestră,
„Hulboaca” selectiv! Actiune Climatica
30. Liceul Teoretic Utilizărea responsabilă a Educaţie de calitate
„Mihai Grecu” practicilor ecologice:
energiei și apei potabilă.
Dezvoltarea competențelor
pentru o Economie Verde
31. Gimnaziul nr. 68 Seră ecologică Educaţie de calitate
Laborator verde
32. Centrul de creație a Apă potabilă de calitate Apă curată şi sanitație
2
copiilor ,,Ghiocel” pentru fiecare
33. Instituția Publică Liceul ,,ABC-ul ecologic: Legume Viața terestră
Teoretic Grătiești eco pe masă planeta
sănătoasă”
34. Instituția Publică Liceul Adaptarea la schimbările Acțiune climatică
Tehnologic Resurse climatice și opțiunile pentru
Educaţionale şi Training ecologizarea procesului de
Tehnologic (OPT) învățământ
„Beniamin Zeev Herţli”
35. Instituția Publică Liceul „ECO-REBREANU” Educaţie de calitate
Teoretic
„Liviu Rebreanu”
36. Instituția Publică Liceul Crearea spațiilor verzi Viața terestră
Teoretic
„Matei Basarab”
37. Instituția Publică Gimnaziul „Iluminatul LED-un viitor Acțiune ecologică
nr. 31 ecologic”
38. Instituția Publică Liceul Amenajarea parcării Orașe şi comunități durabile
Teoretic „Gaudeamus” asigurate pentru biciclete și
trotinete electrice
39. Liceul Teoretic Viața într-o picătură de apă! Apă curată şi sanitație
,,Vasile Alecsandri”
40. Liceul Teoretic „Școala din Natură” Educaţie de calitate
„Universul”
41. Instituția Publică Liceul Aleea de conifere Acțiune climatică
Teoretic
„Mihai Viteazul”
42. Instituția Publică Liceul „Pași mici pentru un mediu Educaţie de calitate;
Teoretic local verde si o Planetă-eco” Orașe şi comunități durabile
„Alexandru Ioan Cuza”
43. Liceul Teoretic cu Profil ,,Cu bicicleta la școală” Orașe şi comunități durabile
Sportiv ,,Gloria”
44. Liceul Teoretic ,,Școala Orașului Verde” Viața terestră
,,Gheorghe Ghimpu”
45. Școala Primară nr. 90 „Poienița cu trandafiri” Viața terestră

46. Instituția Publică Liceul Un mediu ecogen pentru un Educaţie de calitate


Teoretic „Nicolae Iorga” viitor decent
47. Gimnaziul nr. 67 Asigurarea disponibilității și Educaţie de calitate;
gestionarea durabilă a Apă curată şi sanitație
resurselor de apă
48. Gimnaziul nr. 102 ,,Școala verde din Brăila” Acțiune climatică

49. Gimnaziul „Un mediu verde și curat Viata Terestra,


„Decebal” pentru o viață sănătoasă” Actiune Climatica
50. Liceul Teoretic „Clasa Verde” Educație de calitate
„Natalia Gheorghiu”
51. Liceul Teoretic Pași mici pentru păstrarea Viața terestră
„Bogdan Petriceicu biodiversității
Hașdeu”
52. Instituția Publică Liceul „Școala Verde” Acțiune climatică
3
Teoretic „Nicolai Milescu ca o modalitate de purificare
Spatarul” a aerului
53. Instituția Озеленение лицея и Acțiune climatică
Publică Liceul Teoretic организация раз-
„Petru Movilă” дельного сброса мусора
54. Liceul Teoretic Pasul tău contează Educație de calitate
,,Vasile Lupu”
55. Istituția Publică Școala- „Școala noastră ECO” Educație de calitate
grădiniță nr. 152
„Pas cu Pas”
56. Instituția Publică Liceul ,,Oxigen pentru oxigen Orașe și Comunități
Teoretic „Tudor pentru toți” Durabile
Vladimirescu” Viața terestră
57. Gimnaziul nr. 42 „Огаșе si соmuпități Orașe și Comunități
duгаЬilе” Durabile
58. Gimnaziul nr. 74 ,,Pentru o planetă mereu vie Apă curată şi sanitație
,,Viorel Găină” - folosim apa cu economie”
59. Instituția Publică Gimnaziul Oferim o nouă viata - Orașe și Comunități
,,Dumitru Matcovschi” reciclam, reutilizam Durabile
60. Complex Educațional Озеленения территории Acțiune climatică
Liceul – grădiniță „Kiril şi OK
Metodiu” „Кирилл и Мефодий”