Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 16 decembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea


nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale
nr. 372 din 25.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței
distribuit
deputaților sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul
social – art.17; ș.a.)
nr. 278 din 13.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1,
2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală – art.7, 8, 9, 10; ș.a.)
nr. 205 din 25.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la


distribuit
deputaților activitatea hidrometeorologică (art.1, 3, 4, ș.a.)
nr. 232 din 08.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir, I.Babici
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

1
5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la
principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
(art.1, 3, 4, ș.a.)
nr. 289 din 18.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul


distribuit
deputaților public de asigurări sociale (art.5, 6, 101, ș.a.)
nr. 371 din 24.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport 7 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea


distribuit
deputaților nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte –
art.4; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.131; ș.a.)
nr. 287 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, D.Perciun, D.Gherman,
S.Lazarencu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,


distribuit
deputaților adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14, 141)
nr. 379 din 01.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata Olesea Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 9
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind regimul străinilor în
deputaților Republica Moldova nr.200/2010 (art.361)
nr. 230 din 08.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, R.Vasiloi, V.Jacot, V.Spînu
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
exclus la ședința în plen din 21.10.21

10 Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36,


83)
nr. 290 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

2
raport 11 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea
distribuit
deputaților investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere
audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.)
nr. 299 din 22.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Nistor, E.Sinchevici, L.Nicolaescu-Onofrei,
M.Adam, V.Pâslariuc, M.Gonța, L.Novac
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
12 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
nr. 392 din 14.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, A.Cătănoi, M.Morozova, V.Barda,
E.Cojocari, N.Davidovici, A.Oglinda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
13 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și